Menu

Attica Bank: Τι έγινε με τα δάνεια Καλογρίτσα

attica bankΗμέρα και νύχτα ασχολούνται την τελευταία τετραετία με τη χρηματοδότηση του ομίλου Καλογρίτσα στην Attica Bank όπως προκύπτει από εμπιστευτική έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της τράπεζας.

Στην έκθεση επισημαίνεται πως τα δάνεια προς τον κατασκευαστικό όμιλο εκτοξεύτηκαν επί των ημερών της προηγούμενης διοίκησης, καθώς υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ενάμιση χρόνο. Αποκαλύπτεται, επίσης, πως η σημερινή διοίκηση δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την «καυτή πατάτα», καθώς η οριστική κατάρρευση του ομίλου Καλογρίτσα θα την επιβάρυνε με ζημίες κοντά στα 90 εκατ. ευρώ!

Γι’ αυτό τον λόγο, ακόμα και κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όταν τα προβλήματα του ομίλου Καλογρίτσα είχαν ενταθεί και η διοίκηση της Attica είχε αποφασίσει να μην αυξήσει την έκθεσή της στον κατασκευαστικό όμιλο πέραν των 108 εκατ. ευρώ, του παρείχε πρόσθετη χρηματοδότηση περί τα 11 εκατ., με αποτέλεσμα στα τέλη του 2018 το συνολικό άνοιγμα να αγγίζει τα 119 εκατομμύρια.

Τους τελευταίους μήνες, η διοίκηση της Attica, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση, προχώρησε στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του ομίλου Τοξότης μέχρι του ποσού των 110 εκατ. ευρώ. Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση προχώρησε ήδη στη συντηρητική κατάσχεση των απαιτήσεων της Τοξότης από τον ΔΕΔΔΗΕ, όπου εκτελεί σειρά έργων. Έχουν, επίσης, εκδοθεί διαταγές πληρωμής τόσο κατά της Τοξότης (20 εκατ. ευρώ) όσο και κατά των κ.κ. Χρ. Καλογρίτσα και Ι. Καλογρίτσα (5 εκατ. ευρώ έκαστος).

Στην εμπιστευτική έκθεση, που παραδόθηκε στη διοίκηση της τράπεζας στις 20 Νοεμβρίου, επισημαίνεται πως οι χορηγήσεις από την Attica ήταν μόλις 15 εκατ. ευρώ το 2012, εκτοξεύθηκαν σε 49,1 εκατ. στα τέλη του 2014 και υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ενάμιση χρόνο προκειμένου να φτάσουν τα 108,7 εκατ. στις 22 Ιουλίου 2016.

Από τότε, η Attica είναι το μοναδικό πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο όμιλος Καλογρίτσα, την ίδια στιγμή που εντοπίζονται σοβαρά κενά τόσο στις διασφαλίσεις που έχει λάβει (π.χ. για την αξία των ακινήτων που έχουν προσημειωθεί υπέρ της τράπεζας ή για την κατάθεση επαρκούς επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης). Μάλιστα η προηγούμενη διοίκηση της Attica είχε χορηγήσει και πιστωτική κάρτα με όριο 20.000 ευρώ στον κ. Χρ. Καλογρίτσα (στις 26 Ιανουαρίου 2016), καθώς και ελεύθερο δάνειο που στα τέλη του 2017 είχε υπόλοιπο περί τις 30.000 ευρώ.

Στο πόρισμα περιγράφεται σειρά αποφάσεων που έλαβε η Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων (ΑΕΠ) της Attica, προκειμένου να συνεχίσει να αιμοδοτεί τον όμιλο Καλογρίτσα μέχρι τα τέλη του προηγούμενου έτους. Επισημαίνεται, για παράδειγμα, πως στην εκτίμηση των προσημειωμένων ακινήτων, που ανέβαζε την αξία τους στα 25,4 εκατ. ευρώ (εκτός από ακίνητα στην Πάτμο) και είχε κατατεθεί στα μέσα του 2017, περιέχονται «σφάλματα και ασάφειες».

Η συνεχής αιμοδότηση του ομίλου Καλογρίτσα, με βάση το πόρισμα, γίνονταν με αποφάσεις της ΑΕΠ, με συχνότητα σχεδόν κάθε δίμηνο, μολονότι στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν τηρούνταν όσα είχαν συμφωνηθεί από πλευράς του ομίλου.

Για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 2017 είχε αποφασιστεί πως «οι εισηγήσεις ανανέωσης των πιστωτικών ορίων να συνοδεύονται από οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2016, επικαιροποιημένα επιχειρηματικά σχέδια για τις τρεις εταιρείες του ομίλου (σ.σ. ΜΙΚΗ, Τοξότης, ΑΝ.ΣΥ.), εκθέσεις επανεκτίμησης των ακινήτων στην Πάρο και του ακινήτου της ΑΝ.ΣΥ. Τα ίδια αναφέρει και απόφαση του Οκτωβρίου 2017, με την οποία εγκρίθηκε «όλως κατ’ εξαίρεση» παράταση των πιστωτικών ορίων των εταιρειών του ομίλου και σειρά άλλων διευκολύνσεων. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, είχαν εγκριθεί και τουλάχιστον δύο εφάπαξ χορηγήσεις πρόσθετων δανείων στον όμιλο, συνολικού ύψους περί τα 8,5 εκατ. ευρώ, με αποφάσεις του Δ.Σ. της τράπεζας.

