Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΚ Τέρνα: Νέα δύναμη πυρός 2 δισ. ευρώ για υποδομές και Παραχωρήσεις

Η πώληση της συμμετοχής στην Τέρνα Eνεργειακή, δημιουργεί νέα δεδομένα για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενισχύοντας περαιτέρω τα διαθέσιμα της και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της, προκειμένου να υλοποιήσει με άνεση το ευρύτατο επενδυτικό πρόγραμμα σε υποδομές και παραχωρήσεις που σήμερα αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει καταγράψει διαχρονικά καθαρά έσοδα της τάξης των 160 εκατ. ευρώ από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ενώ μετά από τη συμφωνία πώλησης του 36,6% αναμένεται να εισπράξει επιπλέον ρευστότητα 900 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος για την χρήση 2023).

Μαζί με τα υπάρχοντα ταμειακά διαθέσιμα της μητρικής εταιρείας, τα αναμενόμενα μερίσματα από το σύνολο των έργων που βρίσκονται ή θα μπουν σε λειτουργία τα αμέσως επόμενα χρόνια, αλλά και τα ήδη εξασφαλισμένα περιθώρια επιπλέον δανειακής μόχλευσης, η συνολική επενδυτική ισχύς του ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεπερνάει τα 3 δισ. ευρώ.

Συνεπώς, σχηματίζει ίδια κεφάλαια άνω των 2 δισ. ευρώ προκειμένου να διεκδικήσει νέα έργα στις υποδομές και τις παραχωρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς ήδη έχει εξασφαλίσει τόσο τη χρηματοδότηση αλλά και το ποσό της ίδιας συμμετοχής (περίπου 1,1 δισ. ευρώ) για τα έργα και τους διαγωνισμούς που ήδη έχει επικρατήσει (Αττική Οδός, Εγνατία Οδός, Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης).

Δεδομένου δε ότι μετά τη συμφωνία πώλησης, θα αφαιρεθούν από τον ισολογισμό της δάνεια ύψους 1,1 δισ. ευρώ (που είχαν αναγωγή στη μητρική και αφορούσαν τον επενδυτικό πρόγραμμα της Τέρνα Ενεργειακή) ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (Pro-Forma) θα μηδενιστεί.

Παράλληλα, η μητρική εταιρεία πλέον θα διαθέτει καθαρό ταμείο 500 εκατ. ευρώ, ενώ όλος ο υπόλοιπος δανεισμός θα αφορά σε χρηματοδοτήσεις παραχωρήσεων (κυρίως αυτοκινητοδρόμων) χωρίς αναγωγή στη μητρική, δηλαδή έργων που εξυπηρετούν τα δάνειά τους μέσω προβλέψιμων και σταθερών ταμειακών ροών σε βάθος 25-30 χρόνων από τα έσοδά τους.

Η κερδοφορία

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, δεδομένου ότι δεν θα ενοποιεί πλέον τα κέρδη της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, εκτιμάται ότι θα υπάρξει αναπλήρωση τόσο από την εξάλειψη του χρηματοοικονομικού κόστους (εξαιτίας της παραπάνω μεταβίβασης δανεισμού) αλλά και λόγω της σταδιακής ενσωμάτωσης των αποδόσεων των νέων επενδύσεων. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA αλλά και net income θα συνεχίσει να αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό τα επόμενα χρόνια και θα ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ λειτουργικής κερδοφορίας εντός των επόμενων 5 ετών, έως το 2028.

Όσον αφορά στις ταμειακές ροές, η μητρική εταιρεία από την Τέρνα Ενεργειακή λάμβανε κάθε χρόνο ένα μέρισμα της τάξης των 15-16 εκατ. ευρώ. Για το 2023 τα συνολικά μερίσματα/επιστροφές κεφαλαίου/αποπληρωμές ενδοομιλικών δανείων ξεπέρασαν τα 200 εκατ. (με το μέρισμα της Τέρνα Ενεργειακή να αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 10% των συνολικών ταμειακών ροών), ένα ποσό που αναμένεται να κινηθεί αυξανόμενο τα επόμενα χρόνια καθώς ωριμάζουν τα επενδυτικά έργα του ομίλου.

