Menu

Alpha: Ο «χάρτης» που οδηγεί σε ενάρετο κύκλο

Alpha: Ο «χάρτης» που οδηγεί σε ενάρετο κύκλο

Καθοριστικής σημασίας η επιστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, υπογραμμίζει η Alpha Bank. Υπολογίζει ότι η ανάκαμψη της εμπιστοσύνης στα επίπεδα β' τριμήνου του 2014 θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1%.

Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση όσο πιο αποτελεσματικών βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους εντός του Δεκεμβρίου μπορεί να αποτελέσει καθοριστικής σημασίας εργαλείο για τον ουσιαστικό περιορισμό των αβεβαιοτήτων στην ελληνική οικονομία, επισημαίνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο της δελτίο.

Δύναται δε να οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας και περαιτέρω βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω του περιορισμού του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

Οπως αναφέρει η τράπεζα, έπειτα από την ήπια ύφεση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, καταγράφοντας άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,8% σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο του 2016, εξέλιξη που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα να υπάρξει εντέλει θετικός ρυθμός ανάπτυξης για το 2016 συνολικά.

Στην παρούσα φάση είναι καθοριστικής σημασίας η επιστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, προκειμένου να καταστεί θετικός ο καθαρός σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων), δεδομένης της υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης που επισώρευσε το δημοσιονομικό μείγμα (φόρων/δαπανών) που επελέγη για την επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα που ετέθησαν με το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής. Ο δείκτης εγχώριας επιχειρηματικής εμπιστοσύνης ανέκαμψε το φθινόπωρο του 2016 σε επίπεδα άνω του μέσου της περιόδου της οικονομικής κρίσεως 2010-2016, αλλά κινείται χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου της περιόδου 2000-2016.

Οπως αναφέρει η τράπεζα, υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ του εγχώριου δείκτη εμπιστοσύνης στη βιομηχανία και των καθαρών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Παράλληλα, μια ένδειξη τάσεων μεταστροφής του διεθνούς επενδυτικού κλίματος αντικατοπτρίζεται στην πτώση της διαφοράς (spread) του ελληνικού έναντι του γερμανικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου έπειτα από τον κυβερνητικό ανασχηματισμό παρά τις αντίρροπες τάσεις που επικρατούν σε άλλες περιφερειακές αγορές της Ευρωζώνης, όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία. Τούτο συνιστά ένδειξη ότι το επενδυτικό κοινό εκτιμά αυξημένη πιθανότητα ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.

Ο ενάρετος κύκλος ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στην οικονομία και ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μέσω μιας ακολουθίας γεγονότων, ξεκινώντας με την έγκαιρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως. Αυτή αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την ενεργοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους καθώς και την εξειδίκευση και ποσοτικοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων τα οποία θα υλοποιηθούν το 2018.

Τούτο μπορεί να οδηγήσει σε μια ευνοϊκή ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους διευκολύνοντας τη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Η συνεπαγόμενη περιστολή του κόστους δανεισμού του ελληνικού δημοσίου διαμορφώνει τις συνθήκες για την πρόσβασή του στις διεθνείς αγορές στα τέλη του 2017 με ανεκτά επιτόκια και την πλήρη άρση των κεφαλαιακών ελέγχων.

Για να προσεγγίσουμε την επίπτωση της βελτίωσης της εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή δυναμική του επόμενου έτους, εκτιμήσαμε ένα διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων (VECM) ελέγχοντας την υπόθεση της σταδιακής (εντός του 2017) επανόδου του γενικού δείκτη οικονομικού κλίματος και της μείωσης του περιθωρίου των ελληνικών από τα γερμανικά ομόλογα στα επίπεδα που διαμορφώνονταν κατά την έξοδο του ελληνικού δημοσίου στις αγορές το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Η επιστροφή της εμπιστοσύνης στο επίπεδο αυτό εκτιμάται ότι συμβάλλει κατά περίπου μια εκατοστιαία μονάδα στην μεταβολή του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Η ανωτέρω εκτίμηση της ευαισθησίας της οικονομικής δραστηριότητας στο οικονομικό κλίμα και στις επενδυτικές προσδοκίες επιβεβαιώνει την δυνατότητα επίτευξης ρυθμού μεγέθυνσης άνω του 2% του ΑΕΠ το 2017 εάν υποστηριχθεί από την πολλαπλασιαστική επίπτωση της ταχείας υλοποίησης του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

 

back to top