Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΜΚ Intrakat: Στις 26/1 η αποκοπή δικαιώματος προτίμησης

ΑΜΚ Intrakat: Στις 26/1 η αποκοπή δικαιώματος προτίμησης

Λεπτομέρειες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, έδωσε σήμερα (24/1) η Intrakat.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, η ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης θα είναι η 26η Ιανουαρίου 2022. Η περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης θα διαρκέσει από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 9 Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά, «η εταιρία «ΙNTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» ή η «Εταιρία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Με βάση την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως οκτώ εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (€8.108.108,40), με την έκδοση έως 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης 1,90 Ευρώ για κάθε μία Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας (η «Αύξηση»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε έως €22.516.169,00 διαιρούμενο σε 75.053.899 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €51.351.353,20. Η συνολική διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, συνολικού ύψους (εφόσον η Αύξηση καλυφθεί πλήρως) €43.243.244,80 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Την 21.01.2022 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2781214, το πρακτικό της από 20.01.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση και οι όροι αυτής και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 26.01.2022 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:

 1. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 27.01.2022, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
 2. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας.

Σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται από την 31.01.2022 έως και την 14.02.2022.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 09.02.2022. Η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι η ακόλουθη:

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α..

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρ κεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της Intrakat ΕΔΩ

 • ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • δικαίωμα προτίμησης
 • καταβολή μετρητών
 • Intrakat

  Related posts

  Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές ήταν οι πρωταγωνιστές του Νοεμβρίου

  banksnews

  Όμιλος Φουρλή: Επενδύσεις €22-24 εκατ.- Το πλάνο για το δίκτυο

  banksnews

  Εκλογές στο προσκήνιο, τράπεζες στο παρασκήνιο

  banksnews

  Ξαναπαίρνουν την κατηφόρα οι ευρωαγορές μετά τη χθεσινή ανάσα

  banksnews

  Ικτίνος: Αυξημένος κατά 16,61% ο τζίρος το α’τρίμηνο του 2021

  banksnews

  Forthnet: Αίτημα για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

  banksnews

  Τεχνική Ολυμπιακή: Δόθηκε το «πράσινο φως» για το Πόρτο Καρράς

  banksnews

  Ζητείται αντίδραση στο Χ.Α., έστω και τεχνικής μορφής

  banksnews

  Χρηματιστήριο: Η ακτινογραφία των ενεργοποιήσεων και απενεργοποιήσεων κωδικών τον Μάρτιο

  banksnews