Menu

Οι τράπεζες αντέχουν ένα άτακτο Brexit

Brexit banks 756226Η Τράπεζα της Αγγλίας δήλωσε ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες της Βρετανίας βγήκαν από τα πιο πρόσφατα stress tests της με τη δύναμη να συνεχίσουν να δανείζουντ ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός «άτακτου» Brexit.

Πέντε από τις επτά τράπεζες πέρασαν τον έλεγχο υγείας, ενώ δύο - η Barclays Plc και η Royal Bank of Scotland Group Plc - έπεσαν κάτω από το συστημικό σημείο αναφοράς τους, ένα υψηλότερο όριο που αντικατοπτρίζει την παγκόσμια σημασία τους. Εντούτοις, οι ενέργειες που έλαβαν οι τράπεζες από τα τέλη του 2016 σημαίνουν πως καμία τους δε χρειάζεται να ενισχύσει το κεφάλαιό της, δήλωσε η BOE την Τρίτη.

Ενώ η δοκιμή δεν συνυπολόγισε τις οικονομικές κρίσεις που σχετίζονται ειδικά με την απόσυρση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έφερε τις τράπεζες αντιμέτωπες με πτώση κατά 4,7 τοις εκατό στην παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου, τη λίρα να καταρρέει 27 τοις εκατό έναντι του δολαρίου, τις τιμές των κατοικιών να υποτιμώνται κατά ένα τρίτο και 40 δισεκατομμύρια λίρες από τέλη παραβίασης.

«Επομένως, το σενάριο του stress test περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μακροοικονομικών κινδύνων για το Ηνωμένο Βασίλειο που θα μπορούσαν να συνδεθούν με το Brexit», δήλωσε η BOE. Ως εκ τούτου, «κρίνει ότι το τραπεζικό σύστημα της Βρετανίας θα μπορούσε να συνεχίσει να υποστηρίζει την πραγματική οικονομία εν μέσω ενός άτακτου Brexit».

Ένα άστατο διαζύγιο - χωρίς καμία εμπορική συμφωνία ή συμφωνία μετάβασης - σε συνδυασμό με ένα «σοβαρό κόστος παγκόσμιας ύφεσης και άγχους» θα μπορούσε να ωθήσει τις τράπεζες πέρα ​​από τα όρια του stress test, αναγκάζοντάς τες να κατεβάσουν σημαντικά τα κεφαλαιακά αποθέματα. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιχειρήσεις θα είναι πιο πιθανό να μειώσουν τον δανεισμό, δήλωσε η BOE.

Η BOE υλοποίησε επίσης το σχέδιό της για αύξηση του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος σε 1%. Τον Ιούνιο, ο ρυθμιστικός φορέας δήλωσε ότι αυτό το ρυθμιστικό επίπεδο θα αυξήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια σε ολόκληρο το σύστημα κατά 11,4 δισεκατομμύρια λίρες «λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία».

Η αύξηση γίνεται δεσμευτική σε έναν χρόνο. Δεν θα αναγκάσει τις τράπεζες να ενισχύσουν το κεφάλαιο, αλλά θα απαιτήσει από αυτές να «ενσωματώσουν μέρος των κεφαλαίων που υπερβαίνουν σήμερα τις ρυθμιστικές τους απαιτήσεις στα ρυθμιστικά τους κεφάλαια».

Η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας θα εξετάσει την επάρκεια του επιπέδου απόσβεσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 και θα μπορούσε να αυξήσει ξανά το επίπεδο.

Η HSBC Holdings Plc, η Lloyds Banking Group Plc, η Nationwide Building Society, η Santander U.K. Plc και η Standard Chartered Plc ολοκλήρωσαν τον έλεγχο υγείας, ο οποίος βασίστηκε στα δεδομένα του τέλους του 2016.

Οι επτά τράπεζες θα υποστούν ζημιές ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων λιρών στο σενάριο του stress test, ένα επίπεδο που «θα είχε εξαλείψει» το κοινό μετοχικό τους κεφάλαιο πριν από μια δεκαετία. Όλες οι τράπεζες σταματήσουν να καταβάλλουν μερίσματα, επιμίσθια και πρόσθετα δάνεια κατηγορίας 1 βάσει του σεναρίου.

Η Barclays έπεσε κάτω από τα συστημικά σημεία αναφοράς της για τα ίδια κεφάλαια της Κατηγορίας 1 και τον δείκτη μόχλευσης Tier 1, δήλωσε η BOE. Δεν ήταν υποχρεωμένη να υποβάλει νέο κεφαλαιακό σχέδιο χάρη σε ενέργειες που έγιναν από τον Δεκέμβριο, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών του χρέους AT1 και πώλησης της πλειοψηφικής συμμετοχής της στην Barclays Africa Group Ltd.

Η RBS έχασε το συστημικό σημείο αναφοράς του δείκτη CET1, αλλά όπως και η Barclays δεν ήταν υποχρεωμένη να υποβάλει νέο κεφαλαιακό σχέδιο.

Πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των δοκιμών, οι αναλυτές της Goldman Sachs Group Inc. με επικεφαλής τον Μάρτιν Λέιτγκεμπ δήλωσαν ότι θα επικεντρωθούν στις Barclays, Lloyds και Standard Chartered επειδή βρίσκονται στην προσπάθεια αύξησης ή επανεκκίνησης των πληρωμών μερισμάτων.

back to top