Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΙΚΤΙΝΟΣ: Επένδυση σε «πράσινες» υπόγειες εξορύξεις το 2020

Ως χρονιά που θα της επιτρέψει να καταγράψει ισχυρά οικονομικά μεγέθη και να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην παγκόσμια αγορά, χαρακτηρίζει η Αντιπρόεδρος της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ, Τζούλη Χαϊδά, το 2020, το όνομα της οποίας ακούγεται δυνατά για τη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μακεδονίας – Θράκης. Η αισιοδοξία της απορρέει από τη σταθερή ζήτηση από την Κίνα, η οποία απορροφά ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών, αλλά και από το γεγονός ότι πλέον έχει αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υπόγεια εξόρυξη.

Ένα άλλο μεγάλο στοίχημα της ελληνικής εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για την   τρέχουσα χρονιά είναι η προμήθεια τελικών προϊόντων μαρμάρου σε κατασκευές (ξενοδοχεία, κατοικίες κλπ.), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

«Το   2019   δεν   ήταν   μία   εύκολη   χρονιά   για   την   εταιρεία   μας, αντίθετα  θα   έλεγα  ότι   παρουσίασε  αρκετές  δυσκολίες   λόγω  της αλλαγής   του  τρόπου   εξόρυξης   στο   κεντρικό   λατομείο   μας  στο Βώλακα  Δράμας. Η  μεταβολή αυτή  κυρίως  λόγω της  έλλειψης εμπειρίας μας, από υπέργεια  σε υπόγεια προκάλεσε  μια μεγάλη μείωση   της   παραγωγής   η   οποία   επέδρασε   σημαντικά   και   στα αποτελέσματα   του   έτους.   Είναι   απόλυτα   λογικό     να   υπάρχει μείωση   όταν   ένα     λατομείο   που   συμμετέχει  70%  στον   κύκλο εργασιών έχει  μειωμένη  παραγωγή  κατά  30%», λέει χαρακτηριστικά στο Reporter.gr η κα Χαϊδά.

Η   αίσθησή   της   είναι   ότι   η   ανεβασμένη  ψυχολογία   της   αγοράς, απόρροια της αλλαγής του πολιτικού σκηνικού, σε συνδυασμό με τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας,   δημιουργούν   ένα  momentum  κατάλληλο   για επενδύσεις. «Η   κυβέρνηση   είναι   φιλική   προς   την επιχειρηματικότητα   και   καταβάλλει   προσπάθεια   για   την προσέλκυση επενδύσεων» τονίζει.

Συμπληρώνει, δε, ότι η  μαρμαροβιομηχανία   Ικτίνος   εξάγει   σε   90   χώρες   το   95%   της παραγωγής της,  μέσα στην κρίση δεν έκανε καμιά μείωση μισθών ή   προσωπικού,   αντιθέτως   προσέθεσε   επιπλέον   275 εργαζομένους, φτάνοντας σήμερα να απασχολεί 450 άτομα, ενώ έχει  αναπτύξει δραστηριότητα στον τουριστικό κλάδο, μέσω  της επένδυσης σε ακίνητη περιουσία στην Κρήτη, αλλά και στις -.

Το «στοίχημα» της πράσινης ανάπτυξης

Μπορεί ένας κλάδος όπως αυτός του μαρμάρου που συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που να είναι φιλικός προς το περιβάλλον; Η κα Χαϊδά εξηγεί πως είναι μύθος ότι οι μαρμαροβιομηχανίες καταστρέφουν το   περιβάλλον,   καθώς   πρόκειται   για   ένα     φυσικό   προϊόν   που εξορύσσεται από το υπέδαφος χωρίς να προκαλεί καμιά μόλυνση.

