Menu

Alpha Bank: Στα 153,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου

 

Κέρδη μετά από φόρους 153,5 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασε ο όμιλος στο εννεάμηνο. Συγκεκριμένα εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους 85,1 εκατ. ευρώ και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ζημιές μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 68,5 εκατ., που επιβάρυναν το αποτέλεσμα του β΄ τριμήνου, κυρίως ως αποτέλεσμα της ανακυκλώσεως στα αποτελέσματα του αποθεματικού συναλλαγματικών διαφορών, μετά την ολοκλήρωση της πωλήσεως της θυγατρικής μας στη Σερβία, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει:

* Κατά το γ΄ τρίμηνο 2017, το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 486,9 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, που αντιστάθμισε το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.

- Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες μειώθηκαν κατά 7,5% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 79,3 εκατ., σε σύγκριση με την ενισχυμένη επίδοση του β΄ τριμήνου 2017, λόγω της αυξήσεως των προμηθειών χορηγήσεων ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της Τραπέζης σε χρηματοδότηση έργων (project financing) κατά το β΄ τρίμηνο.

- Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε 814,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017, μειωμένα κατά 1,1% σε ετήσια βάση, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του Δικτύου. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 46,6% το εννεάμηνο 2017 έναντι 48,1% πέρυσι.

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το γ΄ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε 298,3 εκατ. έναντι 216,6 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και αντιστοιχούν σε 203 μονάδες βάσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, έναντι 146 μονάδων βάσεως το προηγούμενο τρίμηνο.

* Απομόχλευση Ενεργητικού κατά 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 61,3 δισ., κυρίως λόγω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 1,1 δισ. και της μειώσεως των υπολοίπων δανείων.

- Το γ΄ τρίμηνο 2017, τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 33,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 28,5 δισ., αυξημένα κατά 0,6 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, κυρίως από Επιχειρήσεις και της ενισχύσεως του τουρισμού. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν το σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 3,4 δισ. το γ΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε
11,6 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων διατραπεζικών συναλλαγών (repos), της περαιτέρω
μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και των εισροών καταθέσεων. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 8,4 δισ., μειωμένη κατά 3 δισ. ευρώ,  ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε
κατά 0,4 δισ., σε 3,2 δισ.

- Το γ΄ τρίμηνο 2017, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 283 εκατ., μετά από διαγραφές. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 37,3% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 68%. Αντιστοίχως, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 211 εκατ. μετά από διαγραφές, κατά το γ΄ τρίμηνο 2017. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 53,6%, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 48%.

- Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 15 δισ. και αντιστοιχούν στο 25,6% του δανειακού
χαρτοφυλακίου.

Π. Μαντζούνης: Εχουμε ισχυρή κεφαλαιακή θέση

«Η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα για πέμπτο συνεχές τρίμηνο, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους και τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, διατηρώντας υψηλή λειτουργική κερδοφορία, παρά την απομόχλευση του ισολογισμού, και συνεχίζοντας τη συνετή διαχείριση του κόστους», τονίζει ο CEO της τράπεζας.

«Επιπλέον, κατ’ εφαρμογήν του σχεδίου μας, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν περαιτέρω, ενώ ο ρυθμός μειώσεώς τους αναμένεται να επιταχυνθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα, καθώς αποδίδουν οι διαρθρωτικές λύσεις που εφαρμόζουμε για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού. Η χρηματοδοτική βάση της Τραπέζης βελτιώθηκε σημαντικά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, καθώς συνεχίσθηκε η αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και η μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος. Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 στο 17,8%, τον υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου».

 

Last modified onFriday, 01 December 2017 15:15
back to top