Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Performance Technologies: Σημαντική αύξηση κερδοφορίας στο εξάμηνο

Τα κέρδη μετά από φόρους της Performance Technologies ανήλθαν στο ποσό των 1.021 χιλ. € το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του ποσού 375 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 172,60%

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 13.121 χιλ. € έναντι του ποσού 10.450 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 25,55%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 3.821 χιλ. € έναντι του ποσού των 2.942 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση του μικτού κέρδους σε ποσοστό 29,88%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 1.711 χιλ. € έναντι του ποσού των 898 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 90,51%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 1.439 χιλ. € έναντι του ποσού των 610 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 135,80%.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 1.274 χιλ. € έναντι ποσού 481 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου σημειώνοντας αύξηση 164,87%.

Σημαντικές εξελίξεις – COVID-19

«Η πανδημία του COVID-19 έχει πλήξει την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Η Εταιρεία διαθέτει ορισμένους πελάτες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έχουν πληγεί από τον COVID-19, αλλά κυρίως με πελάτες σε κλάδους που δεν επηρεάστηκαν αλλά και με πελάτες που παρουσίασαν αύξηση της δραστηριότητας τους. Τους μήνες πριν την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, η Ελληνική οικονομία έδειχνε ότι είχε αρχίσει να ξεπερνάει την πολυετή οικονομική κρίση και μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης μετά από 10ετή ύφεση. Είχε αρχίσει να ενισχύεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη και να παρατηρείται σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Η άρση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων που έγινε το 2019, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και της φορολογίας, και η έναρξη υλοποίησης σημαντικών επενδυτικών σχεδίων είναι παράγοντες που βελτιώνουν το οικονομικό κλίμα. Λόγω της η πανδημίας του COVID-19 από το 2ο τρίμηνο του 2020 επήλθε εκ νέου μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών και τουρισμού που είναι σημαντικοί για την Ελλάδα.

Για την Εταιρεία μας, κυρίαρχο μέλημα αποτελεί η υγεία των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών μας. Για τον λόγο αυτό λάβαμε έγκαιρα σειρά προληπτικών μέτρων δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο κάθε εργαζόμενος σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ασθένειας. Εφαρμόστηκε από τις πρώτες ημέρες η εξ αποστάσεως εργασία σε ποσοστό άνω του 90% του προσωπικού, διατηρώντας το ελάχιστο προσωπικό ασφαλείας στα γραφεία. Παράλληλα, έχουν ανασταλεί όλα τα επαγγελματικά ταξίδια καθώς και οι δια ζώσης συναντήσεις, οι οποίες πλέον πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοδιάσκεψης. Επιπλέον, πιστοποιημένα συνεργεία εξωτερικών συνεργατών πραγματοποιούν τακτικά απολυμάνσεις στα κτήρια των γραφείων.

Η Εταιρεία μας, με την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού δημιούργησε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση και για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αναφορικά με την προστασία των εργαζομένων. Εφαρμόσαμε εξειδικευμένο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας, το οποίο επιτρέπει την υφιστάμενη λειτουργία του συνόλου σχεδόν των εργασιών και υπηρεσιών μας με εργασία εξ αποστάσεως αξιοποιώντας τις σχετικές τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρουμε και στους πελάτες μας.

Η αξιοπιστία των λύσεων και υποδομών που χρησιμοποιούμε που σε συνδυασμό με την άμεση προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού μας στα νέα δεδομένα για την εξ’ αποστάσεως παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πληροφορικής, αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, θα συνεχίσουμε την ευέλικτη προσαρμογή των δομών και των λειτουργιών μας στην οικονομική πραγματικότητα που διαμορφώνεται, επικεντρώνοντας το δυναμικό μας σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα η υλοποίηση των έργων που ήταν σε εξέλιξη συνεχίζεται ομαλά. Παρατηρήθηκαν μικρές καθυστερήσεις σε υφιστάμενα έργα αλλά οι αναθέσεις νέων έργων συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων το 1ο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019» επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση της εισηγμένης.

Related posts

Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές

banksnews

Σε υψηλά επίπεδα η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές

banksnews

Πρεμιέρα σήμερα για τη τριπλή διαπραγμάτευση του Τιτάνα

banksnews

Leave a Comment