Menu

Απάντηση σε καταγγελίες από την τράπεζα Σερρών

serron trapezaΑπάντηση στο δημοσίευμα αναφορικά με τις καταγγελίες περί σκανδάλων στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών έστειλε η πρώην πρόεδρος της Τράπεζας Μαρία Παπαδούδη. Σε αυτή η υποστηρίζει ότι η παραίτησή της από την θέση της Προέδρου δεν συνδέεται με τις καταγγελίες για σκανδαλώδεις χρηματοδοτήσεις.

Αναλυτικά η απάντηση:

Το από 29.6.2016 δημοσιευθέν στην ηλεκτρονική σας εφημερίδα άρθρο με τίτλο «Καταγγελία περί σκανδάλων στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών», το οποίο αφορά σε καταγγελία ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών από φερόμενο μέτοχο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών, σχετικά με «κακοδιοίκηση και παράνομες πρακτικές του ΔΣ στην χορήγηση, εξασφάλιση και παρακολούθηση δανειοδοτήσεων προς μέλη του ΔΣ ή επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτά», αποτελεί κατάφωρη προσβολή της τιμής και της αξιοπρέπειάς μου, καθόσον υπαινίσσεται ψεύδη και ανακρίβειες, σχετικά με την ανάμιξή μου στα καταγγελλόμενα και τους λόγους της παραιτήσεώς μου από τη θέση της Προέδρου του ΔΣ.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας λοιπόν, θα ήθελα να σας καταστήσω γνωστό ότι στις 27.1.2016 υπέβαλα πράγματι προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών την παραίτησή μου από τη θέση της Προέδρου, με βασική όμως αιτία τη συνεχόμενη διαφοροποίησή μου από τα λοιπά μέλη του ΔΣ, κατά τη λήψη των αποφάσεών του, οφειλόμενη ιδίως στην τεχνοκρατική μου αντίληψη, σχετικά με τη Διοίκηση και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας, έναντι της επιχειρηματικής αντίληψης, που διέπνεε την πλειοψηφία των μελών του εν λόγω οργάνου.

Τούτο είχε ως αποτέλεσμα, από την εκ μέρους μου ανάληψη της προεδρίας του ΔΣ, να εμφανίζομαι ως μειοψηφών Σύμβουλος, σε πολλές σοβαρές αποφάσεις που κληθήκαμε να πάρουμε ως Διοίκηση, γεγονός που σαφώς δεν προήγαγε το έργο της. 

Η ανωτέρω στάση μου είχε ως αποτέλεσμα τη στοχοποίησή μου από μέλη της Διοίκησης της Τράπεζας, γεγονός που με έπληττε προσωπικά και συναισθηματικά και καθιστούσε δυσχερέστερη την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Για τους παραπάνω λόγους και με ειλικρινές ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης, αποφάσισα να παραιτηθώ της θέσεως και των καθηκόντων μου, με την ευχή πως η απομάκρυνσή μου θα συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος σύμπνοιας, που θα απέδιδε τα βέλτιστα στα δύσκολα διοικητικά καθήκοντα των συναδέλφων μου.

Παρά ταύτα, το ανωτέρω άρθρο της ηλεκτρονικής σας εφημερίδας διατύπωσε σαφείς υπαινιγμούς ότι η παραίτησή μου από τη θέση της Προέδρου ακολούθησε χρονικά, επομένως οφειλόταν δήθεν στις καταγγελίες μετόχου της Τράπεζας, σχετικά με μεμπτές πρακτικές χρηματοδοτήσεων, καθώς και στην προσωπική μου ανάμιξη και ευθύνη για τα καταγγελλόμενα, όπως δήθεν προέκυπτε από έγγραφο και ηχητικό υλικό.

