Menu

ΕΤΕ: Μένει η διοίκηση, φτιάχνει αναπληρωματικούς

ΕΤΕ: Μένει η διοίκηση, φτιάχνει αναπληρωματικούς

Με την ίδια διοικητική ομάδα θα μείνει η Εθνική Τράπεζα, μέχρι τουλάχιστον την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, την ίδια στιγμή, όμως, αναλαμβάνει την υποχρέωση να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μόνιμο πρόγραμμα διαδοχής για τις καίριες θέσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του προέδρου του Δ.Σ.

Η δημιουργία «πάγκου» αναπληρωματικών που συμφωνήθηκε μεταξύ ΕΤΕ και ΤΧΣ, αποτελεί τη μοναδική – εν δυνάμει- επώδυνη δέσμευση, που ανέλαβε η διοίκηση της Εθνικής, στην επιτυχή της προσπάθεια να εξευμενίσει το ΤΧΣ, για το γεγονός ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αγνόησε την πρόταση του μεγαλομετόχου της (σ.σ το ΤΧΣ κατέχει το 40,4% της τράπεζας) στην πρόσφατη διαδικασία ανάδειξης νέου προέδρου.

Ειδικότερα, η Εθνική δεσμεύεται, μέχρι την επόμενη τακτική συνέλευση, να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εύρεσης ανώτατων στελεχών. Η «δεξαμενή» αυτών των στελεχών θα αποτελεί έναν μόνιμο πρόγραμμα διαδοχής για τις καίριες θέσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του προέδρου του Δ. Σ.

Αυτό, πρακτικά σημαίνει ότι εφόσον αποχωρήσει ένα εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ή ο πρόεδρος, η Εθνική θα καλείται να επιλέξει το διάδοχό του, ανάμεσα σε μια «δεξαμένη» από «αναπληρωματικούς». Η ύπαρξη της δεξαμενής δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στους μετόχους, όπως το ΤΧΣ, να προτείνει αλλαγές στη διοίκηση έχοντας έτοιμους υποψηφίους. Ο παραπάνω αυτοματισμός έλειψε στην πρόσφατη κρίση, με αποτέλεσμα να απαιτείται πέραν της σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης μια χρονοβόρος διαδικασία για αντικατάσταση μελών της διοίκησης, κατά τη διάρκεια της οποίας η τράπεζα θα έμενε «ακέφαλη» ή σε διοικητική κρίση.

Οι υπόλοιπες δεσμεύσεις που ανέλαβε η διοίκηση της Εθνικής είναι μάλλον ανώδυνες. Το ΤΧΣ θα προτείνει ένα νέο μέλος για το Δ. Σ της Εθνικής για να εκλεγεί το αργότερο ως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Η τράπεζα διαθέτει σήμερα 13μελές Δ.Σ και ο αριθμός θα παραμείνει ο ίδιος. Τα δύο μη εκτελεστικά μέλη, όμως, του Δ. Σ, που εκπροσωπούν τους εργαζομένους, θα πρέπει να παραιτηθούν καθώς ο SSM δεν αποδέχεται να εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι στο Δ.Σ

Για τη μια από τις δύο θέσεις, που θα χηρεύσουν, το ΤΧΣ δικαιούται να προτείνει υποψήφιο, ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια και βεβαίως να εκλεγεί από το Δ.Σ. Η διαδικασία της αντικατάστασης των δύο μελών θα πρέπει, ούτως ή άλλως, με βάση τις επιταγές του SSM να ολοκληρωθεί ως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Σημειώνεται ότι η Εθνική καταβάλει προσπάθεια για να παραμείνει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ., πληρώντας βέβαια τα κριτήρια του νόμου.

Επιπρόσθετα, με βάση τις επιταγές του SSM, η διαδικασία πλήρους ανασυγκρότησης του Δ.Σ. της τράπεζας, ούτως ώστε να πληρούνται τα κριτήρια του νόμου 3864/2010, όπως ισχύει, θα ολοκληρωθεί πριν τα τέλη Ιανουαρίου 2017. Η διαδικασία ανασυγκρότησης του Δ.Σ. έχει, σχεδόν, ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή τριών ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών, τα οποία διαθέτουν σημαντική διεθνή τραπεζική εμπειρία και γνώσεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου.

Τέλος η Εθνική δεσμεύεται να καθορίσει και να εφαρμόσει, στο πρώτο τρίμηνο του 2017, μία νέα πολιτική για την ετήσια αξιολόγηση της επίδοσης των ανωτάτων διοικητικών στελεχών, με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (KPIs). Η παραπάνω δέσμευση αφορά στο σύνολο των συστημικών τραπεζών τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των οποίων θα αξιολογούνται κάθε χρόνο, όπως έγινε φέτος για πρώτη χρονιά.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών αποτελεί, σύμφωνα με την αγορά, στάση υπευθυνότητας και συναίνεσης καθώς έστω και με μικρή καθυστέρηση, προτάσσεται η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Οι προτεραιότητες της διοίκησης της Εθνικής

Η Εθνική επικεντρώνεται, πλέον, στη βασική στρατηγική της για επανεκκίνηση της οικονομίας, αύξηση της χρηματοδότησης προς όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και επιτυχή υλοποίηση των δεσμεύσεων, που ανέλαβε με το πλάνο αναδιάρθρωσης σε στενή συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ.

Άλλωστε, η Εθνική έχει σε πλήρη υλοποίηση τόσο το πρόγραμμα απομόχλευσης, με επόμενο βήμα, μετά τις πωλήσεις Finansbank, NBGI, Αστήρ Παλάς, τη μεταβίβαση της UBB και εν συνεχεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ ετοιμάζεται να ανακοινώσει πρόγραμμα εθελουσίας, προχωρήσει σε αλλαγές στο οργανόγραμμα και να εξοφλήσει πρόωρα τα CoCos που έλαβε από το ΤΧΣ στο πλαίσιο της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης.

Τέλος έχει μπροστά της την υλοποίηση του στόχου για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το 2019, μέτωπο στο οποίο φέτος εμφανίζει τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των συστημικών τραπεζών.

 
Last modified onFriday, 09 December 2016 00:17
back to top