«Η   εξόρυξη   και   η   προστασία   του   περιβάλλοντος   είναι   έννοιες αλληλένδετες   για   την   ΙΚΤΙΝΟΣ.   Η   αισθητική   παρέμβαση   στο περιβάλλον αποκαθίσταται με δενδροφυτεύσεις και αναδασώσεις στα   σημεία   που   εξορύσσουμε.     Οπωσδήποτε   όμως   ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον είναι η νέα μέθοδος υπόγειας εξόρυξης που   εφαρμόσαμε   το   2018     κατά   τη   διάρκεια   της   οποίας   δεν επεμβαίνουμε   καθόλου   στο   εξωτερικό   περιβάλλον   και   δεν προκαλείται     καμία   οπτική   και     αισθητική   ρύπανση.   Είναι   μια πρωτοποριακή   μέθοδος   που   εξασφαλίζει   την   προστασία   του περιβάλλοντος χωρίς να δημιουργεί απολύτως κανένα πρόβλημα» αναφέρει η κα Χαϊδά.

Η   ίδια   πιστεύει   ακράδαντα   στα   οφέλη   της  επιχειρηματικότητας με έντονο κοινωνικό πρόσημο,   αφού,   όπως   λέει,   βάζει   τις   διοικήσεις   των επιχειρήσεων   να   δρουν   και   να   λειτουργούν   με   τρόπο   που   να συμβάλλουν   στην   ανάδειξη   μείζονος   σημασίας   κοινωνικών προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα εργάζονται για την επίλυσή τους.

Προσθέτει πως  η πράσινη επιχειρηματικότητα, με πρωτοβουλίες, που   έχουν   ως   στόχο   την   παραγωγή   προϊόντων   φιλικών   στο περιβάλλον ή την εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων, είναι αναγκαία για την προστασία   του   περιβάλλοντος,   αφενός   διότι   περιορίζει   τις συνέπειες   από   την   κλιματική   αλλαγή   και   το   τεράστιο   κόστος αυτών και   αφετέρου   διότι  δημιουργεί  νέες  επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας.

Για την ΙΚΤΙΝΟΣ, σημειώνει η κα Χαϊδά, οι παραπάνω μορφές επιχειρηματικότητας είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα, που έχει  πρωταρχική  σημασία, ενώ έχουν ευεργετικές επιπτώσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού   περιβάλλοντος,   περισσότερου   φιλικού   προς   τον άνθρωπο (καταναλωτή και παραγωγό) αλλά και προς τη φύση.

Επιστροφή αξίας στις τοπικές κοινωνίες

Η επικεφαλής της ΙΚΤΙΝΟΣ παραδέχεται, ωστόσο, πως στη χώρα μας δυστυχώς, δεν έχει γίνει ακόμη αντιληπτή η σημασία αυτών των εννοιών με αποτέλεσμα να μην προστατεύεται το περιβάλλον όπως   θα   έπρεπε.   Τα   βήματα   που   γίνονται   προς   αυτή   την κατεύθυνση   είναι   αποσπασματικά   και   χωρίς   συγκεκριμένη στόχευση. «Η   εταιρική   κοινωνική   ευθύνη   είναι   ψηλά   στην   ατζέντα   της εταιρείας   μας.   Αντιλαμβανόμαστε,   ότι   η   δραστηριότητά   μας   έχει αποτύπωμα στο περιβάλλον και θέλουμε να επιστρέφουμε πίσω σε   αυτό   και   τις   τοπικές   κοινωνίες   στις   οποίες δραστηριοποιούμαστε, αντίστοιχα οφέλη με αυτά που μας δίνουν απλόχερα» επισημαίνει.

Όπως σημειώνει, η ΙΚΤΙΝΟΣ από την αρχή της λειτουργίας της έβαλε το κοινωνικό της αποτύπωμα στο κάδρο, προσφέροντας θέσεις εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας,   βοηθώντας   οικονομικά   δήμους   και   κοινότητες   να υλοποιήσουν τα προγράμματα τους και κυρίως δημιουργώντας μια ιδιαίτερα   φιλική   προσέγγιση   προς   το   περιβάλλον     ακόμη   και εκπονώντας   μελέτες   σε   συνεργασία   με   το   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο   Θεσσαλονίκης   για   την   προστασία   της βιοποικιλότητας   σε   περιοχή   που   εξορύσσουμε   αλλά   και βιολογικούς καθαρισμούς των λυμάτων στις μονάδες παραγωγής της.  

