Menu

Goldman Sachs: Τα ψιλά γράμματα στα 3μηνα των τραπεζών

Σε αλλαγές στις τιμές-στόχους για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχωρησε η Goldman Sachs, σημειώνοντας πως παραμένουν οι αντίθετοι άνεμοι για τα έσοδα των ελληνικών τραπεζών από βασικές δραστηριότητες και πως ο ισχνότερος σχηματισμός NPLs θα αντισταθμιστεί από τη μεγαλύτερη μείωση των NPEs.

Η Goldman Sachs αναφέρει πως κορυφαία επιλογή της στην Ελλάδα, αλλά και επιλογή της για έκθεση στην ανάκαμψη του εγχώριου τραπεζικού κλάδου, παραμένει η Alpha Bank, για την οποία δίνει σύσταση «Buy», μειώνοντας την τιμή στόχο στα 2,50 ευρώ ανά μετοχή από 2,55 ευρώ προηγουμένως. Θεωρεί πως τα αποτελέσματα των πρόσφατων stress tests επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της τράπεζας, ενώ η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια παρέχει στον όμιλο επιπλέον λειτουργική ευελιξία

Για την Εθνική Τράπεζα η τιμή-στόχος μειώνεται στα 0,29 ευρώ ανά μετοχή από 0,30 ευρώ προηγουμένως, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 3,40 ευρώ από 3,55 ευρώ, ενώ αντιθέτως για την Eurobank η τιμή αυξάνεται στα 1,04 ευρώ ανά μετοχή από 1 ευρώ προηγουμένως. Και για τις τρεις η Goldman Sachs δίνει σύσταση «neutral».

Στην έκθεσή της, στην οποία συμπεριλαμβάνει και τα αποτελέσματα α’ τριμήνου των τραπεζών, η Goldman Sachs αναφέρει πως τους πρώτους τρεις μήνες του 2018 εντάθηκαν οι πιέσεις στα έσοδα από κύριες δραστηριότητες με την επίπτωση της συνεχιζόμενης απομόχλευσης, της αναδιάρθρωσης δανείων, της συμπίεσης των spreads των assets και το IFRS9 να αντισταθμίζουν τα οφέλη από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Ενώ οι τράπεζες δίνουν guidance για αναμενόμενη εξοικονόμηση και βελτιώσεις στην αποδοτικότητα από τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου, ωστόσο οι «αντίθετοι άνεμοι» στα κέρδη προ προβλέψεων γενικά πιθανότατα θα επιμείνουν, με τις περισσότερες τράπεζες να αναμένουν υψηλή μονοψήφια μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους το 2018.

Η Goldman Sachs σημειώνει πως οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες είδαν πιο αδύναμες τάσεις στον σχηματισμό μη εξυπηρετούμενων δανείων το α’ τρίμηνο, που επηρεάστηκαν κυρίως από τις ηπιότερες επιδόσεις στις ενέργειες αναδιάρθρωσης στο κομμάτι της λιανικής. Αυτό, ωστόσο, αναμένεται να αντισταθμιστεί από την μεγαλύτερη μείωση των NPEs από τις σχεδιαζόμενες πωλήσεις χαρτοφυλακίων, με όλες τις τράπεζες να αναμένουν να κλείσουν περισσότερες συναλλαγές εντός του 2018.

Αναφέρει επίσης πως η ρευστότητα βελτιώνεται σταδιακά, με τις τράπεζες να ανακοινώνουν σταδιακή εισροή καταθέσεων (περίπου 3 δισ. ευρώ) και περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (-9 δισ. ευρώ) το α’ τρίμηνο. Σημειώνει πως η Εθνική έχει ήδη απεμπλακεί πλήρως από τον ELA από το δ’ τρίμηνο του 2017, ενώ η Πειραιώς αναμένεται να πράξει το ίδιο το γ’ τρίμηνο του 2018.

Πώς διαβάζει τα αποτελέσματα α' τριμήνου

Στην έκθεσή της η Goldman Sachs, συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα α’ τριμήνου και τις τάσεις, προχωρά σε μείωση προβλέψεών τους για τα κέρδη των τραπεζών κατά 2-4% συνολικά για το 2019-2021, προκειμένου να αντανακλώνται οι «αντίθετοι άνεμοι» στα έσοδα από κύριες δραστηριότητες, ενώ προχωρά σε μικρές προσαρμογές στα κόστη και τις προβλέψεις από επισφάλειες για τις τράπεζες.

Goldman Sachs: Τα ψιλά γράμματα στα 3μηνα των τραπεζών

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Alpha bank, αναφέρει πως το απόθεμα των NPEs μειώθηκε κατά 0,3 δισ. ευρώ, λόγω του ισχνότερου σχηματισμού NPEs (-0,1 δισ. ευρώ) καθώς και των διαγραφών (-0,2 δισ. ευρώ).

