Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica DPS: Αποεπενδύει από την Καλογήρου, ενισχύει τη ρευστότητα

Την αποεπένδυση της από την Vetria AE- την ειδικού σκοπού εταιρεία που ανέλαβε τη διάσωση της αλυσίδας Καλογήρου και της οποίας κύριος μέτοχος είναι ο όμιλος Φάις- αποφάσισε τον Μάρτιο του 2020, η διοίκηση του ομίλου Αττικά Πολυκαταστήματα επικεντρώνοντας τη στρατηγική της στο core business του.

Η πανδημία είχε ήδη ξεσπάσει θέτοντας σε αναστολή λειτουργίας το σύνολο των λιανικών δραστηριοτήτων της εταιρείας (πλην του eshop www.atticabeauty.gr που δραστηριοποιείται στον τομέα των καλλυντικών και παραφαρμακευτικών), δημιουργώντας νέες προκλήσεις, οπότε η διοίκηση του ομίλου προχώρησε σε μεταβίβαση της μειοψηφικής της συμμετοχής (10%). Σημειώνεται ότι στα βιβλία της εταιρείας η εν λόγω συμμετοχή αποτιμάται σε 1.419.440 ευρώ.

Πέραν της παραπάνω απόφασης η εταιρεία προχώρησε μέσα στο α’ τρίμηνο στη σύναψη δανεισμού ύψους 31,9 εκατ.ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης μέσω των ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών που έχει συνάψει με τις πιστώτριες τράπεζες.

Η Αττικά Πολυκαταστήματα, που διατηρεί ιστορικά υψηλή ρευστότητα, έκλεισε τη χρήση του 2019 με ταμειακά διαθέσιμα της τάξης των 18,5 εκατ.ευρώ από 34,345 εκατ.ευρώ το 2018, καθώς μέσα στη χρήση προχώρησε αφενός σε αγορά μετοχών της μετά το σχετικό πλειστηριασμό ενεχύρου που διενήργησε η Εθνική Τράπεζα, αλλά και σε αύξηση συμμετοχής σε συγγενή εταιρεία. Μετά την καταβολή συσσωρευμένων μερισμάτων ποσού 32 εκατ.ευρώ προς τους μετόχους της (για τις χρήσεις έως και το 2018), η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε τέλος τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2019.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις άμυνας έρχονται να μετριάσουν την επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρείας, η οποία κατέγραψε κάμψη πωλήσεων κατά 47% τον περασμένο Μάρτιο και κατά 99% τον Απρίλιο, μειώνοντας τις απώλειες στο α΄ εξάμηνο του 2020 στο επίπεδο του 30%-35%. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας (στο περιθώριο της ετήσιας έκθεσης για τη χρήση του 2019) για το σύνολο της χρήσης οι απώλειες σε επίπεδο πωλήσεων αναμένεται να διαμορφωθούν στο επίπεδο του 20%-25%. Εκτιμά δε ότι παρά την επίπτωση και στην κερδοφορία της, το μοντέλο λειτουργίας της θα δημιουργήσει επαρκείς ταμειακές ροές.

Σημειώνεται ότι η Αττικά Πολυκαταστήματα αξιοποίησε τα μέτρα στήριξης που παρείχε η πολιτεία (ένταξη προσωπικού σε αναστολή εργασίας, έκπτωση ενοικίου για το διάστημα που διαρκεί η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων), αλλά δεν έκανε χρήση κρατικών ρυθμίσεων για οφειλές που σχετίζονται με εργοδοτικές εισφορές και φόρους (ΦΠΑ, ΦΜΥ) που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο του lockdown περίοδο και εξόφλησε εμπρόθεσμα όλες τις οφειλές της προς το Δημόσιο.

Σε ότι αφορά τέλος τη χρήση του 2019, η εταιρία εμφάνισε οριακή αύξηση πωλήσεων της τάξης του 1,34% στα 183,74 εκατ.ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη της παρουσίασαν αύξηση 2% λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών και μικρής βελτίωσης του ποσοστού μικτού κέρδους. Επίσης η εταιρεία εφαρμόζοντας για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 σε σχέση με τις μισθώσεις που προηγουμένως ήταν ταξινομημένες ως λειτουργικές, κατά την 31/12/2019, αναγνώρισε 227.805.821 ευρώ δικαιώματα χρήσης και υποχρεώσεις μίσθωσης 230.716.981 ευρώ.

Επιπλέον, σε σχέση με τις παραπάνω μισθώσεις η εταιρεία αναγνώρισε αποσβέσεις και χρηματοοικονομικά έξοδα αντί για έξοδα από μισθώσεις. Έτσι το 2019 αναγνώρισε 8.852.305 ευρώ αποσβέσεις και 6.912.391 ευρώ χρηματοοικονομικά έξοδα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να βελτιωθούν τα Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA κατά 12,8 εκ. ευρώ και να μειωθούν τα κέρδη προ φόρων κατά 2.911.159 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τέλος τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ.ευρώ έναντι 8,3 εκατ.ευρώ το 2018.

Related posts

Η Ελληνικά Καλώδια γιορτάζει τα εγκαίνια του έργου MOG της Elia

banksnews

Vodafone: Πάνω από 22.000 οι επωφελούμενοι του World of Difference

banksnews

Η Blackstone κοντά στην εξαγορά των Louis Hotels στην Ελλάδα

banksnews

Leave a Comment