Menu

Attica Bank: Στις 30/5 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 296.278.456 νέων μετοχών

H Attica Bank ανακοίνωσε, ότι από την 30.05.2018 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 296.278.456 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίσθηκε από την 22.12.2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, την 24.05.2018 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 21.05.2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Τράπεζας κατά την οποία πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 25.05.2018 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 296.278.456 νέων κοινών μετοχών.

Οι ως άνω νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί, στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των επενδυτών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Τράπεζα, στην Υποδιεύθυνση Θεματοφυλακής & Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων/Τμήμα Θεματοφυλακής Πελατείας, Α/Κ και Μετοχολογίου (τηλ. 210 3669269 κα. Απανωμεριτάκη, τηλ. 210 3669272 κα. Μπεκιάρη).

back to top