Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από 16 Απριλίου η επιστροφή κεφαλαίου της Profile

Από την 7η Απριλίου του 2020 , οι μετοχές της Profile θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,47 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,045 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 8ης Απριλίου 2020 .

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 16η Απριλίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω Εθνικής Τράπεζας, ως ακολούθως:

  • Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες) σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη του ποσού της επιστροφής.
  • Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.
  • Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους.

Η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τους δικαιούχους για την παραπάνω υπό 2 περίπτωση πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, σε οιοδήποτε κατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Μετά την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 16η Απριλίου 2025 , η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής, Τ.Κ. 17121. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-9301200.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» είναι τα ακόλουθα : Δ/νση Ακαδημίας, αριθ. 68, 2ος όροφος Τ.Κ. 10678, τηλ. 210-9477759, 210-3328254, 210-3328779 αρμόδιοι κ.κ. Δ. Κουλόπουλος, Ξ. Δημακοπούλου , Σ. Βρυσόπουλος, Ι. Βίτσας.

Related posts

Ξεκινούν αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης στην υδατοκαλλιέργεια

banksnews

Intralot: Ενδυναμώνει την ψηφιακή τεχνολογία της μέσω του Microsoft Azure

banksnews

Πλαστικά Θράκης: Διανομή προσωρινού μερίσματος €0,10/μετοχή

banksnews

Γ. Καντώρος (Interamerican): Σε τροχιά ανάπτυξης η ελληνική οικονομία

banksnews

SYN.KA.: Η εξαγορά στην Κέρκυρα αντιστάθμισε τις πιέσεις της πανδημίας

banksnews

Στις Βρυξέλλες κρίνεται το deal για Εθνική Ασφαλιστική

banksnews

Νέο κέντρο επιχειρήσεων κυβερνοασφάλειας εγκαινίασε η Obrela Security Industries

banksnews

Επένδυση στην πλωτή αιολική ενέργεια στην Ελλάδα ετοιμάζει η Hexicon

banksnews

Το πρώτο τρίμηνο του 2022 θα δώσει ρεύμα το φωτοβολταϊκό των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη

banksnews