Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κανάκης: Οι επιδόσεις μετά τo deal με την Orkla

Πτώση τζίρου 11,7% σημείωσε η Στέλιος Κανάκης το 2020, στην πρώτη πλήρη οικονομική χρήση υπό τον έλεγχο της νορβηγικής Orkla. Για το 2021 σημειώνεται ελάχιστη μείωση του όγκου πωλήσεων, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, που είναι προσηλωμένη, όπως λέει, σε επιθετική πολιτική για αύξηση τζίρου και διατήρηση κερδοφόρας πορείας.

Ενδεχόμενη απώλεια κέρδους από την μείωση των πωλήσεων είναι πιθανόν να αντισταθμισθεί από τις ενισχύσεις του ελληνικού δημοσίου, ενώ ευεργετικά λειτουργεί και η πλήρης μηχανοργάνωση της διαδικασίας λήψης και εκτέλεσης των παραγγελιών.

Οι επιδόσεις το 2020 επηρεάστηκαν από τα lockdown τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πτώση των πωλήσεων πάντως, στα 17,271 εκατ. ευρώ, θεωρείται περιορισμένη για την διοίκηση της εταιρείας, που δραστηριοποιείται από το 1985 στον κλάδο πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού αποτελώντας σήμερα μέλος του εισηγμένου νορβηγικού ομίλου Orkla.

Υπενθυμίζεται ότι η Στέλιος Κανάκης ήταν εισηγμένη στο ΧΑ από τον Ιούλιο του 2002, μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, οπότε διεγράφη, σε συνέχεια της εξαγοράς των μετοχών της από την νορβηγική Orkla Food Ingredients AS.

Οι επιδόσεις στην πανδημία

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, το μικτό κέρδος ανήλθε σε 5,877 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 6,675 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 1,959 εκατ. ευρώ από 2,522 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,477 εκατ. ευρώ από 1,892 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η εταιρεία κατόρθωσε εν μέσω πανδημίας να διατηρήσει σε ικανοποιητικά επίπεδα το περιθώριο τόσο της μικτής (πτώση 11,95%) όσο και της καθαρής κερδοφορίας της, (πτώση 21,95%). Η μείωση αυτή είναι ανάλογη και ισόποση της μείωσης του κύκλου εργασιών. Η διοίκηση της εταιρείας, που σημειωτέον απασχολεί 72 άτομα προσωπικό, επισημαίνει ότι παρά την αιτιολογημένη μείωση του μεικτού κέρδους το ποσοστό του περιθωρίου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και ανήλθε σε 34,02%. Όσο για το αποτέλεσμα προ φόρων, παρουσίασε μείωση της τάξης του 21,7% αφενός μεν λόγω της πτώσης των πωλήσεων, αφετέρου δε λόγω του υψηλού ποσοστού συμμετοχής των σταθερών εξόδων στα έσοδα της εταιρείας.

Οι υποχρεώσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ανέρχονται σε 723.087,72 ευρώ και σε βραχυπρόθεσμο σε 2,839 εκατ. ευρώ. Επίσης το διοικητικό συμβούλιο έχει προτείνει την διανομή προς τους μετόχους μερίσματος συνολικού ποσού 2,5 εκατ. ευρώ από το “υπόλοιπο κερδών εις νέον”, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,3333 ευρώ ανά μετοχή.

Οι στόχοι και τα περιθώρια μετακύλησης των ανατιμήσεων

Βασικός στόχος για το 2021 για την Στέλιος Κανάκης παραμένει η αξιοποίηση των ωφελειών που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε έναν πολυεθνικό όμιλο, ενώ εξακολουθεί να επιδιώκει ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά, διατήρηση του κύκλου εργασιών της στα ίδια επίπεδα και, ει δυνατόν αύξησή του, με διατήρηση των περιθωρίων καθαρού και μικτού κέρδους και περιορισμό του κόστους λειτουργίας, προκειμένου η εταιρεία να παραμείνει και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως σε κερδοφόρα τροχιά.

Η Στέλιος Κανάκης διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, όπως αναφέρει στην οικονομική της έκθεση, όπου μεταξύ άλλων κάνει μνεία στον κίνδυνο από τις ανατιμήσεις των πρώτων υλών αξιολογώντας τον ως σημαντικό και σημειώνοντας ότι στο τρέχον περιβάλλον δεν διαθέτει την ευχέρεια μετακύλισης τυχόν αυξήσεων των τιμών στις τιμές των προϊόντων. Εξηγεί ότι καθώς ο κίνδυνος προέρχεται συνήθως από πηγές τις οποίες η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως (π.χ. εμπορική πολιτική προμηθευτών της), λαμβάνει στο μέτρο του δυνατού μέτρα, προκειμένου αφενός μεν να περιορίσει μέσω ειδικών συμφωνιών με τους προμηθευτές της την έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο, αφετέρου δε να προσαρμόσει ανάλογα την τιμολογιακή και εμπορική της πολιτική, ώστε οι όποιες τυχόν αυξήσεις να μην επηρεάζουν την κερδοφορία της και τις οικονομικές της επιδόσεις.

Related posts

Captain Coach για ηλικιωμένους: Nέα εταιρεία-τεχνοβλαστός από το ΑΠΘ

banksnews

Γ. Στάσσης: Λειτουργική κερδοφορία άνω του 1 δισ. ευρώ το 2024

banksnews

Επισπεύδεται η ανανέωση των παγίων του ΑΔΜΗΕ

banksnews

Racing Post: Οι ελληνικές ιπποδρομίες επιστρέφουν από την άβυσσο

banksnews

Προχωρά ο διαγωνισμός για τη μαρίνα Θεσσαλονίκης

banksnews

Μύλοι Κεπενού: Στις 8 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

banksnews

Οι οικιακές συσκευές MediaMarkt διαθέσιμες και στο Public Marketplace

banksnews

Δημοσίευσε αποτελέσματατα 2019 η MLS: Ζημιές μετά φόρων 31,2 εκατ. ευρώ

banksnews

Forthnet: Στο πρώτο τρίμηνο η υποχρεωτική δημόσια πρόταση

banksnews