Menu

Alpha Bank Cyprus: Ζημίες 27,3 εκατ. στο α΄ εξάμηνο

Ζημιές €27,3 εκ. ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2017 η Alpha Bank Cyprus έναντι κερδών €7,6 εκ. το εξάμηνο του 2016 λόγω κυρίως της αύξησης των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, μεταδίδει το Stockwatch.

Τα αποτελέσματα επηρεάσθηκαν κυρίως από τη μεταβολή των περιθωρίων χορηγήσεων και καταθέσεων, την αύξηση των προβλέψεων που αναγνωρίσθηκαν για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου οι οποίες ενίσχυσαν περαιτέρω το δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε 49%, την αύξηση της καταθετικής βάσεως και τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €33,8 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2017, χαμηλότερα κατά 31,8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016, ως αποτέλεσμα της μεταβολής των περιθωρίων χορηγήσεων και καταθέσεων.

Tο σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €39,8 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2017, μειωμένο κατά 34,2% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2016. Σημειώνεται ότι στα έσοδα πρώτου εξαμήνου 2016 συμπεριλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενο κέρδος €6,6 εκ. από την πώληση μετοχών της Visa Europe.

Το σύνολο εξόδων ανήλθε σε €24,4 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2017, μειωμένο κατά 57,3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016, κυρίως ως αποτέλεσμα προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού €31,4 εκ., που εφαρμόσθηκε επιτυχώς κατά το πρώτο εξάμηνο 2016.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα, διαμορφώθηκε σε 61,4% το πρώτο εξάμηνο 2017, έναντι 47,7% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016 εξαιρουμένου του εσόδου από την πώληση των μετοχών της Visa Europe και του εξόδου για την εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε €42,7 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι αντιστροφής προβλέψεων €4,7 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενισχύοντας το Δείκτη Καλύψεως Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και επιτρέποντας την πιο ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων.

Στοιχεία Ισολογισμού

Στο τέλος Ιουνίου 2017, τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες ανήλθαν σε €1.853,6 εκ., σημειώνοντας μείωση 4,8%, σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2016.

Οι υποχρεώσεις προς πελάτες ανήλθαν σε €2.140,6 εκ. στο τέλος Ιουνίου 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 10,3%, έναντι €1.940,6 εκ. την 31 Δεκεμβρίου 2016. Ο Δείκτης Καθαρών Χορηγήσεων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε σε 86,6% την 30 Ιουνίου 2017 έναντι 100,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016.

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε €884,4 εκ. την 30 Ιουνίου 2017 και αντιστοιχούν στο 32,3% του δανειακού χαρτοφυλακίου, έναντι €856,5 εκ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Στις προβλέψεις περιλαμβάνεται το υπόλοιπο προσαρμογής των συμβατικών υπολοίπων των δανείων που αποκτήθηκαν σε εύλογη αξία.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε €1.477,6 εκ. την 30 Ιουνίου 2017 και αντιστοιχούν σε 53,9% του δανειακού χαρτοφυλακίου, έναντι €1.468,0 εκ. την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ανήλθαν σε €1.803,9 εκ. την 30 Ιουνίου 2017 και αντιστοιχούν σε 65,9% του συνολικού χαρτοφυλακίου, έναντι €1.802,1 εκ. την 31 Δεκεμβρίου 2016. Στο τέλος Ιουνίου 2017, ο Δείκτης Καλύψεως Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 49% έναντι 47,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016.

Σε σχέση με τα κεφάλαια της τράπεζας, την 30 Ιουνίου 2017, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) ανήλθε σε 15,6%, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι ανήλθε σε 18,8% και ο Δείκτης Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 20,2% (με τη χρήση μεταβατικών διατάξεων).

 

back to top