Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Κέκροψ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά €2,97 εκατ. για συμψηφισμό ζημιών

Κέκροψ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά €2,97 εκατ. για συμψηφισμό ζημιών

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 2.970.620,10 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής της από 0,30 ευρώ σε 0,15 ευρώ προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων, αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κέκροψ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/6).

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Έλαβε γνώση της υποβληθείσας Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Έλαβε γνώση της υποβληθείσας Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή (Τακτικό και Αναπληρωματικό) για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 την ελεγκτική εταιρεία “HLB Hellas SA” και καθόρισε την αμοιβή της σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της.

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Παρείχε την άδεια κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Αποφάσισε την ονομαστική μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των €2.970.620,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 0,30 σε € 0,15 και αποφάσισε το ανωτέρω ποσό της μείωσης (€2.970.620,10) να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των € 2.970.620,10 διαιρούμενο σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,15 η κάθε μία.

Αποφάσισε να τροποποιηθεί αντίστοιχα το άρθρο 4 περί Μετοχικού Κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Δεν έγινε κάποια περαιτέρω Ανακοίνωση

 • γενική συνέλευση
 • ημερήσια διάταξη
 • Κέκροψ

  Related posts

  ΟΤΕ: Επαναγορά έως 30 εκατ. ιδίων μετοχών μέχρι το 2022

  banksnews

  Χρηματιστήριο: Η αγορά προσπαθεί να χωνέψει τα τρέχοντα επίπεδα

  banksnews

  Μπουλούτας (Ελλάκτωρ): Αφήνουμε την εσωστρέφεια και επιδιώκουμε την ανάπτυξη

  banksnews

  Έκθεση – ανάσα της JP Morgan για τις ελληνικές τράπεζες

  banksnews

  Χρηματιστήριο: Αισιοδοξία για τη συνέχιση της ανοδικής κίνησης του Γ.∆.

  banksnews

  Folli Follie: Καταψήφισε την πρόταση εξυγίανσης ο προφυλακισμένος Δ. Κουτσολιούτσος

  banksnews

  Folli Follie: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ-Ποια τα μέλη του

  banksnews

  ΕΛΓΕΚΑ: Από 6 Ιουλίου η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης

  banksnews

  Η Profile, τα ιστορικά υψηλά και το placement

  banksnews