Menu

Ρουμελιώτης: Στόχος η κεφαλαιακή ενίσχυση με 200 εκατ. ευρώ

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank, με βάση και την πρόταση του διεθνούς οίκου Rothschild που θα παραδοθεί μέχρι 30 Οκτωβρίου, δηλώνει ο πρόεδρος της τράπεζας Παναγιώτης Ρουμελιώτης.

Ο κ. Ρουμελιώτης υποστηρίζει πως στόχος της διοίκησης, σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τις εποπτικές αρχές είναι η πρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση με 200 εκατ. ευρώ ώστε να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές του δημοσίου και παράλληλα να συνεχιστούν οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού της τράπεζας με αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Ο πρόεδρος της Attica Bank τονίζει πως η διοίκηση προχώρησε τους τελευταίους μήνες σε εξυγίανση και κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας με αποτέλεσμα σήμερα «να βλέπουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία».

Τις τελευταίες ημέρες η μετοχή της Attica Bank έχει δεχθεί σημαντική πίεση την οποία αρκετοί συνδέουν με τα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης…

Η εξέλιξη της μετοχής της Attica Bank δε συνδέεται με τα αποτελέσματα όσον αφορά την εξυγίανση της, την κεφαλαιακή της επάρκεια και την προσαρμογή του τελευταίου χρόνου με βάση και τις υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και του SSM. Η τράπεζα έχει καταφέρει μέσα σε ένα χρόνο να αυξήσει εντυπωσιακά την κεφαλαιακή της επάρκεια από 13,4% σε 16,4% με αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα πάνω από το μέσο όρο των άλλων ελληνικών τραπεζών. Αυτό επιτεύχθηκε με την πώληση του χαρτοφυλακίου «κόκκινων» δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ και την κάλυψη των 70 εκατ. ευρώ που της έλειπαν ώστε να ανταποκριθεί σε περίπτωση δυσμενούς σεναρίου.

Ταυτόχρονα με την κίνηση αυτή η Attica Bank μείωσε τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματά της από 60% σε 37% και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 45% σε 20% περίπου. Βρίσκεται επομένως σε καλύτερο επίπεδο, με βάση τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, από όλες τις άλλες ελληνικές τράπεζες.

Οι προσπάθειες εξυγίανσης της τράπεζας δεν περιορίστηκαν μόνο στην ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και στα NPLs. Κατάφερε να μειώσει το λειτουργικό της κόστος σημαντικά, να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό και να εκσυγχρονίσει τα τεχνολογικά της συστήματά. Πέτυχε να προχωρήσει η εθελουσία έξοδος.

Σας θυμίζω πως τον Σεπτέμβριο του 2016 όταν ανέλαβα αρχικά ως διευθύνων σύμβουλος και στη συνέχεια ως πρόεδρος του Δ.Σ. Η τράπεζα βρίσκονταν στα πρόθυρα της πτώχευσης. Διασφαλίσαμε τα συμφέροντα των μετόχων μας, συνεργαστήκαμε με την ΤτΕ και το ΥΠΟΙΚ στη δύσκολη αυτή φάση και ξεπεράσαμε τον κίνδυνο αυτό. Σήμερα είμαστε σε νέα φάση που μας επιτρέπει να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον της τράπεζας.

Η τράπεζα θα συνεχίσει την εξυγίανση του ισολογισμού της με νέες τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων, θα μειώσουμε ακόμα περισσότερο το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα προχωρήσει ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών της συστημάτων. Ελπίζει να ενισχυθεί σημαντικά από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Εφόσον πλέον είναι πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη με βάση και τη σχετική πιστοποίηση της ΤτΕ.

Η τράπεζα πρέπει όμως να πληρώσει τα 100 εκατ ευρώ για τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου.

Η Attica Bank θα μπορούσε να αρκεστεί στο ομόλογο που θα εκδώσει το ελληνικό δημόσιο για να καλύψει τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών, αλλά προκειμένου να περιορίσει περαιτέρω το κεφαλαιακό κόστος (6,3 εκατ. ευρώ ετησίως) διερευνά, μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση, την ΤτΕ και τους μετόχους τής, τη δυνατότητα πρόσθετης κεφαλαιακής ενίσχυσης με περίπου 200 εκατ. ευρώ. Αυτό θα επιτρέψει τον περιορισμό του κόστους, όπως προανέφερα, και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει ένα buffer που θα καλύψει τις αυξητικές ανάγκες για προβλέψεις στις οποίες καλούνται όλες οι τράπεζες να προχωρήσουν μετά την εφαρμογή από 1/1/2018 του IFRS 9. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει ένα χρηματικό ποσό που θα επενδύσει για την συνέχιση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της, με την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, κ.λπ.

Για το λόγο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει σε διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο, την Rothschild, να διερευνήσει τις προθέσεις των υφιστάμενων μετόχων, να συμμετάσχουν σε αύξηση κεφαλαίου να συζητήσει με τις εποπτικές αρχές την κατάλληλη μετοχική σύνθεση για την αποφυγή θεσμικών ή άλλων προβλημάτων ανταγωνισμού και να διερευνήσει δυνητικούς επενδυτές πέρα από τους υφιστάμενους μετόχους στην περίπτωση που οι τελευταίοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου σε ποσοστό ανάλογο με το σημερινό ποσοστό τους.

Πότε θα παραδοθεί η πρόταση της Rothschild;

Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με την Rothschild τόσο στο Παρίσι, όσο και σε πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με στελέχη της τράπεζας. Η δέσμευσή της είναι να μας παραδώσει τη μελέτη μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Με βάση τη μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιάσουμε στην κυβέρνηση και στις εποπτικές αρχές, θα προχωρήσουμε στην αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών και θα διαμορφωθεί η δομή με βάση την οποία θα ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου. Υπολογίζουμε πως πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018 η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί.

Με την κίνηση αυτή η Attica Bank θα εξασφαλίσει τη διεύρυνση της κεφαλαιακής της επάρκειας και θα συνεχίσει απρόσκοπτα τον εκσυγχρονισμό της ώστε να εξασφαλίσει την απαραίτητη κερδοφορία και τη διασφάλιση των μετόχων της χωρίς θεσμικά ή άλλα προβλήματα ανταγωνισμού.

Υπάρχει, πάντως, μια ανησυχία μεταξύ των υφισταμένων μετόχων που αποτυπώνεται και στο Χρηματιστήριο

Οι παλαιοί μέτοχοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από όλες τις κινήσεις που περιέγραψα προηγουμένως. Όλες γίνονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που μόνο οφέλη μπορούν να έχουν για τους μετόχους.

back to top