Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΛΒΕ: Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021

ΕΛΒΕ: Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 ενέκρινε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ, η οποία συνήλθε σήμερα. 

Παράλληλα, η συνέλευση εξέλεξε τον κ. Πασχάλη Καγιά ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση της κας Ελένης Παπαγάκη και τον κ.Ιωάννη Εγγλέζο ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του κου Henry Ronald Barkshire.

Η ανακοίνωση 

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΒΕ Α.Ε.” (εφεξής, η “Εταιρεία”), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 8η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην έδρα της Εταιρείας (Άγιος Ανδρέας Καβάλας). Στη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, επτά  (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.761.027 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,478 % επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία συνεδρίασε εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επ’ αυτών :

Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2021 – 31/12/2021), καθώς και των σχετικών εκθέσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή.

Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη μη διανομή μερίσματος.

Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και την προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2022.

Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και την απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

Εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την ελεγκτική εταιρία ορκωτών ελεγκτών “Σ.Ο.Λ. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.” για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2022 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 1/1-30/6/2022.

Έγινε παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τον κ. Πασχάλη Καγιά ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση της κας Ελένης Παπαγάκη και τον κ.Ιωάννη Εγγλέζο ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του κου Henry Ronald Barkshire.

Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση για την ανάγκη αντικατάστασης από το Δ.Σ. της κας Παπαγάκη από την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε παμψηφεί ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2021.

Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.

Ενέκρινε παμψηφεί ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρίες και όργανα διοίκησης εταιριών.

Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα.

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020».

 • ΕΛΒΕ
 • διανομή μερίσματος
 • 2021
 • αναλύσεις
 • χρηματιστήριο
 • ανακοίνωση

  Related posts

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Επιστροφή κεφαλαίου από 1 Οκτωβρίου

  banksnews

  Πλαστικά Θράκης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

  banksnews

  Lamda: Δεν θα υπάρξει αντικατάσταση του Οδυσσέα Κυριακόπουλου στο ΔΣ

  banksnews

  Euroxx: Πώς «είδε» τα αποτελέσματα των ΟΤΕ, Πειραιώς και ΤΙΤΑΝ

  banksnews

  Lamda: Στο 43,8% το ποσοστό της Consolidated Lamda Holdings

  banksnews

  Το ελληνικό χρηματιστήριο ετοιμάζεται για την υπέρβαση

  banksnews

  Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της «Κέκροψ»

  banksnews

  Μυτιληναίος: Στις 24/6 η αποκοπή του μερίσματος

  banksnews

  Aegean: Ζημιές €158,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020

  banksnews