Στη γραμμή της βιωσιμότητας

Καταρτίζοντας το πλάνο της επόμενη πενταετίας, προτεραιότητα έχει  η   συμμόρφωση   με   τους   στόχους   Βιώσιμης   Ανάπτυξης   του ΟΗΕ, σημειώνει η επικεφαλής της Ικτίνος.   Ιδιαίτερο   βάρος   θα   δοθεί   στον   πυλώνα   που   αφορά   την καινοτομία και τις υποδομές, ο οποίος απαιτεί τη δημιουργία νέων παραγωγικών μοντέλων, τα οποία να είναι συμβατά και με άλλους στόχους   του   ΟΗΕ.   Η   Ικτίνος   επενδύει   ήδη   σε   νέο   τεχνολογικό εξοπλισμό, για την αναβάθμιση της παραγωγικής της διαδικασίας. Όπως εξηγεί η  κα Χαϊδά η  βιομηχανία μαρμάρου «μετακομίζει» σταδιακά την εξορυκτική διαδικασία από το επίγειο λατομείο στο αντίστοιχο υπόγειο. Αυτό επιτρέπει στην επιχείρηση την απευθείας πρόσβαση στο υλικό που θέλει να χρησιμοποιήσει και ταυτόχρονα της εξασφαλίζει ότι δεν θα επέμβει αισθητικά στο περιβάλλον, ενώ δεν χρειάζεται και κάποιου είδους αποκατάσταση στα λατομεία.

Focus  θα   γίνει   και   στο   κομμάτι   που   αφορά   την   υπεύθυνη κατανάλωση   και   την  παραγωγή. Η ελληνική   εισηγμένη   έχει   την τεχνογνωσία   και   ενδιαφέρεται   ιδιαίτερα   για   την   διάσωση ευαίσθητων   και   προβληματικών   μαρμάρων,   τα   οποία   -υπό διαφορετικές- συνθήκες δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή.

Μάλιστα,   έχει   εγκαταστήσει   στα   εργοστάσιά   της   συστήματα βιολογικού   καθαρισμού   των   λυμάτων,   τα   οποία   -ύστερα   από επεξεργασία-   μπορούν   να   επαναχρησιμοποιηθούν.   «Έχουμε αντιληφθεί, ότι πρέπει να παράγουμε και να καταναλώνουμε όσο μας   επιτρέπει   το   περιβάλλον   και   η   ανακύκλωση   και   η   κυκλική οικονομία είναι πολύ σημαντικά εργαλεία, ώστε να μπορέσουμε να ενεργήσουμε επί αυτού του στόχου».

Τέλος, ο τρίτος στόχος του ΟΗΕ πάνω στον οποίο η διοίκηση της ΙΚΤΙΝΟΣ φιλοδοξεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της έχει να κάνει μετην πράσινη ενέργεια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή είναι πλέον πραγματικότητα και ότι ο πλανήτης μας έχει φτάσει σε κομβικό   σημείο,   η   κα   Χαϊδά   αναγνωρίζει   ότι   οι   οικονομίες   δεν μπορούν   πλέον   να   βασίζονται   σε   τόσο   μεγάλο   βαθμό   από   το πετρέλαιο,   γι’   αυτό   το   λόγο   και   η   ΙΚΤΙΝΟΣ   δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ένα αιολικό   πάρκο   22MW,   ενώ   τέσσερα   νέα   βρίσκονται   υπό κατασκευή.

Γιώργος Αλεξάκης

Related posts

Mytilineos: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου Talasol στην Ισπανία

banksnews

Ακρίτας: Βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία παρά την πανδημία

banksnews

Πούλησαν στην… είδηση στο Χ.Α. – Πρώτη σοβαρή διόρθωση

banksnews

Χ.Α.: Τα υψηλά 4,5 ετών και το στοίχημα των 900

banksnews

Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές

banksnews

ΧΑ: Πιθανή η υπέρβαση του ορίου των 880 μονάδων

banksnews

Forthnet: Οι διαπραγματεύσεις με την United Group εναπόκεινται στις τράπεζες

banksnews

Motor Oil: Απόκτηση αιολικού πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3MW

banksnews

Τέρνα Ενεργειακή: Ξεκινά το έργο ΣΔΙΤ Πελοποννήσου-200 μόνιμες θέσεις εργασίας

banksnews