Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τζίρου το πρώτο τρίμηνο για Τιτάνα

Την αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 6,1% το πρώτο τρίμηνο του 2020, φτάνοντας τα 384,8 εκατ. ανακοίνωσε η Τιτάν.

Ο όμιλος υπογραμμίζει ότι ο τζίρος αυξήθηκε στηριζόμενος στην ισχυρή ζήτηση των ΗΠΑ και την ανθεκτικότητα των αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο και παρά την επιβράδυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω του κορωνοϊού από τα μέσα Μαρτίου. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά €3,7εκ. σε €40,6εκ., κυρίως λόγω της επιβάρυνσης κόστους περίπου €10εκ. το οποίο αφορά την ετήσια συντήρηση του εργοστασίου στην Φλόριντα, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι (2ο τρίμηνο 2019).

Τον Απρίλιο, τα αποτελέσματα επωφελήθηκαν αντίστοιχα από τη χρονική μετατόπιση του κόστους συντήρησης φέτος. Τα αρχικά οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών την περίοδο από αρχής έτους έως και τον Απρίλιο κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το 2019, φθάνοντας τα €508εκ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €67,2εκ, υψηλότερα κατά €5,7εκ ή 9,3%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες €15,8 εκ., έναντι ζημιών €6,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η μείωση οφείλεται στο κόστος €9εκ. από την αποτίμηση συμβάσεων hedging σταθερού επιτοκίου σε δολάρια.

Αυξητικά κινήθηκαν οι πωλήσεις σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4% λόγω της υψηλότερης ζήτησης στις περισσότερες αγορές δραστηριοποίησης. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 3% ενώ οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος κατά 2%.

Δεδομένων των κυβερνητικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει την Γενική Συνέλευση στις 14 Μαΐου 2020 εξ αποστάσεως, χωρίς την φυσική παρουσία μετόχων.

Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού

Από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία εμφανίστηκε στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε στις αρχές Μαρτίου, επικεντρωθήκαμε στην προστασία των εργαζομένων του Ομίλου και των οικογενειών τους, των επιχειρηματικών μας εταίρων, των πελατών μας και των τοπικών κοινοτήτων μας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές που απέχουν περισσότερο από τις Αρχές και από τις δημόσιες δομές υγείας, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο όμιλος.  

Οπως αναφέρει, προέβη «στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων προστασίας για όσους εξακολουθούν να εργάζονται στις εγκαταστάσεις ώστε να τους εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν ασφαλέστερες συνθήκες. Ποσοστό άνω του 35% του συνολικού προσωπικού μας στράφηκε στην εργασία εξ αποστάσεως. Οργανώσαμε την επικοινωνία με τη διοίκηση και με ειδικούς ώστε να εξασφαλίσουμε την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης προς όλους ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Επιπλέον, διατηρήσαμε τις από κοινού προσπάθειες σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, τους δημόσιους φορείς υγείας και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εστιάζοντας σε θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας. Στηρίξαμε οικονομικά και με την παροχή εξοπλισμού τη λειτουργία νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, φροντίσαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις στις δραστηριότητες μας και να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Από τα μέσα Μαρτίου του 2020 η πανδημία του κορωνοϊού είχε σημαντικές, αν και ανομοιογενείς χώρα με χώρα, επιπτώσεις στη ζήτηση για τα προϊόντα μας. Οι πρώτες συνέπειες της πανδημίας στον κλάδο μας ήταν λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συνεχιζόμενη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου κρίθηκε αναγκαία στις περισσότερες χώρες. Όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου συνέχισαν να λειτουργούν, προσαρμόζοντας την παραγωγή τους στα επίπεδα της τρέχουσας ζήτησης.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το συγκεκριμένο διάστημα των προηγούμενων έξι εβδομάδων, η αγορά τσιμέντου κατέγραψε από πτώση της τάξης του 10% στη Φλόριντα, στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες όπως επίσης και στην Τουρκία, έως περίπου 30%-40% στις αγορές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο, όπως η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Νέα Υόρκη. Το ποσοστό για την Ελλάδα τοποθετείται ανάμεσα σε αυτές τις τιμές, ενώ στην Αίγυπτο σημειώθηκε αύξηση της ζήτησης παρά τις δυσμενείς συνθήκες. Καθώς σταδιακά καταργούνται τα περιοριστικά μέτρα, παρατηρείται ήδη κάποια αύξηση της κατανάλωσης στις αγορές.

Δεδομένης της αυξημένης αβεβαιότητας, δράσαμε προληπτικά εν αναμονή των εξελίξεων:

– Ενισχύσαμε τη ρευστότητά μας στα €400 εκ. (ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες γραμμές χρηματοδότησης).

– Ελέγξαμε εξονυχιστικά το πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών του Ομίλου και αναστείλαμε δαπάνες ύψους €50 εκ. που κρίθηκαν προς το παρόν μη απαραίτητες.

