Menu

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 65,2 εκατ. στο 1ο τρίμηνο

Σε 65,2 εκατ., έναντι 48,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν τα κέρδη μετά φόρων της Alpha Bank το πρώτο τρίμηνο του έτους. Τα οικονομικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 443,8 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων καθώς και το μικρότερο ημερολογιακά τρίμηνο, τα οποία αντιστάθμισαν εν μέρει το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.

- Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν αύξηση 11,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 84,4 εκατ. ευρώ, από την ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες, καθώς και τη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχειρίσεως εργασιών επενδυτικής τραπεζικής, χρηματιστηριακών συναλλαγών και διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου.

- Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε 267,8 εκατ. ευρώ έναντι 270,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2017, μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων ανήλθε το α΄ τρίμηνο 2018 σε 49,9%.

- Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 268,5 εκατ., μειωμένο κατά 9,7%, κυρίως λόγω της αρνητικής επιπτώσεως του Καθαρού Εσόδου Τόκων.

- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων για το α΄ τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκε σε 452,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 40,4% επηρεασμένο θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

- Οι Ζημίες Απομειώσεως διαμορφώθηκαν σε 335,8 εκατ. ευρώ έναντι 243,7 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αυξήσεως των ατομικών προβλέψεων απομειώσεως στα χαρτοφυλάκια Επιχειρήσεων και των συλλογικών προβλέψεων απομειώσεως του χαρτοφυλακίου Iδιωτών.

- Κέρδη μετά από φόρους 65,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2018 έναντι 48,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

- Απομόχλευση Ενεργητικού κατά 4,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμόρφωσή του σε 59,3 δισ., κυρίως λόγω μειώσεως των υπολοίπων δανείων καθώς και της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

- Τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2018 και ανήλθαν σε 35,9 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2018. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 30,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση, λόγω κυρίως των εισροών από τη Γενική Κυβέρνηση. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν τον σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 116% και στην Ελλάδα σε 119% στο τέλος Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο βάσει του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 2,3 δισ. το α΄ τρίμηνο 2018 και ανήλθε σε 7,9 δισ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 0,9 δισ., της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 0,4 δισ. ευρώ, καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) και εκδόσεως καλυμμένης ομολογίας, κατά 0,9 δισ. Στο τέλος Μαρτίου 2018, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 4,8 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 2,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 3,1 δισ. Τον Μάϊο 2018, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του ELA, μειώθηκε περαιτέρω σε 3 δισ.

- Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. μετά από διαγραφές, κατά το α΄ τρίμηνο 2018. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,8%, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 50%. Αντιστοίχως, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 0,2 δισ. τον Μάρτιο 2018 και συνεπώς ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 35,2% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 73%.

- Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 14,4 δισ. και αντιστοιχούν στο 25,7% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Μαντζούνης: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις

 «Το πρώτο τρίμηνο του 2018, η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα, παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους και την κλιμάκωση του κόστους για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας.

«Η χρηματοδοτική μας βάση βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς συνεχίσαμε να μειώνουμε τη χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητoς της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ έχουμε υπερβεί τον τεθέντα στόχο μειώσεως των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 2018 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης συνέβαλε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα, ενώ η επικείμενη ολοκλήρωση του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, τον Αύγουστο του 2018, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για σταδιακή επιστροφή σε συνθήκες σταθερότητος. Η Alpha Bank, η Τράπεζα με την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

 

back to top