Στην πραγματικότητα το επικαλούμενο ηχητικό υλικό, το οποίο ασφαλώς δεν κατείχε ούτε έλαβε γνώση ο συνεργάτης της εφημερίδας σας - συντάκτης του επίμαχου άρθρου, επιβεβαιώνει αδιάστικτα τους λόγους της παραίτησής μου, ήτοι τη σαφή και συνεχή διαφοροποίησή μου από τις θέσεις της πλειοψηφίας του ΔΣ επί τη βάση της τεχνοκρατικής μου αντίληψης, σχετικά με την άσκηση των διοικητικών μου καθηκόντων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να καταστεί γνωστό τόσο στην εφημερίδα σας όσο και στο αναγνωστικό σας κοινό, ότι η επίμαχη ανώνυμη καταγγελία - αφού το ονοματεπώνυμο που τη συνοδεύει είναι ανύπαρκτο - παρά το γεγονός ότι, σε κάθε περίπτωση, αδυνατεί να με πλήξει προσωπικά, ακολούθησε μία μακρά περίοδο ελέγχου των πεπραγμένων των προηγούμενων Διοικήσεων της Τράπεζας, της οποίας ηγήθηκα και στήριξα προσωπικά, οδηγώντας πολλούς φακέλους χρηματοδοτήσεων ενώπιον των αρμοδίων Εισαγγελικών Αρχών, των οποίων το πόρισμα αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Μάλιστα, ήδη κατά τον χρόνο που συντάχθηκε και απεστάλη στις Εισαγγελικές Αρχές η ως άνω ανώνυμη καταγγελία, ήδη ευρισκόταν σε εξέλιξη η διαταχθείσα από την ίδια Εισαγγελική Αρχή προανακριτική διαδικασία για δανειοδοτήσεις που είχαν λάβει χώρα από την ανωτέρω Συνεταιριστική Τράπεζα, κατά την περίοδο των ετών 2006 – 2014, ο δε ταυτόχρονος με την παραίτησή μου έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος προκλήθηκε ακριβώς εξαιτίας των δανειοδοτήσεων της παραπάνω περιόδου (2006 – 2014) και δεν είχε καμία απολύτως σύνδεση ούτε με το ούτως ή άλλως περιορισμένο χρονικό διάστημα της δικής μου προεδρίας ούτε με τους λόγους που με οδήγησαν στην παραίτηση.

Είναι σαφές λοιπόν, ότι η επίμαχη ανώνυμη καταγγελία επεδίωξε ξεκάθαρα να δημιουργήσει σύγχυση, ως προς τις δύο διακριτές ως άνω περιόδους, και εν τέλει να αποπροσανατολίσει εσκεμμένα την κοινή γνώμη, εμφανίζοντας τη Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας υπό την προεδρία μου ως «συνέχεια» των διοικήσεων που ήδη ελέγχονταν, τη δεδομένη χρονική στιγμή, από την Εισαγγελική Αρχή, αλλά και από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως επίσης, γίνεται αντιληπτό ότι ήταν αυτή η υπεύθυνη και άμεμπτη ηθικά στάση μου που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων σε βάρος μου από τα ελεγχόμενα απελθόντα μέλη, καθώς και από τον οικονομικό - επαγγελματικό και προσωπικό τους περίγυρο, που αναπόφευκτα εξακολουθεί να έχει παρουσία εντός της Τράπεζας.

Συνοψίζοντας θα ήθελα να τονίσω ότι κακώς το επίμαχο άρθρο σας άφησε υπαινιγμούς, σχετικά με τη σύνδεση της παραίτησής μου από τη θέση της Προέδρου του ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών με τις ανώνυμες καταγγελίες περί σκανδαλωδών χρηματοδοτήσεων, αφού είναι ευρέως πλέον γνωστό η παραίτησή μου οφείλεται ακριβώς στους αντίθετους λόγους.

Σας καλώ λοιπόν, να δημοσιεύσετε την παρούσα επιστολή προς αποκατάσταση της τάξης και της αλήθειας, τηρώντας το σχετικό δημοσιογραφικό σας καθήκον, επιφυλασσόμενη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μου.

Μετά τιμής
Μαρία Παπαδούδη

 
Last modified onMonday, 01 August 2016 15:24
back to top