Menu

Μυρτάκης: Ο νέος ρόλος των συνεταιριστικών τραπεζών

Υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον στις αυξήσεις κεφαλαίου των 6 συνεταιριστικών τραπεζών, τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης, Νίκος Μυρτάκης. Δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον. Τα σχέδια για συνεργασία με δήμους και γερμανικά ταμιευτήρια.

Ικανοποιητικό χαρακτηρίζει το επενδυτικό ενδιαφέρον για συμμετοχή στις αυξήσεις κεφαλαίου των συνεταιριστικών τραπεζών ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Νίκος Μυρτάκης. Ο ίδιος σημειώνει ότι οι ανάγκες των 6 συνεταιριστικών τραπεζών ανέρχονται σε 56,8 εκατ. ευρώ και εκτιμά ότι υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες για κάλυψή τους. 

Παράλληλα, στη συνέντευξή του στο Euro2day.gr, περιγράφει τις πιθανές συνεργασίες των τραπεζών τόσο με τους δήμους, όσο και με τα γερμανικά ταμιευτήρια.  

Ερ.: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης των Συνεταιριστικών Τραπεζών;

Απ: Η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης των Συνεταιριστικών Τραπεζών ολοκληρώθηκε στις 22.11.13. Τα επιτευχθέντα ποσά αύξησης, καθώς και οι εσωτερικές διαρθρωτικές διαδικασίες, αφού ελεγχθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος στη συνέχεια θα πιστοποιηθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με βάση τα υποβληθέντα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικά δελτία, οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των 6 Συνεταιριστικών Τραπεζών που ήταν στη διαδικασία αύξησης των συνεταιριστικών κεφαλαίων ανέρχονται σε 56,8 εκατ. ευρώ, ποσόν το οποίο αποκαθιστά τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Κατά την εκτίμησή σας, πόσα από τα μέλη σας είναι σε θέση και διαθέτουν προοπτικές να ολοκληρώσουν με επιτυχία την ανακεφαλαιοποίησή τους με ίδια μέσα;

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα το επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο από τα υφιστάμενα, όσο και από νέα μέλη για τη συμμετοχή στην αύξηση των συνεταιριστικών κεφαλαίων κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών αυξήθηκε το τελευταίο διάστημα κατά 6.200 νέα μέλη (επιχειρήσεις και νοικοκυριά), γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας προς τις Συνεταιριστικές Τράπεζες. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο στόχος κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών έχει βάσιμες πιθανότητες, καθώς οι τοπικές κοινωνίες αναγνωρίζουν ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες συνδράμουν καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών τους, αλλά και στην ανάπτυξή της τοπικής οικονομίας.

Οι διοικήσεις των Συνεταιριστικών κάλεσαν τους δήμους και τις περιφέρειες να τις ενισχύσουν με κεφάλαια, μπαίνοντας στις επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένης της οικονομικής κατάστασης των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και της έλλειψης ρευστότητας από την κεντρική διοίκηση, πιστεύετε ότι η μετοχική σχέση θα είναι μακροχρόνια;

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες επιθυμούν τη συμμετοχή των ΟΤΑ στα κεφάλαιά τους καθώς στηρίζουν και αναπτύσσουν την τοπική οικονομία. Δεδομένου ότι, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δυστυχώς δεν επιτρέπει τη συμμετοχή τους, καταθέσαμε σχετικές προτάσεις μας για τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1667/86, οι οποίες πιστεύομε ότι θα πρέπει να τύχουν θετικής ανταπόκρισης από την Πολιτεία. Άλλωστε σε πολλές περιφέρειες και οι ΟΤΑ έχουν εκφραστεί δημόσια υπέρ της συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Συνεπώς θεωρούμε βέβαιο ότι, η ενδεχόμενη μετοχική σχέση των Συνεταιριστικών Τραπεζών με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα τύχει μακροχρόνιου χαρακτήρα.

Έχετε καταλήξει σε κάποιο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα δίνει το στίγμα για τη στρατηγική των συνεταιριστικών τραπεζών στο νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο μετά τις τελευταίες συγχωνεύσεις;

Σύμφωνα με μελέτη έγκριτης συμβουλευτικής εταιρείας οι Συνεταιριστικές Τράπεζες προχωρούν στην αναδιάρθρωση του θεσμού σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και ο δεύτερος οργανωτικές αλλαγές στην κατεύθυνση της ανταγωνιστικότερης λειτουργίας τους.

Οι αλλαγές αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση, την αυστηροποίηση της εκλογής των μελών του ΔΣ, τη διευκόλυνση συνεργασιών μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών, την ενιαία στρατηγική σε επίπεδο ομίλου, τη δημιουργία κοινών οργανωτικών δομών, σχημάτων, συνεργασιών ή ακόμα και συγχωνεύσεων όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Επίσης, η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών μαζί με την ΕΣΕΕ και την ΓΣΕΒΕΕ κινείται προς την κατεύθυνση της δημιουργίας της Τράπεζας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με την ανασυγκρότηση των υφιστάμενων δομών των Συνεταιριστικών Τραπεζών και την προσαρμογή της οργάνωσής τους στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Πιστεύουμε ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν σημαντικές κινήσεις προς την κατεύθυνση της χάραξης ενιαίας στρατηγικής στο νέο τοπίο του τραπεζικού κλάδου και θα συμβάλουν στην θωράκιση του θεσμού των Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συνεργασία με τα γερμανικά ταμιευτήρια;

Ο όμιλος Deutsche Sparkassen und Giroverband (όμιλος των γερμανικών τοπικών ταμιευτηρίων), έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να επεκτείνει, με βάση το γερμανικό μοντέλο των ταμιευτηρίων, τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχει υλοποιηθεί σειρά συναντήσεων της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος με τους εκπροσώπους του ομίλου Deutsche Sparkassen und Giroverband, κατά τη διάρκεια των οποίων επιβεβαιώθηκε η δημιουργία καταστημάτων, σε περιοχές όπου δεν δραστηριοποιούνται οι Συνεταιριστικές Τράπεζες, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανταγωνισμός με υφιστάμενα καταστήματα των Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για ενδεχόμενη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών και σε άλλα επίπεδα τραπεζικών εργασιών. Θεωρούμε ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα μία τέτοια συνεργασία.

back to top