Image default
TOP STORIES

Goldman Sachs: Η επίπτωση του ιού στα κέρδη των ελληνικών τραπεζών

Η Goldman Sachs εξετάζει τον αντίκτυπο του κορωνοϊού στα κέρδη και τις προσδοκώμενες αποδόσεις των ελληνικών τραπεζών και προχωράει σε αλλαγές.

Ο διεθνής χρηματοοικονομικός οίκος στην έκθεση εκτιμά ότι ο κορωνοϊός μπορεί να σβήσει 30 δισ. από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, τα επόμενα τρία χρόνια. 

Τράπεζες με χαμηλά επίπεδα κερδοφορίας σε Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα θα επηρεαστούν δυσανάλογα από την επίπτωση του κορωνοϊού, ενώ Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες θα ανταπεξέλθουν καλύτερα, σημειώνουν.

Η υποχώρηση ισοδυναμεί με το 7% των συνολικών κερδών τους και εκτιμάται ότι θα πηγάζει από τον αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο, τα πιο αδύναμα έσοδα και το σταθερό κόστος.

Πιο ειδικά για τις ελληνικές τράπεζες, η Goldman Sachs μειώνει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών συνολικά κατά 13% το 2020 και 4% την περίοδο 2021-23.

Προβλέπει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αθροίσουν την αποδοτικότητα κάτω από 6% την περίοδο 2020-23 και σημειώνει ότι οι αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων ενισχύονται από τη χαμηλή κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, ειδικά το 2020.

Οι βασικές προσαρμογές που έκανε η αμερικανική τράπεζα στις προβλέψεις της (2020-23) είναι οι εξής:

Έσοδα: Μείωση στα έσοδα για τις ελληνικές τράπεζες συνολικά κατά 1% κατά την περίοδο των προβλέψεων, αντανακλώντας τα ασθενέστερα έσοδα από τόκους, τα τέλη και την αύξηση των δανείων. Μειώνουν τις εκτιμήσεις τους για τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 1% το 2020 και 2% στη συνέχεια ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων περιθωρίων (-1/-2bps περικοπή) καθώς και την ασθενέστερη αύξηση των δανείων (-1,4% μείωση). Αντικατοπτρίζοντας στις προβλέψεις τους μείωση των επιτοκίων κατά 10 μονάδες βάσης στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με τους οικονομολόγους του οίκου, η οποία αναμένουν να μειώσει περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους για τις ελληνικές τράπεζες που έχουν ήδη πληγεί από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.
Κέρδη προ προβλέψεων: Οι προβλέψεις της Goldman Sachs για τα κέρδη προ προβλέψεων μειώνονται κατά 2% / 3%, αντανακλώντας πλήρως την ασθενέστερη προοπτική των εσόδων, καθώς δεν υποθέτουν καμία μεταβολή στο κόστος.

Κόστος κινδύνου: Αυξάνουν τις προβλέψεις τους για το κόστος για το 2020, αντανακλώντας τη χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ που εκτιμούν οι οικονομολόγοι της GS. Αναμένουν ότι η ασθενέστερη ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη θα επιβραδύνει τη μείωση του κόστους κινδύνου που περιμέναν για το 2020 στο πίσω μέρος των σχεδίων μείωσης των NPEs (μη εξυπηρετούμενη έκθεση) των ελληνικών τραπεζών. Συνολικά, οι εκτιμήσεις τους για το κόστος κινδύνου θα αυξηθούν κατά 9 μονάδες βάσης το 2020. Προβλέπουν τώρα ότι κόστος των προβλέψεων των ελληνικών τραπεζών θα φτάσει τις 155 μονάδες βάσης το 2020, γεγονός που συνεπάγεται μείωση κατά 32 μονάδες βάσης. Υποκείμενα καθαρά κέρδη: Συνολικά, μειώνουν τις εκτιμήσεις καθαρών κερδών συνολικά κατά 13% το 2020, ακολουθούμενη από μείωση n 4% την περίοδο 2020-23.

Σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις για τις ελληνικές τράπεζες οι αναλυτές της Goldman Sachs παραμένουν αμετάβλητες με εξαίρεση την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά μειώνει τους 12μηνους στόχους τιμών κατά 4% κατά μέσο όρο λόγω των χαμηλότερων κερδών.

Παραμένει buy η Alpha Bank με τιμή στόχο τα 2,07 ευρώ λόγω της μη-απαιτητικής αποτίμησης στο πλαίσιο των ελληνικών τραπεζών και με την ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση στην Ελλάδα (CET1 B3FL )15% στο τρίτο τρίμηνο του 2019 και με μια σχετικά ισχυρή προοπτική αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.

Σημειώνει επίσης ότι πρόσφατα αναβάθμισε την Τράπεζα Πειραιώς σε ουδέτερη (από πώληση) μετά από τις σημαντικές χαμηλές επιδόσεις, με τιμή στόχο στα 1,68 ευρώ. Οι συστάσεις για την ΕΤΕ είναι ουδέτερη με 2,52 ευρώ τιμή στόχο και για τη Eurobank επίσης ουδέτερη με τιμή στόχο στα 0,80 ευρώ.

Moody’s: Ο κορωνοϊός αυξάνει τους κινδύνους για τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Η επιδημία του κορωνοϊού θα έχει αρνητική επίπτωση στις ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς θα επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με έκθεση της Moody’s.

Όπως αναφέρεται, η επιδημία έρχεται να προστεθεί στους όψιμους κινδύνους του κύκλου που σχετίζονται με την αποδυνάμωση των οικονομικών προοπτικών στην περιοχή, όπως αυτή αντανακλάται στο αρνητικό outlook που δίνει ο οίκος για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Κατά τη Moody’s, οι τράπεζες θα δουν μια αποδυνάμωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων καθώς οι επιπτώσεις του ιού θα μειώσουν τα παγκόσμια ταξίδια και τη βιομηχανική παραγωγή, και θα περιορίσουν την εγχώρια ζήτηση στην Ευρώπη.

Το βασικό σενάριο της Moody’s προβλέπει πως η άμεση αρνητική επίπτωση στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο θα είναι περιορισμένη. Όμως, μια παρατεταμένη επιδημία θα έχει πιο σοβαρό αποτέλεσμα, επιβαρύνοντας την ποιότητα των δανείων και την κερδοφορία των τραπεζών.

Related posts

Σε νέα υψηλά σχεδόν 2,5 ετών…

banksnews

Θα μπορούσε η Κύπρος να γκρεμίσει το Ευρώ;

banksnews

Ο αγώνας κατά του δημόσιου χρέους πρέπει να συνεχιστεί

banksnews

Leave a Comment