Menu

ΕΤΕ: Τα οφέλη της… απαλλαγής από το Titlos

Ενίσχυση των εσόδων της, περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου ρευστότητάς της και μείωση του κόστους χρηματοδότησης αναμένεται να εμφανίσει η Εθνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ελληνική Δημοκρατία, με την οποία …απαλλάσσεται από το πρόγραμμα Titlos.

Για να ακυρώσει τη συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων ( πρόγραμμα Titlos), που συνάφθηκε με το Δημόσιο στις 31/12/2008, η Εθνική θα λάβει ως αντάλλαγμα κρατικά ομόλογα 5ετούς, 7ετούς και 8ετούς διάρκειας, ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ. Το ποσό αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία του προγράμματος Titlos.

Με δεδομένο ότι η τράπεζα έχει συσσωρευμένες προβλέψεις για το Τitlos, που ξεπερνούν τα 730 εκατ. ευρώ, από τη συναλλαγή θα εγγράψει μικρό κεφαλαιακό κέρδος, ενώ η Ελληνική Δημοκρατία θα μειώσει το χρέος της κατά 724 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι, λόγω της υιοθέτησης του IFRS 9, η Εθνική Τράπεζα πήρε πρόσθετη πρόβλεψη (credit και market risk), ύψους 475 εκατ. ευρώ για το Titlos, επιμετρώντας σε εύλογη αξία τη σύμβαση. Η συνολική επίπτωση στην καθαρή θέση της τράπεζας από την εφαρμογή του IFRS 9 ανήλθε σε 1,46 δισ.

Επιπρόσθετα, η τράπεζα θα έχει ετήσια επιτοκιακά έσοδα, ύψους 110 εκατ. ευρώ, από τα κρατικά ομόλογα, που θα λάβει ως αντάλλαγμα. Το ποσό είναι χαμηλότερο από το επιτοκιακό έσοδο που έφερνε το Titlos, αλλά η τράπεζα απαλλάσσεται από το υψηλό κόστος της αναγκαίας για τη διαφύλαξη του κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνου.

Έτσι παρ ότι τα έσοδα από τόκους θα είναι χαμηλότερα, η επίδρασή τους στα προ προβλέψεων κέρδη αυξάνεται σημαντικά, λόγω της απάλειψης ενός σημαντικού εξόδου.

Επιπρόσθετα, η ακύρωση του Titlos, με αντάλλαγμα νέα κρατικά ομόλογα, θα συμβάλει αφενός στην περαιτέρω μείωση του κόστους χρηματοδότησης, αφετέρου στη βελτίωση της ήδη υψηλής ρευστότητας που διαθέτει η Εθνική. Τα κρατικά ομόλογα, που θα λάβει ως αντάλλαγμα μπορούν να ενεχυριαστούν, σε αντίθεση με το Titlos, για άντληση ρευστότητας ή να κατατεθούν στην ΤτΕ, απελευθερώνοντας ρευστότητα.

Η ακύρωση της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων δουλεύτηκε, αθόρυβα, τους τελευταίους μήνες, μετά από αίτημα της τράπεζας, το οποίο είχε κατατεθεί επί διοίκησης Λ. Φραγκιαδάκη.

Πώς δομείται η συμφωνία με την Ελληνική Δημοκρατία

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσαν χθες την ακύρωση της από 31/12/2008 Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS), ονομαστικής αξίας 5.500.000.000 ευρώ και τρέχουσας αναπόσβεστης αξίας 4.038.000.000 ευρώ.

Ως αντάλλαγμα για την ακύρωση, η Εθνική θα λάβει ομόλογα έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) λήξης 2023, 2025 και 2026 συνολικής ονομαστικής αξίας 3.314.250.000 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων.

Τα ομόλογα θα διατεθούν στην τράπεζα με τους ακόλουθους όρους:

ΕΤΕ: Τα οφέλη της… απαλλαγής από το Titlos

Με την συναλλαγή αυτή η Ελληνική Δημοκρατία επιτυγχάνει τη μείωση του δημοσίου χρέους κατά 724 εκατομμύρια περίπου, αυξάνοντας τη συνεισφορά των υποχρεώσεων σταθερού επιτοκίου στο χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου Χρέους κατά περίπου 2,5%, χωρίς επιβάρυνση για την Ελληνική Δημοκρατία, σε μία χρονική περίοδο ιστορικά χαμηλών επιτοκίων αναφοράς.

Η μείωση των 724 εκατομμυρίων προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας 4.038.000.000 ευρώ, που σήμερα επιβαρύνει το Δημόσιο Χρέος και η οποία θα απομειωθεί αμέσως μετά την ακύρωση του Titlos και της ονομαστικής αξίας 3.314.250.000 ευρώ των νέων ΟΕΔ που θα δοθούν στην Εθνική Τράπεζα για την καταβολή της ισόποσης παρούσας αξίας του IRS.

back to top