Menu

Attica Bank: Ολα ανοικτά για τις κεφαλαιακές ανάγκες

Attica Bank: Ολα ανοικτά για τις κεφαλαιακές ανάγκες

Με ΑΜΚ, ομολογιακό με στρατηγικό επενδυτή ή πώληση assets, η κάλυψη των 70 εκατ. Αυξάνονται οι κεφαλαιακές ανάγκες, αν δεν προσμετρηθούν τα 55,7 εκατ. της «διπλής μόχλευσης». Η ανησυχητική πορεία καταθέσεων και χορηγήσεων. Τι αποκαλύπτουν οι καταστάσεις 6μήνου.

Ανοικτά είναι όλα τα ενδεχόμενα, τόσο για το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών της Attica Bank, όσο και για τον τρόπο κάλυψής τους, όπως αποκαλύπτουν οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις α εξαμήνου.

Όπως είναι γνωστό, η Attica Βank δεν έχει συγκεντρώσει το σύνολο των κεφαλαίων (748 εκατ. ευρώ), που είχαν προκύψει από την άσκηση συνολικής αξιολόγησης (AQR) της Τράπεζας της Ελλάδος, εξέλιξη που θεωρείται απαραίτητη για να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές της. Οι εναπομείνασες κεφαλαιακές της ανάγκες ανέρχονται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνει, όμως, η ίδια η τράπεζα, ενδέχεται να αυξηθούν, αν, με βάση το πόρισμα των ΤτΕ – SSM, αφαιρεθεί από τα βασικά εποπτικά κεφάλαια, το ποσό των 55,7 εκατ. ευρώ, που μπήκε στην ΑΜΚ με πρακτικές διπλής μόχλευσης.

Όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά, τα 55,7 εκατ. ευρώ «ενδεχομένως να μην προσμετρηθούν στο συνολικό ύψος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων κάτι που θα οδηγούσε σε μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,7%, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του δείκτη CET I σε 15,5% περίπου.  Επίσης η μη προσμέτρηση των κεφαλαίων αυτών, ενδεχομένως, να οδηγήσει στην ανάγκη νέων κεφαλαίων».

Η διοίκηση της τράπεζας αναφέρει ότι για την πλήρη κάλυψη των εναπομεινασών κεφαλαιακών αναγκών θα προσφύγει, είτε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε σε έκδοση ομολογιακού δανείου και είσοδο στρατηγικού επενδυτή, είτε σε πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Πρόκειται για διαφοροποίηση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Η προηγούμενη διοίκηση της Attica Bank, σε ανοικτή γραμμή με την Τράπεζα της Ελλάδος, είχε προκρίνει την έκδοση ομολογιακού δανείου με είσοδο επενδυτή, στον οποίο θα δινόταν και η διαχείριση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 1,045 δισ. ευρώ.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού. Εν συνεχεία, όμως, οι εξελίξεις «κόλλησαν», λόγω της αβεβαιότητας, της αλλαγής των όρων και των τεχνικών δυσκολιών, που ενέχει η συνδυαστική λύση, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν με την τράπεζα διοικητικά ακέφαλη.

Αρχικά, το σχέδιο προέβλεπε την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, εν συνεχεία, όμως, η ΤτΕ ζήτησε οι ομολογίες να έχουν χαρακτηριστικά, που να μπορούν να προσμετρώνται στο Common Equity Tier I. Επιπρόσθετα, ο δειγματοληπτικός έλεγχος του χαρτοφυλακίου δανείων και των εξασφαλίσεων από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές έδειξε ότι θα απαιτηθούν πρόσθετες προβλέψεις.

Η αλλαγή των όρων, όσον αφορά στο χαρακτήρα των ομολογιών και η κακή ποιότητα του χαρτοφυλακίου οδηγούν σε αυξημένες προβλέψεις και προμήθειες διαχείρισης. Για να αλλάξει αυτό θα πρέπει, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, να μεγαλώσει ο παρονομαστής. Να δοθούν, δηλαδή, προς διαχείριση όλα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας. Στο τραπέζι έχει πέσει ακόμη και η λύση διάθεσης μέρους των εξυπηρετούμενων δανείων της Αττικής.

