Menu

Alpha Bank: Άνω του 5% το ποσοστό της BlackRock

Η BlackRock, κατόπιν της από 27.7.2017 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 26.7.2017 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Read more...

Alpha: Πού οφείλεται η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο εξάμηνο

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου εμφάνισε βελτίωση τόσο έναντι του στόχου όσο και του αντίστοιχου περυσινού χρονικού διαστήματος, επισημαίνει στο τακτικό της δελτίο για την οικονομία η Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2017 δείχνουν ότι το πρωτογενές ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε

...
Read more...

Ξεκινά το «σκανάρισμα» ΕΤΕ και Alpha από SSM

Το ξεσκόνισμα όλων των δανείων, ενήμερων, ρυθμισμένων, προβληματικών και κόκκινων, της Εθνικής και της Alpha Bank ξεκινά την επόμενη εβδομάδα κλιμάκιο της Τράπεζας της Ελλάδος – για λογαριασμό του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) - και ο επιτόπιος έλεγχος στις δύο τράπεζες θα διαρκέσει 12 εβδομάδες.

Αμέσως μετά το κλιμάκιο θα μεταφερθεί για την ίδ

...
Read more...

Νέα δανειακή σύμβαση 150 εκατ. μεταξύ ΕΤΕπ-Alpha Bank

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Alpha Bank υπέγραψαν δεύτερη δανειακή σύμβαση, ύψους 150 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πιστωτικής γραμμής «∆άνεια για ΜμΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης» ύψους 1 δισ. ευρώ, την οποία έχει εγκρίνει η ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και επιχει

...
Read more...

Alpha: «Βόμβα» στα θεμέλια της οικονομίας η εισοδηματική ανισότητα

Το ζήτημα της οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς (inclusive growth) είναι καίριας σημασίας για τη χώρα μας καθώς εξέρχεται της μακράς περιόδου οικονομικής ύφεσης με σημαντικά τραύματα στον κοινωνικό της ιστό, υπογραμμίζει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο της δελτίο για την οικονομία. 

Η τράπεζα εξετάζει τα ζητήματα του κινδύνου φτώχειας, της εισο

...
Read more...

Μαντζούνης: Υπάρχει ισχυρό απόθεμα αναπτυξιακών δυνάμεων

Στην επόμενη ημέρα τόσο για την τράπεζα όσο και για την ελληνική οικονομία αναφέρθηκαν ο πρόεδρος της Alpha Bank Βασίλης Ράπανος και ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Μαντζούνης στις ομιλίες τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο κος Ράπανος τόνισε ότι οι εταίροι οφείλουν να κάνουν παρεμβάσεις στο ελληνικό χρέος ώστε αυτό να γίνει

...
Read more...

Alpha Bank: Ισχυρό «όπλο» για τράπεζες η βελτίωση του κλίματος

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος και τα σημαντικά βήματα σε επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλιών και εμπλουτισμού του ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αποτελούν ισχυρά πλεονεκτήματα στην προσπάθεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να αν

...
Read more...

Alpha Bank: Βγήκε από το νόμο Αλογοσκούφη

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι την 20.6.2017 έπαυσε η χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (Πυλώνας ΙΙ), και προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή της απορρέουσας ρευστότητας που είχε αντληθεί μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος.

Με τη λήξη ισχύος των εγγυήσεων, από την ίδια ημερομηνία, η Τράπεζα δεν υ

...
Read more...
Subscribe to this RSS feed