Διατήρηση παρουσίας σε ενεργειακά projects

Υπενθυμίζεται ότι από τη συμφωνία με την Masdar εξαιρούνται δραστηριότητες όπως η διαχείριση απορριμμάτων (π.χ. στις Περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου), που θα ενταχθούν πλέον στο χαρτοφυλάκιο Παραχωρήσεων του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Επιπλέον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έχει δικαίωμα να αγοράσει (call option) ποσοστό 50% σε συγκεκριμένα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμίευσης και υπεράκτια αιολικά) συνολικής ισχύος περίπου 3,0 GW (από νέους διαγωνισμούς εκτός του υφιστάμενου pipeline).

Η συμφωνία ακόμα περιλαμβάνει put option σχετικά με το έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας, που προβλέπει ότι η Masdar θα έχει δικαίωμα να πωλήσει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (100% θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ).

Με αυτό τον τρόπο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί το δικαίωμα παρουσίας σε εμβληματικά έργα ενεργειακών υποδομών, σημαντικού μεγέθους και με μεγάλο κατασκευαστικό αντικείμενο.

Το μελλοντικό αποτύπωμα

Με βάση την ισχυρή παρουσία σε έργα παραχωρήσεων και σταθερών ταμειακών ροών, το υφιστάμενο ανεκτέλεστο έργων αλλά και την προοπτική για τη διεκδίκηση σημαντικού μεριδίου από τα έργα νέας γενιάς, η διοίκηση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμά ότι εξασφαλίζει μερίσματα άνω των 10 δισ. ευρώ στο διάστημα του κύκλου ζωής των επενδύσεων της.

Πέραν αυτού, η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι η πώληση της συμμετοχής στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή δε συνιστά απλώς γεγονός καταγραφής υπεραξιών αλλά μια κίνηση ξεκάθαρης αποτύπωσης των νέων στόχων του ομίλου σε υποδομές και παραχωρήσεις.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το timing αποεπένδυσης ήρθε ακριβώς τη στιγμή που αποκρυσταλλώνεται η ευκαιρία για επενδύσεις σε υποδομές στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με υψηλές αποδόσεις.

Η εταιρεία έχει ήδη τοποθετηθεί στρατηγικά σε ένα κλάδο όπου έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεδομένης της καθετοποίησης που έχει αλλά και της δυνατότητας της να ελέγχει κάθε στάδιο ρίσκου του έργου.

Βάσει πρόσφατων μελετών (ΙΟΒΕ, PWC), στον τομέα των υποδομών στην Ελλάδα τα αμέσως επόμενα χρόνια αναμένονται δημοπρατήσεις έργων συνολικής αξίας 40-50 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι παρόμοιες θετικές προοπτικές παρουσιάζονται και σε γειτονικές αγορές όπως Βαλκάνια και ΝΑ Ευρώπη, καθώς καταγράφεται σημαντική ανάγκη καίριων υποδομών και ταυτόχρονα ισχυρή βούληση για σημαντικές επενδύσεις με στόχο τη σύγκλιση με το επίπεδο των υποδομών στη δυτική Ευρώπη.

Related posts

Μειώθηκαν παγκοσμίως οι δημόσιες εγγραφές, αυξήθηκαν τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο

admin

Παραδίδονται οι τοξικολογικές εξετάσεις της 24χρονης Γεωργίας

admin

Doppler: Άνοδος πωλήσεων στο α’ εξάμηνο

admin

Συμφωνία Intrakat – Parkwind για ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών

admin

Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας για απόφοιτους πληροφορικής από το Public

admin

Δωρεάν τηλεφωνική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο από τη ΔΕΗ

admin

Prodea: Στα €130 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη 9μήνου

admin

ΔΕΗ: Στο 5,15% το ποσοστό της Goldman Sachs

admin

Βακάκης: Εξαντλούνται οι καταναλωτές, πρέπει να πέσουν οι τιμές

admin