Menu

Ελλάκτωρ: Ολη η επιστολή Αν. Καλλιτσάντση προς τους μετόχους

«Δυστυχώς, οι παλιές συνήθειες δύσκολα αλλάζουν» υποστηρίζει ο πρώην πρόεδρος (και σήμερα απλό μέλος του Δ.Σ.) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (φωτο) σε επιστολή που έστειλε στους μετόχους της εταιρείας.

Με την επιστολή, που έχει στη διάθεσή του το Euro2day.gr, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους – μαζί με τον κ. Δημήτρη Καλλιτσάντση – αποφάσισαν να προτείνουν την εκλογή νέου εννεαμελούς διοικητικού συμβουλίου στον κατασκευαστικό όμιλο στο οποίο δεν θα συμμετέχουν οι συνεταίροι τους κ.κ. Δημήτρης Κούτρας και Λεωνίδας Μπόμπολας. Αντίθετα, θα συμμετέχουν γνωστά στελέχη της αγοράς, με ευρύ φάσμα εμπειριών, μεταξύ των οποίων και ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος.

Στην επιστολή, που εστάλη ενόψει της τακτικής γενικής συνέλευσης της 29ης Ιουνίου, περιέχονται σαφείς αιχμές για το σχέδιο πώλησης της θυγατρικής ΕΛΛΤΕΧ Ανεμος με τον κ. Αναστ. Καλλιτσάντση να υποστηρίζει πως «η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει φτάσει σε ένα σημείο που κινδυνεύει να αρχίσει να τρώει τις σάρκες της για να εξασφαλίσει μετρητά». Προσθέτει πως «προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστότητα, ο όμιλος εξετάζει αυτή τη στιγμή την πώληση μίας επιτυχημένης δραστηριότητας, όπως η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σε μη ελκυστικές κατά τη γνώμη μου αποτιμήσεις, αντί να αναδιοργανώσει και να βελτιώσει το λειτουργικό μοντέλο της».

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ προσθέτει πως ο όμιλος «σήμερα δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ενός βελτιούμενου οικονομικού περιβάλλοντος, εκχωρώντας αυτό το πλεονέκτημα στους εγχώριους και διεθνείς ανταγωνιστές μας». Αποδίδει τη σημερινή κατάσταση σε ζητήματα που συνδέονται με την εταιρική διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα του σημερινού διοικητικού μοντέλου. Όπως εξηγεί, «προσπάθησα για μεγάλο χρονικό διάστημα να επιλύσω τις θεμελιώδεις διαφορές μου με τους άλλους βασικούς μετόχους σχετικά με τη στρατηγική, την οργάνωση και τη διακυβέρνηση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Πιστεύω ότι έχω εξαντλήσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές επιλογές για τη μεταρρύθμιση του ομίλου εκ των έσω».

Γι’ αυτό το λόγο, επισημαίνει αποφάσισε να προτείνει «μία νέα ομάδα έμπειρων και ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. επιζητώντας την υποστήριξη των λοιπών μετόχων για την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση». Θεωρεί πως «αυτή η ομάδα έχει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για να επιδράσει ουσιαστικά και θετικά στις προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και όλων των ενδιαφερόμενων μερών».

Από την επιστολή προκύπτει πως η πλευρά Καλλιτσάντση λειτουργεί ήδη τον δικτυακό τόπο www.change4ellaktor.com προκειμένου να επικοινωνήσει τις θέσεις της στους ξένους και εγχώριους επενδυτές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Οι τελευταίοι θα κληθούν να αποφασίσουν επί της πρότασης για το νέο διοικητικό συμβούλιο που έχει καταθέσει ώστε να συζητηθεί στη ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 29ης Ιουνίου. Πάντως ήδη ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Λεωνίδας Μπόμπολας, την αντικατάσταση του οποίου (όπως και του αντιπροέδρου Δημ. Κούτρα) ζητούν οι Αναστ. και Δημ. Καλλιτσάντσης, έχει ανακοινώσει πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του κ. Αναστ. Καλλιτσάντση:

