Menu

Alpha Bank: Κέρδη μετά φόρων 118 εκατ. στο εξάμηνο

Το α' εξάμηνο του 2017, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Alpha Bank ΑΛΦΑ +1,43% ανήλθαν σε 118 εκατ. Συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 49,6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου.

Π. Μαντζούνης: Ενισχύθηκε το οικονομικό περιβάλλον

«Το πρώτο εξάμηνο του 2017, η Alpha Βank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα διατηρώντας υψηλή τη λειτουργική της κερδοφορία παρά την απομόχλευση του ισολογισμού», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος.

«Η χρηματοδοτική μας βάση βελτιώθηκε σημαντικά με την περαιτέρω μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ συνεχίσθηκε η ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσεως, με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, να αυξηθεί στο 17,8%. Επιπλέον, επιτύχαμε τον τεθέντα στόχο μειώσεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων σύμφωνα με το επιχειρησιακό μας σχέδιο.

To οικονομικό περιβάλλον ενισχύθηκε από ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό έτος για τον τουρισμό καθώς και από την επιτυχή έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τον Ιούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, επικεντρωνόμεθα στην περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως και στην εφαρμογή του σχεδίου μας για μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας κερδίζει έδαφος».

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 2,3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 493,6 εκατ., επηρεασμένο θετικά από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και το όφελος του μεγαλύτερου ημερολογιακού τριμήνου.

- Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 85,8 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2017, αυξημένα κατά 13,3%, επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των προμηθειών χορηγήσεων κυρίως λόγω της συμμετοχής της Τραπέζης σε χρηματοδότηση έργων (project financing) και από τη βελτίωση των συνθηκών αγοράς.

- Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 534,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2017, μειωμένα κατά 1,4% σε ετήσια βάση, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του Δικτύου. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 46,2% το α΄ εξάμηνο 2017 έναντι 47,8% πέρυσι.

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το β΄ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 216,6 εκατ. έναντι Ευρώ 246,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και αντιστοιχούν σε 146 μονάδες βάσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, έναντι 164 μονάδων βάσεως το προηγούμενο τρίμηνο.

- Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 49,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2017, συμπεριλαμβανομένων ζημιών μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους Ευρώ 68,5 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της ανακυκλώσεως στα αποτελέσματα του αποθεματικού συναλλαγματικών διαφορών, μετά την ολοκλήρωση της πωλήσεως της θυγατρικής μας στη Σερβία.

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού

- Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 62,7 δισ., κυρίως λόγω μειώσεως των υπολοίπων δανείων κατά Ευρώ 0,4 δισ. και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,3 δισ.

- Τα υπόλοιπα καταθέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε Ευρώ 33,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 27,9 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω συμμετοχής σε μεγάλη χρηματοδότηση έργου (project finance). Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν το σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα κατά Ευρώ 0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 2 δισ. το β΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε Ευρώ 15 δισ., ως αποτέλεσμα των αυξημένων διατραπεζικών συναλλαγών (repos), της περαιτέρω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και των εισροών καταθέσεων στις θυγατρικές στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Στο τέλος Ιουνίου 2017, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 11,4 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 0,8 δισ., ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε κατά Ευρώ 1,2 δισ., σε Ευρώ 3,6 δισ.

- Το β΄ τρίμηνο 2017, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 717 εκατ., μετά από διαγραφές. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 37,6% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 69%. Αντιστοίχως, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 505 εκατ. μετά από διαγραφές, κατά το β΄ τρίμηνο 2017. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 53,7%, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 48%.

- Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15,3 δισ. και αντιστοιχούν στο 25,9% του δανειακού χαρτοφυλακίου. 

Last modified onThursday, 31 August 2017 17:35
back to top