Menu

Στις 7 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Mediterra

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Μediterra, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή την 27η Απριλίου 2018, καλούνται οι mέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο, στην περιοχή Καλλιμασιά, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής xρήσεως 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2017.

3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2018.

4. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 19η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

back to top