Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενο EBITDA €696 εκατ. στο εννεάμηνο

Ο κύκλος εργασιών, μειώθηκε το εννεάμηνο 2020 κατά €88 εκατ. ή 2,4% λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων κατά 4.137 GWh ή 14,2%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς και της πτώσης της ζήτησης.

Αντίθετα, η απώλεια μεριδίου αγοράς αντισταθμίστηκε εν μέρει από την θετική επίπτωση λόγω των αυξημένων εσόδων από Τέλη χρήσης Δικτύου Διανομής και ΥΚΩ τα οποία εισπράττονται από τρίτους προμηθευτές.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου 2020 για το σύνολο του Ομίλου έχουν ενισχυθεί από την επιστροφή €44,8 εκατ. λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2019, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών.  Επιπλέον, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2020 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €32,5 εκατ.

Χωρίς τα ποσά αυτά, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώνεται σε €696 εκατ. Αντίστοιχα και για λόγους συγκρισιμότητας, το EBITDA του εννεαμήνου 2019 προσαρμόζεται σε €96,9 εκατ. για την θετική επίπτωση από την επιστροφή €99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού --ΕΛ-. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το περιθώριο EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε 19,8% από 2,7% πέρυσι.

Το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση για το εννεάμηνο του 2020 έχει επηρεαστεί θετικά από τα μέτρα που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2019 καθώς και από την χαμηλότερη Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου και τον χαμηλότερο όγκο εκπομπών CO2 και τη σταδιακή μείωση της επιβάρυνσης από τα ΝΟΜΕ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε κέρδη €43,7 εκατ. ενώ χωρίς την προσαρμογή τα κέρδη ανέρχονται σε €46,6 εκατ. Αντίστοιχα, το εννεάμηνο 2019 οι ζημίες προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση ανήλθαν σε €451,2 εκατ. ή €416,8 εκατ. χωρίς τις σχετικές προσαρμογές για την προαναφερθείσα θετική επίπτωση από τον ΕΛ- και για την αρνητική επίπτωση από την απομείωση αξίας των θυγατρικών «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.» κατά €64,9 εκατ.

Σημειώνεται ότι, το γ΄ τρίμηνο 2020 το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €238,7 εκατ. έναντι €87,6 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2019, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση καταγράφηκαν κέρδη €14,8 εκατ. έναντι ζημιών €98,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το εννεάμηνο 2020, μειώθηκαν κατά €687,1 εκατ. (ή κατά 19,6%) σε €2.824,1 εκατ. έναντι €3.511,2 εκατ. το εννεάμηνο 2019, ως αποτέλεσμα των μειωμένων δαπανών για καύσιμα, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπών CO2 και της σταδιακής μείωσης της επιβάρυνσης από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.

Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχει συνυπολογισθεί για το εννεάμηνο 2020 η θετική επίπτωση ύψους €44,8 εκατ. λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ και η πρόσθετη πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού ύψους €32,5 εκατ. ενώ για το εννεάμηνο 2019 δεν έχει συνυπολογισθεί η θετική επίπτωση από την επιστροφή €99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του ΕΛ-.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές – εξαγωγές)

Το εννεάμηνο 2020 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 6,2% στις 41.687 GWh έναντι 44.435 GWh το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, καταγράφηκε σημαντική μείωση κατά 8,5% λόγω και της συνεχιζόμενης μείωσης των εξαγωγών των Τρίτων (μείωση κατά 1.310 GWh σε σχέση με το εννεάμηνο του 2019).

Συγκεκριμένα, το γ΄ τρίμηνο 2020 καταγράφηκε μείωση της εγχώριας ζήτησης κατά 4,7% έναντι του γ΄ τριμήνου 2019, ως απόρροια του covid-19, η οποία όμως ήταν μικρότερη σε σχέση με την μείωση κατά 12,7% που καταγράφηκε στο β’ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2019. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα για την συνολική ζήτηση η οποία μειώθηκε κατά 4,9% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2019 (έναντι μείωσης 13,2% το β’ τρίμηνο 2020 και 8,2% το α΄ τρίμηνο 2020).

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 69,3% το εννεάμηνο 2020 από 76% το εννεάμηνο 2019. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 64,3% τον Σεπτέμβριο του 2020 από 71,8% τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 89,9% (από 96,9%) στην Υψηλή Τάση, 29,6% (από 45,6%) στη Μέση Τάση και 69,8% (από 77%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 38,8% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο του 2020 (34,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2019 ήταν 47,2% (43,4% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), μείωση η οποία οφείλεται στη χαμηλότερη παραγωγή των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 50,6% ή 4.031 GWh, λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές. Ειδικά το γ΄ τρίμηνο, η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής ήταν ακόμα μεγαλύτερη και διαμορφώθηκε σε 57,9% ή 1.288 GWh.

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, καθώς η μείωση που καταγράφηκε στο α΄ τρίμηνο αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά 20,2% που σημειώθηκε στο γ΄ τρίμηνο.

