Logo
Print this page

Attica Bank: Συνεχής προσπάθεια σταθεροποίησης και βελτίωσης κερδοφορίας και ρευστότητας

Στόχος της Διοίκησης η επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας με υγιή και επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα

Στο 92% η συμμόρφωση με τις ενέργειες και στο 89%  με τις συστάσεις SSM και ΤτΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank κατά την οποία εγκρίθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσαν κυρίως στην παρελθούσα οικονομική χρήση του 2016, αλλά ελήφθησαν αποφάσεις και για την τρέχουσα χρήση του 2017.

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 και τα αποτελέσματα χρήσης.

Εγκρίθηκε η εισήγηση περί μη υπαγωγής της τράπεζας στις διατάξεις του  Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποσόν 13, 87 εκατ. ευρώ, θέμα που αφορά στον αναβαλλόμενο φόρο

Η Γ. Σ. απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και τους ορκωτούς λογιστές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2016 και τη διαχείριση της ίδιας εταιρικής χρήσης. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Τα μεγέθη του 2016 της Attica  Bank απεικονίζουν κατά ένα μικρό μόνον μέρος τις ενέργειες, τις οποίες  η παρούσα Διοίκηση της Τράπεζας καταβάλλει από τον Σεπτέμβριο 2016 που ανέλαβε, με σκοπό την αναδιοργάνωσή  της και την επάνοδό της στην κερδοφορία.

Η Attica Bank έκλεισε τη χρήση του 2016 με ενεργητικό του ομίλου στα 3, 61 δισ. , με  υπόλοιπα καταθέσεων 1, 89 δισ. και με χορηγήσεις 3,98 δισ. έναντι 3, 93 δις. το 2015. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του ομίλου ανήλθαν σε 2,4 δισ. και ο δείκτης προβλέψεων επί του συνολικού υπολοίπου δανείων ανήλθε σε 30,3%, ο υψηλότερος του τραπεζικού συστήματος.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι το αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκε σε 10,2 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτέλεσμα μετά από φόρους σε ζημίες 49,8 εκατ. ευρώ, λόγω προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις 40 εκατ. ευρώ και του κόστους 4,7 εκατ. ευρώ της εθελουσίας εξόδου.

Σημειώνεται επίσης ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου παρά τις ζημίες της χρήσης, παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 14, 8 %.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ακολουθούν αναλυτικά αποσπάσματα των ομιλιών του Προέδρου της Attica Bank κ.  Παναγιώτη Ρουμελιώτη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Θεόδωρου Πανταλάκη.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην ομιλία του προς τους μετόχους ο Πρόεδρος της τράπεζας αναφέρθηκε τόσο στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, όσο  και στο ευρωπαικό και εθνικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στις τελευταίες θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία και στις προοπτικές ανάπτυξης της Attica Bank.

Ειδικότερα ο κ. Ρουμελιώτης μεταξύ άλλων ανέφερε τα ακόλουθα:

« To 2016 ήταν ένα δύσκολο οικονομικά και γεωπολιτικά έτος.

Κατά τη διάρκεια του υπήρξε μεγάλη γεωπολιτική αστάθεια σε περιφερειακό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε. Σε παγκόσμιο με την νέα στρατηγική σε οικονομία και εξωτερική πολιτική του νέου προέδρου των Η.Π.Α.

Σε ευρωπαϊκό οικονομικό επίπεδο η σημαντικότερη εξέλιξη υπήρξε η παράταση από την ΕΚΤ της διάρκειας του προγράμματος αγοράς τίτλων, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2017, μειώνοντας ωστόσο από το β’ τρίμηνο του 2017 το ύψος των μηνιαίων αγορών…»

«…Με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως και την νομοθέτηση των σχετικών μέτρων, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του θετικού επιχειρηματικού κλίματος. Η μείωση της διαφοράς στην απόδοση των ελληνικών κρατικών ομολόγων, έναντι των γερμανικών καθώς και η θετική πορεία του χρηματιστηρίου, αποτελούν ενδείξεις της γενικότερης βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας.

Πολύ σημαντικές είναι πλέον οι επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στην Ελληνική Οικονομία, καθώς θα ενισχύσουν περαιτέρω το θετικό κλίμα και την προσπάθεια ανάκαμψης – ανάπτυξης. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με την μείωση της αβεβαιότητας, είναι βασικές προϋποθέσεις και για την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων και την πλήρη επάνοδο των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην κανονικότητα.»

Σημαντικά γεγονότα, όπως οι αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup, η αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου της Ελλάδας από την Moody's, η αναβάθμιση της προοπτικής του ελληνικού αξιόχρεου σε θετική από σταθερή από την S&P, αλλά και η πολύ πρόσφατη επιτυχημένη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές, με διάθεση πενταετών κρατικών ομολόγων ύψους 3 δις. με επιτόκιο 4,625%, σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 4,950% των κρατικών ομολόγων του 2014, επιβεβαιώνουν τις θετικές προοπτικές.

Τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας κατά το α' εξάμηνο, σε συνδυασμό με τις παραπάνω θετικές εξελίξεις, οδηγούν στην ενδυνάμωση των προβλέψεων ότι το 2017 μπορεί να αποτελέσει έτος εξόδου από την οικονομική κρίση και επιστροφής στην ανάπτυξη.»

… «Η Attica Bank συνεπής στην δέσμευσή της να υποστηρίξει ενεργά την επόμενη μέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και την Ελληνική Οικονομία, εργάζεται εντατικά για την σταθεροποίησή της και για την δημιουργία των προϋποθέσεων, προς ενίσχυση της θέσης της στην τραπεζική αγορά της χώρας…»

… “Ταυτόχρονα, συνεχής είναι η προσπάθεια που καταβάλει η Τράπεζα για την ενίσχυση της εταιρικής της ταυτότητας, για τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης, για την επιστροφή των καταθέσεων και εν γένει για δράσεις που οδηγούν στη μείωση της χρήσης των ακριβών κεφαλαίων του ELA και στην βελτιστοποίηση της κερδοφορίας και της ρευστότητάς της.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, σημαντικός στόχος είναι και η επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας, με υγιή και επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα, τα οποία, παράλληλα με τις ενεργητικές προσπάθειες της διοίκησης για την τόνωση των κεφαλαίων της, θα οδηγήσουν σε ενίσχυση με υγιείς τρόπους της κεφαλαιακής επάρκειας της Attica Bank.”

O Διευθύνων Σύμβουλος κ.  Θεόδωρος  Πανταλάκης από την πλευρά του παρουσίασε αναλυτικά τις μέχρι τώρα ενέργειες, που πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2016 όταν ανέλαβε καθήκοντα η παρούσα διοίκηση μέχρι και σήμερα, αποτυπώνοντας την παρούσα κατάσταση της τράπεζας και τις θετικές προοπτικές της.

«Τα μεγέθη του 2016  απεικονίζουν κατά ένα μικρό μόνον μέρος τις ενέργειες που η παρούσα Διοίκηση καταβάλλει από τον Σεπτέμβριο του  2016, με σκοπό την αναδιοργάνωση της Τράπεζας και την επάνοδό της στην κερδοφορία.

Εντός του 2017 η Διοίκηση της Attica Bank έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών, που σκοπό έχουν να απαλλάξουν την τράπεζα από βάρη του παρελθόντος και να την εδραιώσουν ως μια σύγχρονη τράπεζα που χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης του συναλλασσόμενου κοινού.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης της Τράπεζας, η οποία μάλιστα επιτυγχάνεται παρά το στενό πλαίσιο που θέτουν οι ισχύοντες περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων»..

…«Το σημαντικότερο επίτευγμα της Τράπεζας εντός του 2017 ήταν η ολοκλήρωση μιας καινοτόμου συναλλαγής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Attica Bank στις 30.06.2017 προέβη στην τιτλοποίηση καταγγελμένου χαρτοφυλακίου, ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ, συνεργαζόμενη με εξειδικευμένο επενδυτή στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισής του.

Με τον τρόπο αυτό, η Attica Bank φιλοδοξεί να βελτιώσει τους χρηματοοικονομικούς της δείκτες και να επιτύχει πρώτη από όλες τις Τράπεζες το στόχο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που έχει τεθεί για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος με ορίζοντα το 2019.

Ταυτόχρονα, μέσω της ίδιας ενέργειας, η τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 70 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας την εκκρεμότητα της ανακεφαλαιοποίησης του 2015 και ενισχύοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες περίπου.

Παράλληλα, η τράπεζα πέτυχε την συμμόρφωση με τις συστάσεις του πορίσματος του SSM και της ΤτΕ σε ποσοστό 89% και κατά 92% με τις προτεινόμενες  ενέργειες, σε ένα διάστημα μόλις εννέα μηνών».

Στη συνέχεια ο κ. Πανταλάκης αναφέρθηκε σε μια σειρά μέτρων τα οποία έχει ήδη εφαρμόσει η διοίκηση της Attica Bank, προκειμένου η τράπεζα να αντιστρέψει τη ζημιογόνο πορεία της και να ενταχθεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο στο νέο τραπεζικό τοπίο.

Ειδικότερα ο κ. Πανταλάκης αναφέρθηκε σε μέτρα, όπως:

Η αποχώρηση από μη αναγκαίες και ζημιογόνες συμμετοχές

Η μείωση του λειτουργικού κόστους

Ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων.

Η αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών με τον περιορισμό διευθύνσεων και θέσεων ευθύνης και την κεντροποίηση εργασιών

Ο ανασχεδιασμός όλων των λειτουργιών της Τράπεζας με βάση τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές και γνώμονα την κερδοφορία και την αποδοτικότητα.

Η αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής.

Κλείνοντας ο  Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank επεσήμανε ότι:

…«επιδίωξή μας είναι να καταστήσουμε την Τράπεζα μια αυθύπαρκτη και οικονομικά εύρωστη οντότητα, η οποία θα διεκδικήσει μερίδιο από την αγορά και θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας».

Template Design © ΒΝ Creative Internet.