Η εικόνα σε ό,τι αφορά τον σχηματισμό των NPEs ήταν μικτή, με αρνητικό σχηματισμό στην χονδρική (-105 εκατ. ευρώ) και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (-85 εκατ. ευρώ), που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τον θετικό σχηματισμό στα στεγαστικά δάνεια (59 εκατ. ευρώ) και τα καταναλωτικά δάνεια (52 εκατ. ευρώ).

Σημειώνει πως η διοίκηση της τράπεζας είπε ότι μέρος των προσπαθειών αναδιάρθρωσης δεν ήταν όσο επιτυχημένες ήλπιζε, ως εκ τούτου ο όμιλος αποφάσισε να αυξήσει την σχεδιαζόμενη συμβολή των πωλήσεων NPLs για το 2018, περιλαμβανομένου του project Jupiter, που η τράπεζα ελπίζει να κλείσει μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, η στρατηγική της ανάκτησης στη λιανική έχει υψηλότερο κόστος, με το νέο guidance για το 2018 στις 190-210 μ.β., έναντι των 150-180 μ.β. προηγουμένως. Γενικά, η διοίκηση επανέλαβε τους στόχους της για τα NPEs για το 2019, παρά την προσαρμογή στρατηγικής.

Για το σύνολο της χρήσης 2018, η διοίκηση της τράπεζας συνεχίζει να δίνει guidance για υψηλή μονοψήφια μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους, λόγω του IFRS9, της απομόλχευσης και της συρρίκνωσης των asset spreads, που θα αντισταθμιστεί εν μέρει από τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλή μονοψήφια μείωση του βασικού PPI (εξαιρουμένων των όποιων κερδών από trading).

Ο όμιλος κατέγραψε κέρδη 0,18 δισ. ευρώ από το trading ελληνικών κρατικών ομολόγων το α’ τρίμηνο, με στόχο να μετριάσει τις αρνητικές προβλέψεις που σχετίζονται ιδιαίτερα με το TAR (περίπου 50 εκατ. ευρώ). Η διοίκηση σημείωσε πως το trading θα μπορούσε να στηρίξει τα αποτελέσματα το υπόλοιπο του έτους, δεδομένου του ισοζυγίου των μη υλοποιημένων κερδών από trading (>0,3 δισ. ευρώ).

Για την ρευστότητα της τράπεζας, η Goldman Sachs αναφέρει πως οι ελληνικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο και κατά άλλα 0,9 δισ. ευρώ τον Μάιο, φέρνοντας το εγχώριο ισοζύγιο καταθέσεων στα 31,2 δισ. ευρώ. Η συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχονταν σε 6,2 δισ. ευρώ τον Μάιο (10,2 δις. ευρώ το δ’ τρίμηνο), με τον ELA να μειώνεται σε 3 δισ. ευρώ τον Μάιο από 7 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η Goldman Sachs αναφέρει πως η διοίκηση επιβεβαίωσε πως η κεφαλαιακή ισχύς της τράπεζας έχει συζητηθεί με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και περιλαμβάνει περίπου 100 μ.β. εσωτερικών κεφαλαιακών ενεργειών και περίπου 100 μ.β. έκδοσης εργαλείων που δεν οδηγούν σε dilution. Οι πρώτες περιλαμβάνουν τις ολοκληρωμένες πωλήσεις, την πώληση δυο χαρτοφυλακίων NPLs, την πώληση των δραστηριοτήτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και επιπλέον ενέργειες μείωσης του ρίσκου.

Σε ό,τι αφορά τα NPEs, το απόθεμα μειώθηκε κατά 0,6 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο, λόγω του σχηματισμού των NPEs (-0,3 δισ. ευρώ) και των διαγραφών. Ο σχηματισμός NPEs ήταν αρνητικός σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών δανείων (-187 εκατ. ευρώ), των στεγαστικών δανείων (-53 εκατ. ευρώ) και των καταναλωτικών δανείων (-61 εκατ. ευρώ), ενώ ο καθαρός σχηματισμός NPL ήταν γενικότερα αμετάβλητος σε σχέση με τις μειώσεις των περασμένων τριμήνων. Για τη συνέχεια, ο όμιλος της Πειραιώς αναμένεται να μειώσει το ισοζύγιο των NPE κατά επιπλέον 10,5 δισ. ευρώ στα 20,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2019, με τις βραχυπρόθεσμες μειώσεις να βασίζονται κυρίως στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων και στην ενίσχυση των προσπαθειών αναδιάρθρωσης δανείων.