Οι όροι του παιχνιδιού αναμένεται να ξεκαθαρίσουν ως τις 10 Οκτωβρίου, που αποτελεί και την τελευταία από τις παρατάσεις, οι οποίες έχουν δοθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών. Υπό το παραπάνω πρίσμα, η αναφορά στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις ότι η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών μπορεί να γίνει και με ΑΜΚ ή με πώληση περιουσιακών στοιχείων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Καμπανάκι για τις καταθέσεις – ρευστότητα

Η Αττικής αύξησε κατά 2,6% στο α εξάμηνο τις συνολικές της χρηματοδοτήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 4,03 δισ.  Η αύξηση προήλθε από τις χορηγήσεις δανείων προς επιχειρήσεις (12,6%) και δευτερευόντως από τις νέες συμβάσεις leasing (2,1%). Στον αντίποδα τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν.

Κατά την ίδια περίοδο οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 6,7% και διαμορφώθηκαν στα 2,01 δισ. ευρώ. Ο ρυθμός μείωσης των καταθέσεων επιβραδύνθηκε, μεν, στο β τρίμηνο της χρήσης (εκροές 11,6 εκατ. ευρώ), η κατάσταση, όμως, επιδεινώθηκε εκ νέου στο γ τρίμηνο καθώς ως τις 28 Σεπτεμβρίου έφυγαν καταθέσεις 93,2 εκατ. ευρώ.

Αποτέλεσμα της παραπάνω εξέλιξης ήταν η εξάρτηση της Αττικής από τον ELA να ανέλθει στις 28 Σεπτεμβρίου στο 1,07 δισ. ευρώ από 0,97 δισ. στις 30 Ιουνίου. Το ανησυχητικό είναι ότι η δυνατότητα άντλησης επιπλέον χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας ανέρχεται σε 58 εκατ. ευρώ καθώς εξαντλεί τα διαθέσιμα αποδεκτά ενέχυρα.

Οι ενέργειες αναδιάρθρωσης

Σημειώνεται ότι η νέα διοίκηση μετά το πόρισμα συνέταξε νέο επιχειρησιακό πλάνο το οποίο προβλέπει άμεσες ενέργειες αναδιάρθρωσης. Οι βασικότερες εξ αυτών είναι οι εξής:

- Η περαιτέρω μείωση του δικτύου καταστημάτων, τα οποία κατά την 30/06/2016 ανέρχονται σε 68

- Η ενεργοποίηση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, η οποία αποφασίστηκε από την προηγούμενη διοίκηση. Ο Όμιλος απασχολεί κατά την 30/06/2016 893 άτομα ενώ η τράπεζα 871 άτομα.

- Συνολική αναδιοργάνωση των δομών της τράπεζας

- Αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώθηκε Στρατηγική Διαχείρισης Καθυστερήσεων η οποία προβλέπει τα στάδια διαχείρισης αλλά και ανάλυσης του προβληματικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας (ανεξαρτητοποίηση και κεντροποίηση της λειτουργίας διαχείρισης του εν λόγω χαρτοφυλακίου,  βασικές κατευθύνσεις των διαδικασιών διαχείρισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας ανά τμήμα του χαρτοφυλακίου)

Όσον αφορά στις ενέργειες στις οποίες προχώρησε η τράπεζα μετά το πόρισμα ΤτΕ και SSM η Αττικής έχει ήδη λάβει μέτρα περιορισμού της έκθεσής της σε συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, έχει εισαγάγει αλλαγές στη διαδικασία πιστοδοτήσεων, έχει δημιουργήσει μονάδα που επικεντρώνεται στην παρακολούθηση πιστοδοτήσεων με ειδικά χαρακτηριστικά κινδύνου, ενώ πρόκειται να αναβαθμίσει τις διαδικασίες σχηματισμού προβλέψεων και τιμολόγησης των δανείων της. 

back to top