Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Pasal: Πράσινο φως σε Reverse Split και αύξηση κεφαλαίου από τη ΓΣ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Pasal στην οποία παραστάθηκαν 7 µέτοχοι που εκπροσωπούν 9.935.730 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου επί συνόλου 14.967.940, δηλαδή το 66,38% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέµα 1ο: Αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Εταιρίας από 0,50 Ευρώ σε 4,00 Ευρώ µε ταυτόχρονη µείωση του συνολικού αριθµού των υφισταµένων µετοχών από 14.967.940 σε 1.870.992 κοινές ονοµαστικές µετοχές (Reverse Split), σε αναλογία 1 νέα µετοχή προς αντικατάσταση 8 υφιστάµενων µετοχών. Εγκρίθηκε οµόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Θέµα 2ο: Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 6.548.472 Ευρώ, µέσω µείωσης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 4,00 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ, µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και κατά 2,00 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης του αριθµού των µετοχών, κατόπιν του υπό (1) θέµατος. Εγκρίθηκε οµόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σηµειώνεται ότι το ποσό της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου (6.548.472 Ευρώ) αποφασίστηκε οµόφωνα ότι δε θα χρησιµοποιηθεί για το σχηµατισµό ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, αλλά για την ισόποση µείωση του λογαριασµού ζηµιών εις νέον.

Θέµα 3ο : Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών κατά ποσό έως 7.483.968 Ευρώ, µε την έκδοση έως 14.967.936 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης και διάθεση αυτών µέσω δηµόσιας προσφοράς µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων της Εταιρίας µε σκοπό την άντληση περίπου €10 εκατ. Δυνατότητα µερικής κάλυψης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Mιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας προσδιορισµού της τιµής διάθεσης. Εγκρίθηκε οµόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Θέµα 4ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω. Εγκρίθηκε οµόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Related posts

Τριπλασίασε τα καθαρά της κέρδη η Παπαστράτος

banksnews

ΟΠΑΠ: Μηδενίστηκε η συμμετοχή του Jiri Smejc

banksnews

Διακρίθηκε ως κοινωνικά υπεύθυνος Οργανισμός η Ευρωπαϊκή Πίστη

banksnews

Leave a Comment