Menu

Σχέδια για την αστυνόμευση των χρηματοπιστωτικών αγορών

Οι Βρυξέλλες παρουσίασαν σχέδια για την 'αστυνόμευση' των οικονομικών σημείων αναφοράς της αγοράς , σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η επανάληψη των σκανδάλων νοθείας των διατραπεζικών συστημάτων Libor και Euribor που ξέσπασαν στο City και σε άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα το 2012.


Ο Michel Barnier , Επίτροπος αρμόδιος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες , είπε ότι μερικοί από τους υπεύθυνους για την απάτη αυτή θα πρέπει να φυλακιστούν όπως υποστήριξε , αφού η συμπαιγνία μελέων του 'καρτέλ όσον αφορά την παροχή χρηματοπιστωτικών σημείων αναφοράς της αγοράς είχε δημιουργήσει συνθήκες όπου το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος έμοιαζε χτισμένο στην άμμο.


Ισχυρίστηκε ότι το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο «θα καταλήξει σε ένα ασφαλέστερο και πιο εύρωστο χρηματοπιστωτικό σύστημα.».


Όμως, σε μια νίκη για τους Βρετανούς, ο Barnier δεν υποστήριξε τη μεταφορά των εξουσιών σχετικά με τη ρύθμιση του
Libor στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών με έδρα το Παρίσι. Το σύστημα διατραπεζικών επιτοκίων Libor θα συνεχίζει να ρυθμίζεται από το Λονδίνο. Η κανονιστική εξουσία σχετικά με τα επιτόκια Libor θα παραμείνει με την Αρχή Χρηματοπιστωτικών συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA), η οποία ανέλαβε τα καθήκοντα επίβλεψης του βασικού επιτοκίου αναφοράς στον απόηχο του σκανδάλου του περασμένου έτους.


Ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ ήθελαν οι νέες εξουσίες να περάσουν στο Παρίσι κάτι που η Επιτροπή πρότεινε στις αρχές του καλοκαιριού. Ο Barnier ωστόσο το αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι οι ρυθμιστικές εξουσίες θα παραμείνουν με τους εθνικούς οργανισμούς , επειδή θα ήταν πιο εύκολο και πιο αποδοτικό.


Η FCA είχε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος , είπε ο Barnier. «Η βρετανική αρχή στην οποία δίνω το ρόλο αυτό θα είναι κυρίαρχη ... Απλά πρέπει να τους δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτό.» Ο προκατόχου της FCA , η Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών επέδωσε πρόστιμο £ 160 εκατ. στην UBS Ελβετίας, στην Royal Bank of Scotland £ 87.5 εκατ. και στην Barclays £ 59,5 εκατ. για το χειρισμό του βασικού επιτοκίου
Libor .


Μια σειρά από ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν επίσης έρθει σε επαφή με τις αρχές στα πλαίσια της διερεύνησης του σκανδάλου στησίματος του Euribor, με την Deutsche Bank να τελεί ήδη υπό διερεύνηση από την οικονομική αρχή της Γερμανίας.


Εάν υπάρξει συμφωνία, η νομοθεσία θα επηρεάσει τον τρόπο που όλα τα σημεία αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του αργού της Βόρειας Θάλασσας τύπου Brent, που βοηθά στον προσδιορισμό της τιμής της βενζίνης .


Η μεταρρύθμιση θα εισάγει ένα βασικό νομικό πλαίσιο , με πρότυπα και κυρώσεις , που θα διέπουν όλα τα συστήματα αναφοράς σε όλες τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Τα σχέδια που ανακοινώθηκαν θα πρέπει να εγκριθούν από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω αντιπαράθεση στο εγγύς μελλόν.


Βρετανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι παρέμεναν ερωτήματα σχετικά με το εύρος των προτεινόμενων νέων κανόνων. Εάν εγκριθούν, το νέο καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ από το 2015 το νωρίτερο.


Σύμφωνα με αναλυτές της Επιτροπής, πλήθος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ύψους περίπου € 500 τρις βασίζονται στα συστήματα αναφοράς του Λονδίνου και της ΕΕ, με τεράστια πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σχετικά με τη ρύθμιση επιτοκίων στεγαστικών δανείων, επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων.


Ο Barnier δήλωσε ότι τα σκάνδαλα και η χειραγώγηση του συστήματος συνέβη επειδή δεν υπήρχε ρυθμιστική αρχή, στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι πέρυσι .


Είπε ότι το νέο σύστημα θα πρέπει να επεκταθεί και στον καθορισμό των τιμών για τα εμπορεύματα, σημειώνοντας ότι ο επίτροπος της ΕΕ για τον ανταγωνισμό διερευνά επί του παρόντος το σύνολο των πρακτικών στις αγορές πετρελαίου, ενώ οι Βρετανοί ερευνούν ήδη ένα πιθανό σκάνδαλο στον τρόπο καθορισμού των τιμών του αερίου.


Τον Μάιο αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Shell , της BP και της Statoil στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή χειραγώγηση των τιμών του πετρελαίου .


Ο Barnier , πρώην γάλλος υπουργός, αρνήθηκε ότι οι προτεινόμενες νέες εξουσίες ήταν αδύναμες. Θα συνεπάγονται δικαιωμάτων επιθεώρησης, απαιτήσεων δεδομένων όσο αφορά τον τρόπο καθορισμού (και όχι την ευρεία χρήση των εκτιμήσεων) , και αρμοδιότητες επβολής προστίμων.


«Μερικοί άνθρωποι έχουν χειραγωγήσει το σύστημα σε τέτοιο βαθμό», είπε , « που θα πρέπει να πάνε στη φυλακή .»


Η Επιτροπή δήλωσε : «Όταν ένα σύστημα αναφοράς δεν είναι ισχυρό και είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο της χειραγώγησης , όπως ήταν η περίπτωση με το Libor και Euribor , η χρήση του μπορεί να βλάψει τους επενδυτές , τις αγορές και την ευρύτερη οικονομία .


«Οι καταναλωτές θα ζημιωθούν όταν οι αποπληρωμές ενυπόθηκων δανείων τους ή τα έσοδα από τα συνταξιοδοτικά ταμεία στα οποία επενδύουν τις αποταμιεύσεις τους μεταβάλλονται ως αποτέλεσμα της χειραγώγησης ή την αναξιοπιστία των συστημάτων βάσει των οποίων καθορίζονται.»


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα , € 3 τρις βρίσκονταν σε δανεισμό προς το μη χρηματοπιστωτικό τομέα , την άνοιξη του περασμένου έτους όταν τα κυμαινόμενα θεωρητικά έκαναν χρήση του Euribor ως σημείο αναφοράς .


Μάλιστα έχει ξεκινήσει νομική δράση από ομάδες καταναλωτών στην Ιταλία, με το επιχείρημα ότι τα παιχνίδια με το Euribor έχουν κοστίσει σε 2,5 εκατομμύρια ιταλικές οικογένειες € 3δις .

back to top