Menu

Druckfarben: Στο 91,76% το ποσοστό των βασικών μετόχων

Επειτα από την υποβολή την 22.11.2018 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ, που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

Κατά την 04.12.2018, ο Προτείνων απέκτησε 2.550 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,07 % του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 1,40 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 3.570 Ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 203.447 μετοχές.

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι: i) o κ. Γεώργιος Καραβασίλης, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος και (ii) τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον κ. Γεώργιο Καραβασίλη, εκτός της Εταιρίας και του Προτείνοντος, (ήτοι οι εταιρίες: SCOPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, S.T.K. ENGINEERING LIMITED και JANCO TRADING LIMITED), κατέχουν συνολικά 3.553.941 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 91,76 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 

back to top