Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Κρι Κρι: Αυξημένα έσοδα και κέρδη στο 9μηνο

Κρι Κρι: Αυξημένα έσοδα και κέρδη στο 9μηνο

Έσοδα 110,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Κρι Κρι το πρώτο εννεάμηνο της χρονιάς, αυξημένα κατά 7,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων ήταν 19,1 εκατ. έναντι 18,6.

Τα EBITDA το ίδιο διάστημα ανήλθαν στα 22,29 εκατ. ευρώ έναντι 21,37 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 4,3%.

Σε ό,τι αφορά το γ’ τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 8,7% και ανήλθε στα 40,01 εκατ. ευρώ έναντι 36,82 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα EBITDA να εμφανίζουν οριακή βελτίωση κατά 0,9% στα 7,64 εκατ. ευρώ έναντι 7,57 εκατ. ευρώ.

Κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και την κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και σε λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας.

Κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και την κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και σε λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας, γνωστοποιεί η εισηγμένη.

krikri3011

Επιπτώσεις από την εξάπλωση της Covid-19

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει σειρά μέτρων για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στις δραστηριότητές της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής αυτής κρίσης, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες μέσω της σύστασης μια ειδικής ομάδας, η οποία αναφέρεται στην Ανώτατη Διοίκηση, παρακολουθώντας όλες τις σχετικές εξελίξεις και αξιολογώντας τις πιθανές επιπτώσεις της Covid-19.

Η Ομάδα, ευθυγραμμιζόμενη με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ, του ΕΟΔΥ και των λοιπών αρμόδιων αρχών, έχει ήδη εκπονήσει και θέσει σε πλήρη εφαρμογή ένα σχέδιο διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και πρόσθετο σχεδιασμό σχετικά με το προσωπικό που εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για την παραγωγή και γενικά για την επιχειρησιακή συνέχεια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας. Επίσης, τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο και εφαρμόζονται, όπου είναι δυνατό, συστήματα για απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Τέλος, έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτες ρυθμίσεις για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και πολιτικές που απαιτούν από το προσωπικό να αναφέρει τυχόν ύποπτα συμπτώματα. Πλέον, από την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει, διαφαίνεται ότι η εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους που επιφέρει η υγειονομική κρίση της Covid-19 με αποτελεσματικό τρόπο.

Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα πορεία της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, οι επιπτώσεις της δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστική επίδραση στη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, εξαιρετικά χαμηλό καθαρό συντελεστή μόχλευσης και συνολική διαθέσιμη ρευστότητα που αγγίζει τα €13 εκατ.

Επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση

Η τρέχουσα παγκόσμια ενεργειακή κρίση επιδρά πολυεπίπεδα στην κοστολογική βάση της εταιρείας. Κατ’ αρχάς, με άμεσο τρόπο, αυξάνοντας το κόστος για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Στη χρήση 2020, οι δαπάνες ενέργειας αποτέλεσαν περίπου το 2% του συνόλου των δαπανών. Ακόμη, με έμμεσο τρόπο, επηρεάζει αυξητικά τα κόστη μεταφορών και διανομής. Στη χρήση 2020, οι δαπάνες αυτές αποτέλεσαν περίπου το 5% του συνόλου των δαπανών.

Τέλος, η τρέχουσα ενεργειακή κρίση επιβαρύνει με επιπλέον κόστη και διάφορα άλλα τμήματα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Για παράδειγμα, έχει επιδράσει καταλυτικά στην αύξηση του κόστους παραγωγής γεωργικών προϊόντων, με συνέπεια να επιβαρύνεται το κόστος των ζωοτροφών και άρα το κόστος παραγωγής του νωπού γάλακτος. Επίσης, οι τιμές του πλαστικού, το οποίο αποτελεί βασικό υλικό συσκευασίας, έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Εκτίμηση για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης

Για το υπόλοιπο της χρήσης 2021, η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση. Το προσφάτως διαμορφούμενο πληθωριστικό περιβάλλον έχει επηρεάσει και τα κόστη βασικών εισροών μας. Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα έχουμε υποστεί ανατιμήσεις στα μεταφορικά κόστη και στην ενέργεια. Παράλληλα, έχει γίνει έντονη η πίεση για ανατιμήσεις σε βασικές α’ ύλες που χρησιμοποιούμε και σε υλικά συσκευασίας.

Από την εξέλιξη αυτή, τα περιθώρια κερδοφορίας μας ενδέχεται να πιεστούν, παρά τις προσπάθειές μας για μετακύλιση μέρους της αύξησης του κόστους μας, στις τιμές πώλησης των προϊόντων.

Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά των πρώτων υλών και ενέργειας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ανωτέρω εξελίξεων και τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών στα χρηματοοικονομικά της αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι στη χρήση 2021 θα μπορούσε να επιτευχθεί αύξηση των συνολικών πωλήσεων σε μονοψήφιο ποσοστό και μικρή υποχώρηση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.

 

 • ΚΡΙ ΚΡΙ
 • 9μηνο

  Related posts

  Ολοκληρώνεται το 9ο Greek Investement New York Forum με τη συμμετοχή 29 εισηγμένων

  banksnews

  Επ.Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

  banksnews

  Mytilineos: Καθαρά κέρδη 37 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2021

  banksnews

  Οι δυσμενείς εξελίξεις των διεθνών αγορών επηρεάζουν το Χ.Α.

  banksnews

  Από 1 Μαρτίου η αλλαγή επωνυμίας της Pasal

  banksnews

  Η αντιστροφή καμπύλης των ΗΠΑ ρίχνει τις ευρωαγορές

  banksnews

  Χρηματιστήριο: Η μεταβλητότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα

  banksnews

  Ένωση Ελλήνων Επενδυτών: Άρνηση πλήρους ενημέρωσης στη ΓΣ της Folli-Follie

  banksnews

  Από 21/9 οι μετοχές της MIG στο Χρηματιστήριο Αθηνών

  banksnews