Menu

Προ των πυλών ο οδικός χάρτης για τη διοικητική μεταρρύθμιση

Μισθολόγιο, κινητικότητα, αξιολόγηση και επιλογή στελεχών είναι τα βασικά σημεία του Συνολικού Σχεδίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση που επεξεργάζονται κυβέρνηση και Κομισιόν και το οποίο αποτελεί τον οδικό χάρτη για τις αλλαγές στο Δημόσιο τα επόμενα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών τονίζουν πως «έρχονται με ταχείς ρυθμούς νομοσχέδια και πλέον θα μιλάμε όχι γενικά αλλά με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για όλα».

Στο Σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερις προτεραιότητες κατά της γραφειοκρατίας:

  • περαιτέρω απλούστευση της νομοθεσίας με στόχο την άρση των διοικητικών βαρών
  • ενίσχυση του δικτύου των ΚΕΠ και της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ
  • ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη
  • επέκταση της ηλεκτρονικής υπογραφής.
Επίσης, προβλέπεται η μείωση του λειτουργικού κόστους εκτός μισθολογικών δαπανών. Η συμφωνία με την ΕΕ εστιάζει στον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, με προτεραιότητα στις δαπάνες των επικοινωνιών και των λειτουργικών εξόδων στις κρατικές υπηρεσίες, όπως αυτοκίνητα, προμήθειες κ.ά. Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η περαιτέρω εξοικονόμηση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν πόροι σε τομείς που αξιολογούνται ως προτεραιότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νέες τεχνολογίες και προβλέπονται ειδικά έργα πληροφορικής έξυπνες κάρτες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πολίτες, διεπαφή χρήστη.

Μόνιμη κινητικότητα

Το σύστημα μόνιμης κινητικότητας διαμορφώνεται εφεξής με πλαίσιο την περιγραφή θέσεων εργασίας και στόχο τη βελτίωση της κατανομής και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Το νέο σύστημα κινητικότητας συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας «εσωτερική αγορά Εργασίας» και τον σχεδιασμό δράσης για εθελοντική μετακίνηση.

Αξιολόγηση και νέο μισθολόγιο

Η οριστικοποίηση της αναδιοργάνωσης των διοικητικών δομών, με βάση μεταξύ άλλων τα κατάλληλα σχέδια στελέχωσης, τίθεται σε προτεραιότητα. Περιλαμβάνεται, δε, και ο «εξορθολογισμός των διοικητικών δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις αρχές της μεταρρύθμισης της κεντρικής διοίκησης».

Η αναθεώρηση του υπάρχοντος συστήματος επιλογής στελεχών αναφέρεται σαφώς ότι αποτελεί προϋπόθεση για τον στρατηγικό στόχο της «απολιτικοποίησης» και μιας διοίκησης με επιχειρησιακή ικανότητα, προσανατολισμένης στην επίτευξη στόχων. Ήδη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ότι σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση, στοχοθεσία και επιλογή στελεχών και προϊσταμένων της διοίκησης, το οποίο είχε δοθεί σε διαβούλευση από το καλοκαίρι και έρχεται με τροποποιήσεις.

Επίσης, τίθενται τα θεσμικά θεμέλια για τον τρόπο επιλογής «άριστοι» γενικών γραμματέων σε υπουργεία και επικεφαλής σε οργανισμούς ενώ αναδεικνύεται ότι για τις απολαβές ανώτατων στελεχών υπάρχει πρόβλεψη σύνδεσής τους με αξιολόγηση των επιδόσεών τους.

Παράλληλα, κλειδί στην καθιέρωση νέου μισθολογίου είναι τα ανώτατα όρια για το μισθολογικό κόστος και το επίπεδο της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα που συνδέονται με την επίτευξη των φορολογικών στόχων. Στόχος τίθεται να διασφαλίζεται μια φθίνουσα πορεία του μισθολογικού κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ, κατά την περίοδο 2016-19. Το νέο σύστημα προβλέπει κίνητρα για «την προσέλκυση, διατήρηση και παροχή κινήτρων στους καλύτερους υπαλλήλους», αλλά και μηχανισμό σύνδεσης των μισθών με την «ικανότητα» και την «απόδοση».

Ως χρόνος έναρξης του νέου συστήματος ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2016 και ήδη πολλοί εφιστούν την προσοχή μεταξύ άλλων στο ότι η μείωση του ΑΕΠ θα σημάνει και μείωση των μισθολογικών δαπανών και κατ επέκταση ενδεχομένως και μείωση των μισθών. Επίσης, εκ των ων ουκ άνευ είναι η μείωση του λεγόμενου «μη μισθολογικού κόστος» - υπερωρίες, οδοιπορικά, εκτός έδρας.

back to top