Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Jumbo: Στις 6 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,223/μετοχή

Το «πράσινο φως» για έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους της Jumbo, συνολικού ποσού ευρώ 31.974.043,00 (0,235 ευρώ ανά μετοχή), ο οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011 άναψε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσό μικτό 0,235 ευρώ ανά μετοχή και καθαρό 0,22325 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων 5%, όπου απαιτείται.

Υπερψήφισαν 112.935.227 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

Η Τρίτη 30.06.2020 ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη χρηματική διανομή ύψους 0,235 ευρώ ανά μετοχή που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Jumbo.

Σημειώνεται ότι η χρηματική διανομή 0,235 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων, ήτοι συνολικά 31.974.043,00 ευρώ, αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011.

Η καθαρή χρηματική διανομή, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,22325 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 01.07.2020 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων-record date). 

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 01.07.2020 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων-record date). Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είναι η Τρίτη 30.06.2020 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει τη Δευτέρα 06.07.2020, από την πληρώτρια Τράπεζα “Eurobank Α.Ε.”  ως ακολούθως:

i. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

ii. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα.

iii. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας “Eurobank Α.Ε.”, για τους υπόλοιπους επενδυτές.

Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την Τετάρτη 07.10.2020 και εφεξής, η χρηματική διανομή θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2104805267 υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη).

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας “EUROBANK Α.Ε.” είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3522085 και 210 3522284.

Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης της χρηματικής διανομής παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ 1195/1942.

Related posts

Οι επιπτώσεις του lockdown στους κλάδους του ομίλου MIG

banksnews

Μάχη με τον χρόνο και τους πιστωτές δίνουν 21 εισηγμένες εταιρείες με αρνητικά ίδια κεφάλαια

banksnews

Folli Follie: Συζητείται το αίτημα για υπαγωγή στο άρθρο 106α

banksnews

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Interwood-Ξυλεμπορία

banksnews

Intrasoft: Παρέδωσε έργο για το τραπεζικό σύστημα της Κένυας

banksnews

Εναλλαγές ψυχολογίας και προσήμων

banksnews

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Με «σφραγίδα» Γ.Σ. η διανομή μερίσματος €0,17/μετοχή

banksnews

ΕΥΑΘ: Κύκλος εργασιών 53,6 εκατ. στο εννεάμηνο

banksnews

Mytilineos: Σε τροχιά κερδοφορίας και το 9μηνο του 2020-Στα €102 εκατ. τα καθαρά κέρδη

banksnews