Menu

Alpha Bank: Νέος CEO ο Βασίλης Ψάλτης

Την ανάδειξη του Βασίλη Ψάλτη ως νέου διευθύνοντος συμβούλου στην Alpha Bank ανακοίνωσε η τράπεζα. 

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της ανακοινώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αlpha Βank κ. Δημητρίου Π. Μαντζούνη, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.6.2018, της προθέσεώς του να δρομολογήσει τη διαδοχή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας εκκίνησε τη σχετική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την 29.11.2018, με την ομόφωνη ανάδειξη του κ. Βασιλείου Ε. Ψάλτη ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος αναλαμβάνει τα σχετικά καθήκοντα την 2.1.2019.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αlpha Bank κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος δήλωσε:

“Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στη νεότερη ιστορία της Τραπέζης. Εκ μέρους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω βαθύτατες ευχαριστίες προς τον απερχόμενο ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο κ. ∆ημήτριο Π. Μαντζούνη για τη σπουδαία προσφορά του προς την Αlpha Bank, την οποία υπηρέτησε αδιαλείπτως για περισσότερο από 45 έτη, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχημένης 13ετούς θητείας του ως ∆ιευθύνοντος Συμβούλου της Τραπέζης.

Για την επιλογή του νέου ∆ιευθύνοντος Συμβούλου της Αlpha Bank, μεταξύ σημαντικών διεθνών και εγχώριων υποψηφιοτήτων, τηρήθηκε αυστηρά η προβλεπόμενη διαδικασία, υπό την εποπτεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Επιτροπής Εταιρικής ∆ιακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων και με την υποστήριξη ανεξάρτητης διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρίας συμβούλων. Έχουμε την πεποίθηση ότι ο νέος ∆ιευθύνων Σύμβουλος, με την εμπειρία, τη γνώση και τις ικανότητες που αποδεδειγμένα διαθέτει, θα οδηγήσει την Τράπεζα στη νέα εποχή και θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Του ευχόμεθα όλοι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Ο κ. Ψάλτης θα έχει την πλήρη στήριξη του εξαιρετικού Προσωπικού καθώς και του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης ”.

Ο απερχόμενος ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Αlpha Bank κ. ∆ημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

“Η εκλογή του κ. Ψάλτη, άξιου και έμπειρου Στελέχους που ανήκει επί σειρά ετών στη ∆ιοίκηση της Αlpha Bank, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της συνέχειας και της επιτυχημένης πορείας της Τραπέζης στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ∆ιευθύνοντος Συμβούλου της Αlpha Bank, η Τράπεζα, πάντοτε με τη στήριξη και την αφοσίωση του Προσωπικού της, ανταποκρίθηκε στους στόχους της και διακρίθηκε επανειλημμένως για τις επιδόσεις της στην ελληνική και τη διεθνή χρηματοοικονομική αγορά, παρά το γεγονός ότι ήλθε συχνά αντιμέτωπη με αντίξοες συνθήκες.

Εύχομαι στον νέο ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, ώστε η Αlpha Bank να παραμείνει το σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα”.

Ο νέος ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Αlpha Bank κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης δήλωσε: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο που μου εμπιστεύθηκε τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου της Αlpha Bank.

Αποτελεί τιμή και αναλαμβάνω αυτή τη μεγάλη ευθύνη με ενέργεια και ενθουσιασμό. Καθώς η Ελλάδα εξέρχεται επιτυχώς από μία δεκαετή περίοδο οικονομικής αστάθειας, η Αlpha Bank παραμένει το σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ως προς τη χρηματοοικονομική ευρωστία και την επικέντρωσή της στον Πελάτη. Θα επιταχύνουμε την αναδιάρθρωση του ισολογισμού μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα και θα διαθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να προσφέρουμε ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον Έλληνα ιδιώτη και επιχειρηματία.

Με σιγουριά για το μέλλον μας, υπερήφανοι για την ιστορία μας και βασιζόμενοι στο εξαιρετικό Προσωπικό της Alpha Bank, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί, προς το συμφέρον των Πελατών και των Μετόχων μας”.

Ο Βασίλης Ψάλτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του University of St. Gallen στην Ελβετία, με ειδίκευση στην Τραπεζική και στα Οικονομικά. Εργάσθηκε ως Αναπληρωτής Chief Financial Officer στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο. Εργάζεται στην Αlpha Βank από το 2007, το 2010 ανέλαβε Chief Financial Officer και το 2012 Γενικός Διευθυντής.

back to top