Η διοίκηση του ομίλου Καλογρίτσα είχε καταθέσει στις αρχές του 2017 επιχειρηματικό πλάνο (της Planet) στο οποίο προβλεπόταν η μείωση των οφειλών στην Τράπεζα σε 99,2 εκατ. στο τέλος της χρήσης, κάτι που δεν συνέβη. Στις αρχές του 2018, η διοίκηση του ομίλου ζήτησε και έγινε δεκτό από την τράπεζα να εξαιρεθεί η ΑΝ.ΣΥ. (που είχε άνοιγμα 2,5 εκατ. ευρώ στην τράπεζα) από τα πιστωτικά όρια, επειδή έχει συμφωνήσει την πώλησή της σε υποψήφιο επενδυτή. Στο πόρισμα αναφέρεται πως «στις εισηγήσεις δεν δίνονται πληροφορίες για τον υποψήφιο αγοραστή και ούτε προβλέπεται στην έγκριση κάποιο μέρος του τιμήματος να αχθεί προς μείωση των οφειλών στην τράπεζα».

Από τα στοιχεία του ελέγχου προέκυψε, πάντως, πως «ο εμφανιζόμενος ως υποψήφιος αγοραστής είχε στο πρόσφατο παρελθόν υπογράψει επιστολή προς την τράπεζα με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας του ομίλου Τοξότης». Σημειώνεται πως μέχρι την παράδοση του πορίσματος, στα τέλη Νοεμβρίου 2018, δεν είχε αποσαφηνιστεί στις υπηρεσίες της τράπεζας αν πράγματι πωλήθηκε ή όχι η ΑΝ.ΣΥ. «…δεν τέθηκαν υπόψη του ελέγχου στοιχεία για τη μεταβίβαση των μετοχών» επισημαίνεται. Όμως, το πιστωτικό της όριο αφαιρέθηκε και αξιοποιήθηκε από τις άλλες εταιρείες του ομίλου Καλογρίτσα…

Τον Μάρτιο του 2018 είχε συζητηθεί στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων της Attica η περίπτωση του ομίλου Καλογρίτσα και είχαν επισημανθεί οι τρεις εναλλακτικές που είχε η τράπεζα. Πρώτον, τη διατήρηση της τότε κατάστασης που, όμως, θα προκαλούσε αύξηση της δυνητικής ζημίας, δεύτερον, τη διακοπή χρηματοδότησης που υπολογιζόταν πως θα οδηγούσε σε ζημία 88 εκατ. ευρώ για την Attica (τα ακίνητα αποτιμώνταν σε μόλις 15 εκατ. ευρώ) και τρίτον, «τη διακοπή χρηματοδότησης και τη μεταφορά σε εξωτερική διαχείριση, με ή χωρίς τη συναίνεση του πελάτη».

Οριστική απόφαση δεν ελήφθη, όπως και δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα. Επισημαινόταν, όμως, πως το νέο επιχειρηματικό πλάνο που είχε καταθέσει η Deloitte δεν γινόταν αποδεκτό.

Σε παράρτημα της έκθεσης αναφέρεται αναλυτικά η έκθεση της Attica στον όμιλο Καλογρίτσα όπως εξελίχθηκε από 1/1/2017 μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2018. Συγκεκριμένα «τα συνολικά υπόλοιπα του ομίλου» αυξήθηκαν από 105,95 εκατ. ευρώ σε 119,06 εκατ. ευρώ.

Οσο για τις εξασφαλίσεις του ομίλου, στον κατάλογο περιλαμβάνονται έξι οικόπεδα στην Πάτμο, δύο διαμερίσματα στη Νέα Σμύρνη, οικόπεδο στην Καρδίτσα, οικόπεδο, κατοικίες και άλλα διαμερίσματα σε Ντράφι, Σαρωνίδα και Νέα Σμύρνη καθώς και οροφοδιαμέρισμα στη Βούλα.

Σημειώνεται πως έχει ήδη διαρρεύσει επιστολή του προέδρου της Attica Παν. Ρουμελιώτη προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γ. Στουρνάρα στην οποία υποστηρίζει πως «ως διοίκηση κληρονομήσαμε έναν ιδιαίτερα επισφαλή λογαριασμό του Ομίλου Καλογρίτσα {ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. κ.λπ.), ο οποίος είχε φθάσει, επί προηγουμένης Διοίκησης, μέσα σε 18 μήνες, από 30 σε 110 εκατομμύρια ευρώ. Με καλύψεις που πραγματικά δεν υπερέβαιναν τα 25 εκατομμύρια ευρώ».

kalogritsas ekthesi

Last modified onWednesday, 23 January 2019 17:43
back to top