Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιστορικό ρεκόρ σε έσοδα και κέρδη για τη Mytilineos

Οικονομικά αποτελέσματα που καταγράφουν ιστορικό υψηλό για την ιστορία της εταιρείας παρουσίασε η Mytilineos με Flash Note:

 • 26% αύξηση στα καθαρά κέρδη, μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €162 εκατ. έναντι €129 εκατ. το 2020. Αντίστοιχα τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,193, αυξημένα κατά 31% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
 • Προτεινόμενο μέρισμα €0,42 ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές), αυξημένο κατά 10,4% σε σύγκριση με το 2020.
 • 40% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €2.664 εκατ., σε σύγκριση με €1.899 εκατ. το 2020.
 • 14% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €359 εκατ., έναντι €315 εκατ. το προηγούμενο έτος.
 • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €803 εκατ., με τον δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να διαμορφώνεται στο 2,2x, τη χρονιά με το υψηλότερο κόστος επενδύσεων, κατά την οποία πολύ σημαντικές επενδύσεις είτε ολοκληρώνονται είτε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίoς ανέφερε:

«Για τη MYTILINEOS το 2021 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις της, αλλά και μια προπαρασκευαστική περίοδο για τη μετάβαση σε νέα επίπεδα οικονομικής απόδοσης και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους μας τα επόμενα χρόνια. Πετύχαμε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, ενώ επιπλέον σημαντικές επενδύσεις εισήλθαν σε στάδιο ολοκλήρωσης. Έχοντας αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις από τις αρχές του 2021 για τη μείωση των εκπομπών CO2, επιταχύναμε την εκτέλεση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος της ιστορίας της εταιρείας μας, το οποίο κατά τη διάρκεια του έτους υπερέβη τελικά σε συνολική αξία τα €379 εκατ. Παράλληλα δρομολογήθηκαν νέα επενδυτικά σχέδια που ισχυροποιούν την εταιρεία στο νέο περιβάλλον της ενεργειακής μετάβασης.

Σε μία χρονιά σημαντικών προκλήσεων, αποδείξαμε την ικανότητα της MYTILINEOS να αντεπεξέρχεται σε κάθε συνθήκη, με σχέδιο και πολλή δουλειά. Στη νέα, πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο απαιτητική “πίστα” που μπαίνουμε το 2022, θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση με σθένος και ανανεωμένη δύναμη!»

Κατά τη διάρκεια του 2021, σημειώνει η διοίκηση, η MYTILINEOS παρέμεινε σταθερά σε τροχιά ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη θετικά απέναντι στις προκλήσεις της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης αλλά και των ευρύτερων πληθωριστικών πιέσεων που ενέσκηψαν στο Β’ εξάμηνο του έτους. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί πλέον η ολοκλήρωση μιας σειράς κρίσιμων επενδύσεων αναφορικά με την αύξηση παραγωγής Αλουμινίου, στους 250.000 τόνους (project NEW ERA 250), με την ολοκλήρωση της κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826 MW καθώς και με την ολοκλήρωση ανάπτυξης και την κατασκευή νέων μονάδων -, συνολικής ισχύος πάνω από 2,5 GW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θα καταστήσουν τη MYTILINEOS πρωταγωνίστρια έναντι των παγκόσμιων προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη για ομαλή ενεργειακή μετάβαση.

Η εικόνα του 2021

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €2.664 εκατ. έναντι €1.899 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 40%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα €359 εκατ. έναντι €315 εκατ. το 2020, επωφελούμενα τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα Μεταλλουργίας και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου και τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, η επίδοση το 2021 ήταν εξαιρετικά ισχυρή, λαμβάνοντας υπόψη την προγραμματισμένη μεγάλη συντήρηση της μονάδας Korinthos Power διάρκειας 3 μηνών, αλλά και την πίεση που ασκούν τα ιδιαίτερα αυξημένα κοστολόγια φυσικού αερίου. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €162 εκατ., αυξημένα κατά 26% σε σύγκριση με €129 εκατ. το 2020.

Το Δ’ Τρίμηνο του 2021

O κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 73% στα €966 εκατ. έναντι €558 εκατ. το 2020. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), επωφελούμενα από την ισχυρή επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, αυξήθηκαν κατά 46%, σε €118 εκατ., σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2020 και κατά 38% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €47 εκατ., αυξημένα κατά 72% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2020 και κατά 23% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021. Η επίδοση στο Δ’ Τρίμηνο αποτελεί εφαλτήριο για το 2022, έτος που ξεκινά δικαιολογημένα με ισχυρές προσδοκίες για την καταγραφή νέων υψηλών.

Προοπτικές για το 2022

To 2022 έχει ξεκινήσει με θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, η οποία αναμένεται να συνεχίσει να ανακάμπτει από τα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών, εξαιτίας της παρατεταμένης ύφεσης την οποία ακολούθησε η περίοδος της πανδημίας, σημειώνει η διοίκηση. Η προοπτική ανάκτησης της «επενδυτικής βαθμίδας» και οι εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας αναμένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση, με το σύνολο των αναλυτών να αναμένει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Σε διεθνές επίπεδο, κρίσιμα θέματα όπως ο πληθωρισμός, το ενεργειακό κόστος, τα επιτόκια, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η εξέλιξη της πανδημίας και βέβαια οι γεωπολιτικές αναταράξεις, αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο και να κρίνουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας κατά τη διάρκεια του έτους.

Η MYTILINEOS, έχοντας ως αφετηρία το δυνατό Δ’ Τρίμηνο του 2021, με βασικά ορόσημα

 • την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας μονάδας ισχύος 826 MW που αναμένεται στο Γ’ Τρίμηνο του έτους
 • την αύξηση της παραγωγής αλουμινίου σε 250 χιλ. τόνους
 • το ισχυρό περιβάλλον τιμών του αλουμινίου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής,
 • την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος άνω των 1,0 GW - σε Ελλάδα και εξωτερικό,
 • την ισχυρή ανάκαμψη της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
 • την ωρίμανση νέων σημαντικών έργων στοn Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών,

θέτει ισχυρές βάσεις για νέες ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2022, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί.

* Δείτε το Flash Note και την πορεία των επιμέρους τομέων της εταιρείας στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Related posts

Η Eurolife FFH αναβαθμίζει την υπηρεσία άμεσης αποζημίωσης κατοικίας

admin

Επένδυση στη βιομάζα εξετάζει η Επίλεκτος Ενεργειακή

admin

Προσφορές πάνω από 9 δισ. δολάρια για ομόλογο της Energean!

admin

Αυξήθηκαν τα κέρδη της Entersoft το α’ εξάμηνο

admin

Δωρεά εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας από ΑΒ Βασιλόπουλος

admin

Στην Iliad πουλά τις μετοχές της πολωνικής Play η Olympia Development

admin

Ανοιξε τις πόρτες του το Πόρτο Καρράς

admin

Cosmote: Δωρεάν αναβάθμιση ταχύτητας για εταιρικές συνδέσεις Dedicated Internet Access

admin

Το υπόλοιπο 40% της γερμανικής Cloudideas εξαγόρασε η Real Consulting

admin