Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Αττικές Εκδόσεις: Απώλειες 32% στα διαφημιστικά έσοδα το Μάρτιο

Σε πλήρη ενημέρωση για τις επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στις δραστηριότητες της ανά κλάδο και στο τελικό οικονομικό αποτέλεσμα προχώρησαν οι Αττικές Εκδόσεις, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι βασικός στόχος για αυτή την έκτακτη περίοδο παραμένει η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η λήψη μέτρων για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων και η προστασία της οικονομικής θέσης του ομίλου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η Αττικές Εκδόσεις ΑΕ ενημερώνει για τις τρέχουσες επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στις δραστηριότητές της. 

Προτεραιότητες της Εταιρείας

Η Εταιρεία έχει θέσει τρεις σαφείς στόχους για αυτή την έκτακτη περίοδο:

-Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων

-Λήψη μέτρων για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων

-Προστασία της οικονομικής θέσης του Ομίλου

Επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού-COVID 19 στις δραστηριότητες ανά κατηγορία εσόδων

– Πωλήσεις περιοδικών και λοιπών προϊόντων/εμπορευμάτων μέσω πρακτορείου διανομής τύπου

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες καταστάσεις η Εταιρεία και ο όμιλος πραγματοποίησαν το 53% (8,68 εκ.ευρώ) και 45% (14,07 εκ.ευρώ) αντίστοιχα του κύκλου εργασιών, από πωλήσεις μέσω πρακτορείου διανομής τύπου (περιοδικών και λοιπών προϊόντων/εμπορευμάτων).

Με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις διανομής τύπου συνεχίζουν τη λειτουργία τους και η συντριπτική πλειοψηφία των σημείων πώλησης τύπου (mini market / περίπτερα) εξαιρούνται της αναστολής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που ισχύει από 16 Μαρτίου 2020, συνεχίζεται η παραγωγή και διάθεση περιοδικών και λοιπών προϊόντων/εμπορευμάτων στη λιανική.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, αναμένεται πτώση των πωλήσεων κατά 10% λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία και στην μετακίνηση των πολιτών από τις 23 Μαρτίου και μετά, σε σχέση με τις πωλήσεις προ της λήψης των μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού-COVID 19.

– Πωλήσεις διαφήμισης

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες καταστάσεις η Εταιρεία και ο όμιλος πραγματοποίησαν το 18% (2,99 εκ.ευρώ) και 38% (11,78 εκ.ευρώ) αντίστοιχα του κύκλου εργασιών, από πωλήσεις διαφήμισης.

Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των διαφημιζόμενων εταιρειών/πελατών ανήκουν στην κατηγορία εκείνων όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους με βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων έχει επηρεαστεί αρνητικά από την έναρξη των μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού-COVID 19.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα διαφήμισης μηνός Μαρτίου στο σύνολο των μέσων του ομίλου παρουσίασαν απώλειες της τάξης του 32% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η πτώση ήταν μεγαλύτερη στα παραδοσιακά μέσα (έντυπα, ραδιόφωνα της τάξης του 35%), ενώ τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης συγκράτησαν το συνολικό ρυθμό των απωλειών στο -20%, κυρίως λόγω της ιστοσελίδας www.thetoc.gr , η οποία εξαγοράστηκε εντός του Νοεμβρίου 2019 και ήδη εμφανίζει πολύ σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητάς της από 1.500.000 μοναδικούς επισκέπτες (unique users ) τον μήνα Νοέμβριο 2019 που εξαγοράστηκε, σε 3.500.000 μοναδικούς επισκέπτες (unique users ) τον μήνα Μάρτιο 2020.

– Λοιπές κατηγορίες πωλήσεων – εσόδων

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες καταστάσεις η Εταιρεία και ο όμιλος πραγματοποίησαν το 29% (4,79 εκ. ευρώ) και 17% (5,37 εκ. ευρώ) αντίστοιχα του κύκλου εργασιών, από λοιπές κατηγορίες εσόδων.

Με δεδομένο ότι οι βασικοί πελάτες της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων δεν ανήκουν στην κατηγορία εκείνων όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους με βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία της συγκεκριμένης κατηγορίας πωλήσεων.

Επιπτώσεις στο οικονομικό αποτέλεσμα

Το εύρος των επιπτώσεων στο σύνολο των κατηγοριών εσόδων της Εταιρείας και του ομίλου, θα εξαρτηθεί από παράγοντες που σήμερα δεν δύναται να εκτιμηθούν, όπως η διάρκεια της πανδημίας, ο χρόνος επανέναρξης της λειτουργίας της αγοράς, οι μεταγενέστερης συνθήκες λειτουργίας της καθώς και το μέγεθος της επακόλουθης οικονομικής αποδιοργάνωσης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των εσόδων, έχει προχωρήσει σε αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους του προσωπικού και σε μοντέλο εργασίας εξ’αποστάσεως σε πολλά τμήματα του Ομίλου. Επίσης, επεξεργάζεται διαρκώς μοντέλα πολύπλευρης λήψης μέτρων περαιτέρω περιορισμού του κόστους, αναλόγως της εξέλιξης των οικονομικών συνθηκών.

Ισολογισμός

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, την αβεβαιότητα και το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Αττικές Εκδόσεις ΑΕ στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ρευστότητας του Ομίλου, ώστε να συνεχίσει να διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης, προκειμένου να εκπληρώνει μελλοντικές υποχρεώσεις πληρωμής.

Related posts

Optima Bank: Τιμή-στόχος τα €7 για τη μετοχή των ΕΛΠΕ

banksnews

Καραμολέγκος: Στο 95,7% το ποσοστό της «Εμ. Καρ. Μονοπρόσωπη»

banksnews

Ηπιες κινήσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στο εμπόριο

banksnews

Newsphone:Δεν επετεύχθη ο στόχος του 90% για τη δημόσια πρόταση

banksnews

ΤΙΤΑΝ: Σε επίπεδα-ρεκόρ ο τζίρος το 2021- Αύξηση καθαρών κερδών

banksnews

Πειραιώς: Τιμή στόχος 23,8 ευρώ για τη Mytilineos

banksnews

ΕΛΓΕΚΑ: Καθαρές ζημιές €2,3 εκατ. έναντι κερδών το 2020

banksnews

Η Mermeren Kombinat διανέμει μεικτό μέρισμα €2,24 ανά μετοχή

banksnews

Σε υψηλό δύο εβδομάδων οι ευρωπαϊκές μετοχές

banksnews