– Εντοπίσαμε δυνατότητες περικοπής των δαπανών και ήδη προβαίνουμε σε ενέργειες για τη μείωσή τους κατά τουλάχιστον €33 εκ. Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση, προκειμένου να προβούμε σε περαιτέρω προσαρμογές ανάλογα με την εξέλιξη της δυναμικής των αγορών.

Οπως δήλωσε ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου

«Οι δράσεις μας στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να αποφασίζονται με γνώμονα τα παρακάτω κριτήρια:

– Πάνω από όλα, προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων μας και δράσεις για τη στήριξη των προσπαθειών που αποβλέπουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

– Μέριμνα για τη διατήρηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πελατών μας.

– Πρόβλεψη για ενδεχόμενα προβλήματα στη λειτουργία μας και εφαρμογή σχεδίων για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων μας. Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων και διαμόρφωση όσο το δυνατόν πιο ευέλικτων λύσεων. Παράλληλα, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε και μακροπρόθεσμα, όπως πάντα στον Τιτάνα: φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, στηρίζουμε ενεργά τις τοπικές κοινότητες, τοποθετούμαστε αποτελεσματικά στην αγορά, μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμά μας, υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και καινοτομούμε. Όπως κάθε κρίση, έτσι κι αυτή θα περάσει – και θέλουμε να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να συνεχίσουμε την πορεία μας δυναμικά όταν φτάσει αυτή η στιγμή». 

Οι προοπτικές

Οπως επισημαίνει ο όμιλος, «βρισκόμαστε σαφώς σε αχαρτογράφητα εδάφη: Σχετικά με τις εξελίξεις των αμέσως επόμενων μηνών στις αγορές, υπάρχει μειωμένη ορατότητα και αυξημένη αβεβαιότητα. Εκτιμούμε ότι η ζήτηση για τα προϊόντα μας θα πληγεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προβλεφθούν η έκταση και η διάρκεια της ενδεχόμενης πτώσης.

Στην αγορά κατοικίας, ειδικότερα, αναμένεται κάμψη της ζήτησης λόγω της μείωσης της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας και της ανόδου της ανεργίας. Αντίστοιχα, υπάρχει κίνδυνος αναστολής ή ακύρωσης έργων στον τομέα των εμπορικών και επιχειρηματικών ακινήτων.

Στον αντίποδα, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά και ενισχύουν την ανθεκτικότητα του κλάδου:

– Οι κατασκευές θεωρούνται μία ασφαλής και αναγκαία δραστηριότητα.

– Ο κλάδος έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί από τις προσπάθειες των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών για τον μετριασμό των επιπτώσεων στην οικονομία. Η επιτάχυνση των δημοσίων έργων έχει ήδη συμπεριληφθεί στα υπό συζήτηση σχέδια δράσης. Οι ομοσπονδιακές δαπάνες σε έργα υποδομής στις ΗΠΑ ή η έναρξη μείζονος κλίμακας «ώριμων» έργων στην Ελλάδα ενδέχεται να λειτουργήσουν ως αντισταθμιστικοί παράγοντες στήριξης.

– Η πτωτική πορεία του κόστους ενέργειας ευνοεί τα αποτελέσματά μας».

Επιστροφή κεφαλαίου €0,20/μετοχή

Η Titan Cement International SA ανακοίνωσε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ότι η επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,20 ανά μετοχή και συνολικού ποσού €16.489.573,60 θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2020.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρίας στις 14 Μαΐου 2020, στις 12 μμ ( CEST) ( ημερομηνία καταγραφής).

Η είσπραξη του ποσού επιστροφής θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των μετόχων, ήτοι Τραπεζών και Χρηματιστηριακών Εταιριών.

Η επιστροφή κεφαλαίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της από 13/5/2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και σύμφωνα με την από 19/3/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τιτάν στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό” 

Related posts

Συνεργασία HP στο gaming με τρεις δημοφιλείς Ελληνες content creators

banksnews

Δωρεάν πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στους εργαζόμενους του ομίλου Olympia

banksnews

3 αλφα: Νέα επένδυση στο εργοστάσιο με βλέψεις για εξαγωγές

banksnews

Σειρά διακρίσεων απέσπασε ο ΟΠΑΠ στα Loyalty Awards 2022

banksnews

Κικίλιας: Αποδίδει καρπούς η στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού

banksnews

Ιδιωτικοποιήσεις: Εσοδα-ρεκόρ 2,4 δισ. το 2020 αλλά με… αστερίσκους

banksnews

Εργο τεχνολογίας στη Φινλανδία ανέλαβε ο όμιλος ΟΤΕ

banksnews

Coca-Cola: Μεγάλη συμμετοχή στα workshops για νέους

banksnews

Πάνω από 20 εκατ. απαιτούνται για την επανεκκίνηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

banksnews