Η μείωση από υδροηλεκτρικές μονάδες διαμορφώθηκε σε 13,8% ή 370 GWh λόγω των μικρότερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το εννεάμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναφορικά με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν μειωμένες κατά 11,3% ή κατά 1.097 GWh.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά €885,6 εκατ. (-34,4%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2019.

Συγκεκριμένα:

  • Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά 33% σε €357,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2020 από €533,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2019 , λόγω της μικρότερης παραγωγής από υγρά καύσιμα αλλά και της χαμηλότερης τιμής του μαζούτ και του diesel.
  • Η δαπάνη για φυσικό αέριο, μειώθηκε σημαντικά κατά 41,8% σε €206 εκατ. έναντι €353,7 εκατ. λόγω της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 42,4% .
  • Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά), μειώθηκε κατά €245 εκατ. λόγω της μείωσης της ΟΤΣ από €65,27/MWh το εννεάμηνο του 2019 σε €42,45/MWh εννεάμηνο του 2020 παρά τον μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας.
  • Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 μειώθηκε σε €263,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2020 από €406,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, λόγω των μείωσης των εκπομπών CO2 από 17,9 εκατ τόνους σε 10,9 εκατ. τόνους η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από €22,68/τόνο σε €24,26/τόνο.

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά €58,5 εκατ. σε €559,6 εκατ. το εννεάμηνο 2020 από €618,1 εκατ. το εννεάμηνο 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (μείωση προσωπικού κατά 1.081 εργαζόμενους).

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €256,3 εκατ. έναντι €508,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2019. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης οφείλεται στις χαμηλότερες επενδύσεις σε έργα συμβατικής παραγωγής καθώς η κατασκευή της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα V οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, αλλά και στις χαμηλότερες επενδύσεις των Ορυχείων λόγω μείωσης των απαλλοτριώσεων.

Το καθαρό χρέος στις 30.9.2020 ήταν €3.413,6 εκατ., μειωμένο κατά €273,4 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2019, λόγω της αύξησης των χρηματικών διαθεσίμων.

«Τα οικονομικά αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου 2020 με EBITDA ύψους €239 εκατ. σε επαναλαμβανόμενη βάση, συνεχίζουν την θετική πορεία που είχε καταγραφεί στα προηγούμενα τρίμηνα, αποτελώντας το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο υψηλών επιδόσεων. Έτσι, το EBITDA για το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε €696 εκατ. φέρνοντάς μας ακόμη πιο κοντά στην επίτευξη του αναθεωρημένου από τον Σεπτέμβριο στόχου για λειτουργική κερδοφορία ύψους €850 – 900 εκατ. για το σύνολο του έτους. Η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2019, των χαμηλότερων τιμών ενέργειας, των μειωμένων εκπομπών CO2 ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα λειτουργίας και απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων, της σταδιακής απομείωσης των ΝΟΜΕ και της μείωσης λειτουργικών δαπανών.

Σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων, ολοκληρώσαμε την συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων έως 60 ημέρες – την πρώτη συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων από λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και μία από τις λίγες στην Ευρώπη – με την αρχική άντληση €150 εκατ. από την συνολική σύμβαση των €200 εκατ. Επιπλέον, σε συνέχεια της μακρόχρονης συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξασφαλίσαμε νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους €330 εκατ. για επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι θετικές αυτές επιδόσεις αποτελούν την καλύτερη ασπίδα απέναντι στο νέο κύμα πανδημίας με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη και η χώρα μας. Σε αντίθεση με τον Μάρτιο, διαθέτουμε πλέον περισσότερα εργαλεία για την διαχείριση των προκλήσεων που ανακύπτουν λόγω της πανδημίας, έχοντας ανασχεδιάσει τα κανάλια εξυπηρέτησης των πελατών μας, αυξάνοντας διαρκώς την χρήση του e-bill και των ηλεκτρονικών πληρωμών και παρέχοντας δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη.

Παρουσιάσαμε την νέα εταιρική εικόνα της ΔΕΗ σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την αλλαγή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αναδεικνύοντας παράλληλα την διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού, ανανέωσης και προσαρμογής της Εταιρείας στις νέες συνθήκες.

Η πρόοδος στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου και η συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της ΔΕΗ αναγνωρίστηκε πρόσφατα και από τον οίκο Standard & Poor’s, με την αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Εταιρείας σε Β από Β-.»

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Related posts

ΔΕΗ: Στο 4% με 4,25% η αρχική τιμολόγηση του ομολόγου

banksnews

Βασιλάκης (Aegean): Στα 600 εκατ. ευρώ η ρευστότητα

banksnews

Δωρεά 1.350 κιλών τροφών για τα αδέσποτα από Mantis και Mars

banksnews

Ομιλος Πριόβολου κατά Ειδικού Διαχειριστή για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

banksnews

Νέες ψηφιακές λύσεις από την ΕΥ για τον τομέα της ενέργειας

banksnews

Στη Μυτιληναίος έργο 46 εκατ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ

banksnews

Ενεργοποιήθηκε το Vodafone Giga Network 5G

banksnews

Attica Group: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού δανείου

banksnews

Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Ερρίκος Ντυνάν

banksnews