«Αγαπητοί μέτοχοι,

Ενδεχομένως έχετε ήδη πληροφορηθεί την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της REDS Α.Ε., καθώς και το αίτημά μου για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Θα αναρωτηθείτε «γιατί δεν παραιτήθηκε από τα Δ.Σ. εντελώς;» Σκέφτηκα πολύ προσεχτικά. Υποβάλλοντας παραίτηση ως Πρόεδρος, πιστεύω ότι έχω μεγαλύτερη ευχέρεια να εκφράσω τις προσωπικές μου απόψεις πιο αποτελεσματικά. Παραμένοντας μέλος του Δ.Σ., μπορώ να συνεχίσω να προσπαθώ να αποτρέψω αποφάσεις που πιστεύω πως δεν είναι προς το συμφέρον των μετόχων. Είναι μία δύσκολη απόφαση, που καταδεικνύει και πόσο δύσκολη έχει γίνει η καλή διακυβέρνηση στον Όμιλο.

Μετά από 40 χρόνια ενεργού παρουσίας στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και σχεδόν 2 δεκαετίες στη Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αυτή η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Έκανα αυτό το βήμα μετά από προσεκτική σκέψη, βάζοντας στην άκρη τα προσωπικά οφέλη και συναισθήματα και έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων και των συνεργατών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Προσπάθησα για μεγάλο χρονικό διάστημα να επιλύσω τις θεμελιώδεις διαφορές μου με τους άλλους βασικούς μετόχους σχετικά με τη στρατηγική, την οργάνωση και τη διακυβέρνηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Πιστεύω ότι έχω εξαντλήσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές επιλογές για τη μεταρρύθμιση του Ομίλου εκ των έσω. Παρά τις προσπάθειές μου, η διακυβέρνηση παραμένει ατελής και η οργάνωση ανεπαρκής. Δυστυχώς, οι παλιές συνήθειες δύσκολα αλλάζουν και δεν νομίζω ότι στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει πραγματική δέσμευση για μεταρρυθμίσεις.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει φτάσει σε ένα σημείο που κινδυνεύει να αρχίσει να τρώει τις σάρκες της για να εξασφαλίσει μετρητά. Προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστότητα, ο Όμιλος εξετάζει αυτή τη στιγμή την πώληση μίας επιτυχημένης δραστηριότητας, όπως η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σε μη ελκυστικές κατά τη γνώμη μου αποτιμήσεις, αντί να αναδιοργανώσει και να βελτιώσει το λειτουργικό μοντέλο της. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σήμερα δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ενός βελτιούμενου οικονομικού περιβάλλοντος, εκχωρώντας αυτό το πλεονέκτημα στους εγχώριους και διεθνείς ανταγωνιστές μας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η λειτουργική απόδοση και η παρούσα τιμή της μετοχής δεν αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Είμαι σίγουρος ότι με μία διαφορετική διοίκηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο μέλλον θα μπορεί να είναι σε πολύ καλύτερη θέση προς όφελος όλων: των μετόχων, της διοίκησης, των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών, των συνεργατών αλλά και των κοινωνιών στις οποίες αυτή δραστηριοποιείται.

Ως εκ τούτου, πήρα την πρωτοβουλία να προτείνω μία νέα ομάδα έμπειρων και ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. επιζητώντας την υποστήριξη των λοιπών μετόχων για την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για να επιδράσει ουσιαστικά και θετικά στις προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η υποστήριξή σας στην αλλαγή στη Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου θα είναι κρίσιμη για αυτή την προσπάθεια και την επιτυχία του εγχειρήματος και τελικά για να αναδείξουμε την πραγματική αξία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρότασή μας και το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μπορείτε να βρείτε στο www.change4ellaktor.com.

Αναγνωρίζω ότι είναι μία δύσκολη περίοδος. Εκτιμώ την αφοσίωσή σας στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την υποστήριξή σας στις μεταρρυθμίσεις. Ελπίζω να υποστηρίξετε την προσπάθειά μου για ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για μεταρρυθμίσεις και σύγχρονη διακυβέρνηση.

Επιβάλλεται μία αλλαγή!

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης»

back to top