Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Κρι Κρι: Ελαφρά αύξηση της κερδοφορίας το 2020

Κρι Κρι: Ελαφρά αύξηση της κερδοφορίας το 2020

Τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 δημοσίευσε η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε., σύμφωνα με τις οποίες ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €125,98 εκ. έναντι €112,90 εκ. το 2019 (αυξημένος 11,6%).

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της βιομηχανίας, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας για το 2020 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €40,43 εκ. έναντι €39,10 εκ. το 2019.
 • Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €22,29 εκ. έναντι €21,12 εκ. το 2019.
 • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €18,42 εκ., έναντι €17,57 εκ. το 2019.
 • Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €15,86 εκ. έναντι €15,02 εκ. το 2019.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στη χρήση 2020 ανήλθαν σε €20,70 εκ. από €21,70 εκ. Παρά το αρχικό έντονο πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική αγορά παγωτού από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συνεπεία του COVID-19, η κατάσταση βελτιώθηκε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα η πτώση των πωλήσεων να περιοριστεί, προοδευτικά σε μόλις -4,6%.H μάρκα ΚPI ΚPI κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 14,6% (στοιχεία NIELSEN Δεκέμβριος 2020).

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση 12,9%, αγγίζοντας τα €49,98 εκ. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη μεγέθυνση της αγοράς κατά 3,7%, στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των επώνυμων γιαουρτιών ΚΡΙ ΚΡΙ, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων private label προϊόντων. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώθηκε σε 16,3%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε όγκο, Δεκέμβριος 2020].

Τέλος, στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν την έντονη ανάπτυξη (αύξηση 24,0%). Η συνολική αξία των εξαγωγών γιαουρτιού αγγίζει τα €50 εκ, αποτελώντας το 50% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, στο 2020 οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κτίρια ξεπέρασαν τα €10,2εκ. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση και η υψηλή ρευστότητα της Εταιρείας επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης όλων των προγραμματισμένων επενδυτικών σχεδίων.

Η διοίκηση της ΚΡΙ ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον.

Στην παρούσα συγκυρία, ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτικός, μιας και εντάσσεται στα βασικά είδη διατροφής, ενώ διατίθεται σχεδόν αποκλειστικά από το κανάλι των super markets. Έτσι, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι δεν υπήρξε αρνητικός αντίκτυπος στις πωλήσεις, συνέπεια των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19.

Από την άλλη μεριά, ο τομέας του παγωτού αποδείχτηκε αρκετά ευάλωτος. Κι αυτό γιατί συνδέεται με την αυθόρμητη κατανάλωση, ενώ επηρεάζεται και από την τουριστική κίνηση. Βέβαια, το αναπτυσσόμενο ρεύμα ενίσχυσης της κατανάλωσης στο σπίτι μέσω του καναλιού των super markets φαίνεται ότι μετρίασε τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. Στη φετινή χρονιά 2021, διαφαίνεται ισχυρή ανάκαμψη στα μεγέθη πωλήσεων παγωτού.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι, στη χρήση 2021, θα μπορούσε να επιτευχθεί αύξηση των συνολικών πωλήσεων με ρυθμό αντίστοιχο του 2020, διατηρώντας, παράλληλα, αντίστοιχα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2020, μικτού ποσού €0,20 ανά μετοχή (2019: €0,18 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

 • ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
 • ΚΡΙ ΚΡΙ
 • κύκλος εργασιών
 • παγωτό
 • γιαούρτι
 • ΜΕΡΙΣΜΑ

  Related posts

  Μύλοι Λούλη: ΑΜΚ €2 εκατ. για τη θυγατρική στη Βουλγαρία

  banksnews

  Στο 2,0405% οι ίδιες μετοχές της Mytilineos

  banksnews

  Χρηματιστήριο: Νωχελική άνοδος παρά το διεθνές υποστηρικτικό κλίμα

  banksnews

  Μοτοδυναμική: Μείωση τζίρου 17% το 2020

  banksnews

  Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία άνοδος 0,75%-Αδιαφορία επενδυτών και ισχνές συναλλαγές

  banksnews

  Χ.Α.: Μοναδική αντίσταση αποτελούν οι 825 μονάδες

  banksnews

  Το placement της Viohalco

  banksnews

  Γενικευμένο ανασκούμπωμα, με μπαράζ εξελίξεων και deals

  banksnews

  ΑΔΜΗΕ: Τον Νοέμβριο η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου

  banksnews