Menu

Αττικής: Πού θα πάνε τα 197,9 εκατ. της αύξησης κεφαλαίου

Για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας με προτεραιότητα την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών και την κάλυψη τυχόν αναγκών από την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου ( IFRS 9) θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια ποσού ως 197,9 εκατ. ευρώ, που επιδιώκει να αντλήσει η Αττικής από την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου.

Προτεραιότητα για την τράπεζα αποτελεί η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου ποσού 100,2 εκατ. ευρώ, χωρίς ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας να μειωθεί σε επίπεδα κάτω των αποδεκτών από τις Εποπτικές Αρχές.

Ακολουθεί η κάλυψη τυχόν αναγκών που θα προκύψουν από την εφαρμογή του IFRS 9. Η συνολική επιβάρυνση στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας από το σχηματισμό προβλέψεων για αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου εκτιμάται ότι ανέρχεται μεταξύ 80 με 100 εκατ. ευρώ, πριν τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης κερδοφορίας. Η τράπεζα θα κάνει χρήση των μεταβατικών μέτρων 5ετίας για την επίπτωση στα εποπτικά της κεφάλαια.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τους εξής κατά σειρά σκοπούς:

1. την ολική ή μερική αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ποσού 100,2 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με ενδεχόμενη χρήση κεφαλαίων από την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης. Η τράπεζα δεν προκρίνει την έκδοση ομολογιακού μειωμένης εξασφάλισης λόγω του υψηλού κόστους που συνεπάγεται.

2. για τις ανάγκες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του IFRS 9 και για λοιπές ανάγκες για ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας.

Όπως επισημαίνεται, «η Τράπεζα, σε περίπτωση μη κάλυψης ή μερικής κάλυψης, δύναται να αναζητήσει στο άμεσο μέλλον νέα κεφάλαια μέσω πρόσθετων αναδιαρθρωτικών ενεργειών ή/και χρήσης άλλων πηγών άντλησης κεφαλαίων (περιλαμβανομένης και νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου)».

Στην περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης και αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών ο pro forma Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου διαμορφώνεται σε 17,6%.Στα ίδια επίπεδα διαμορφώνονται και οι pro forma δείκτες Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (TIER 1).

Το χρονοδιάγραμμα και τα κρίσιμα ντεσού

Η αύξηση θα διενεργηθεί με παροχή δικαιώματος προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους, σε αναλογία 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά. Θα εκδοθούν και θα διατεθούν προς 0,30 ευρώ έκαστη, μέσω δημόσιας προσφοράς 659.902.228 νέες κοινές μετοχές.

Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης θα γίνει με τη λήξη της αυριανής συνεδρίασης, ενώ στις 30 Απριλίου οι μετοχές της τράπεζας θα βρεθούν προσωρινά εκτός διαπραγμάτευσης, προκειμένου να γίνει η προσαρμογή για το reverse split και την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης.

Στις 2 Μαΐου θα προσδιορισθούν οι δικαιούχοι της αύξησης κεφαλαίου και στις 3 Μαΐου θα πιστωθούν τα δικαιώματα προτίμησης στο ΣΑΤ, ώστε στις 4 Μαΐου να ξεκινήσει η επανέναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών μετά τη συνένωση ( reverse split) και η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, τα δικαιώματα θα διαπραγματεύονται ως τη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου, ενώ στις 18 Μαΐου θα λήξει η περίοδος άσκησης και στις 21 Μαΐου θα ανακοινωθεί το ποσό που άντλησε η τράπεζα.

Εφόσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, το Δ.Σ. της τράπεζας θα αποφασίσει πώς θα τις διαθέσει.

Προτεραιότητα θα έχουν όσοι μέτοχοι προεγγραφούν για κάλυψη αδιάθετων, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασκήσει πλήρως τα δικαιώματα που κατείχαν. Αν παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, διατίθενται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το reverse split

Όπως αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της 22ης Δεκεμβρίου, θα αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε κοινής μετοχής από 0,30 ευρώ σε 4,2539 ευρώ, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών σε αναλογία 14,179 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα (σημειώνεται ότι η αναπροσαρμοσμένη τιμή με βάση την τιμή που έχει τώρα στο ταμπλό η μετοχή της τράπεζας είναι στα 0,4537 ευρώ).

Ακολούθως, μειώνεται το κοινό μετοχικό κεφάλαιο ως το ποσό των 652 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διαγραφούν συσσωρευμένες ζημιές 419,2 εκατ. ευρώ και να δημιουργηθεί ειδικό αποθεματικό 233 εκατ. Μετά τη μείωση η ονομαστική τιμή της μετοχής διαμορφώνεται στα 0,30 ευρώ.

back to top