Για την ρευστότητα της Πειραιώς, η Goldman Sachs αναφέρει πως βελτιώθηκε και πως είναι ορατή η έξοδος από τον ELA. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 0,5 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο, στα 41,4 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ήταν τον Μάρτιο στα 6,1 δισ. ευρώ (από 9,7 δισ. το δ’ τρίμηνο) και ο ELA μειώθηκε στα 2,1 δισ. ευρώ τον Μάρτιο και σε 1 δισ. ευρώ τον Μάιο, από 5,7 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο. Η τράπεζα αναμένει να απεμπλακεί πλήρως από τη χρηματοδότηση του ELA μέχρι το τέλος του γ’ τριμήνου 2018.

Για την Eurobank αναφέρει πως επαναβεβαιώθηκαν οι στόχοι για τα NPEs, το απόθεμα των οποίων μειώθηκε κατά 0,3 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο. Ο σχηματισμός NPEs ήταν αρνητικός στους περισσότερους τομείς, περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών δανείων (-68 εκατ. ευρώ), των στεγαστικών (-80 εκατ. ευρώ) και των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (-65 εκατ. ευρώ), ενώ ο σχηματισμός NPL παρέμεινε θετικός (18 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω μιας μεμονωμένης επιχειρηματικής περίπτωσης (116 εκατ. ευρώ). Για τη συνέχεια, ο όμιλος επανέλαβε τους στόχους του SSM με περαιτέρω μείωση των NPEs κατά 5,7 δισ. ευρώ στα 12,1 δισ. ευρώ μέχρι το 2019, με τη στήριξη πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξασφαλισμένων NPLs ύψους 0,5-1 δισ. ευρώ, που αναμένεται φέτος. επιπλέον, η εταιρεία σημείωσε πως συνεχίζει να εξετάζει και την πώληση χαρτοφυλακίου NPLs με εξασφαλίσεις.

Η τράπεζα αναμένει πως τα καθαρά έσοδα από τόκους θα μειωθούν με μονοψήφιο ποσοστό το 2018, κάτι που θα αντισταθμιστεί εν μέρει από την αύξηση των αμοιβών και των δαπανών. Η κερδοφορία του ομίλου, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με στήριξη από την βελτίωση του κόστους του ρίσκου. Σε ό,τι αφορά το ρυθμό ανάπτυξης των δανείων, η μοναδική πηγή ζήτησης νέων πιστώσεων προέρχεται από τα επιχειρηματικά δάνεια, με τα περίπου 800 εκατ. ευρώ καθαρών νέων δανείων στον επιχειρηματικό κλάδο να αντισταθμίζονται από τα περίπου 400 εκατ. ευρώ αποσβέσεων στον τομέα της λιανικής.

Για την ρευστότητα της Eurobank, η Goldman Sachs αναφέρει πως οι ελληνικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο στα 25,9 δισ. ευρώ, με τη συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα στα 5,2 δισ. ευρώ τον Μάιο (10 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο) και τον ELA να μειώνεται σε 3,9 δισ. ευρώ τον Μάιο από 7,9 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο.

Τέλος, για την Εθνική Τράπεζα, η Goldman Sachs αναφέρει πως το απόθεμα NPEs μειώθηκε κατά 0,8 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο, κυρίως λόγω των διαγραφών και σε μικρότερο βαθμό λόγω του σχηματισμού NPEs. Ο όμιλος ανακοίνωσε αρνητικό σχηματισμό NPEs για τον εταιρικό κλάδο (-140 εκατ. ευρώ), τις μικρές επιχειρήσεις (-12 εκατ. ευρώ) και τα καταναλωτικά δάνεια (-7 εκατ. ευρώ), που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τον θετικό σχηματισμό στεγαστικών δανείων (69 εκατ. ευρώ), ενώ αρνητικός ήταν και ο σχηματισμός NPLs (-57 εκατ. ευρώ). Η διοίκηση της τράπεζας επανέλαβε τους στόχους για τα NPE για το 2019 στα 13,1 δισ. ευρώ. ο όμιλος ανέφερε πως αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω σε δυο πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPLs, ένα εξασφαλισμένο και ένα μη εξασφαλισμένο, που αναμένεται να κλείσουν εντός του 2018.

Η διοίκηση αναμένει το βασικό PPI (κέρδη προ προβλέψεων) του 2018 να ανέλθει στο επίπεδο των «τουλάχιστον 550 εκατ. ευρώ». Σε ότι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης των δανείων, η τράπεζα δίνει guidance για καθαρές εκταμιεύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ για το 2018.

Για την ρευστότητα της Εθνικής, η Goldman Sachs αναφέρει πως οι ελληνικές καταθέσεις παρέμειναν αμετάβλητες στο α’ τρίμηνο στα 38,4 δισ. ευρώ, με τη συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα να ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο.

back to top