Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Στα 700 εκατ. ευρώ αποτιμήθηκαν οι θυγατρικές εξωτερικού

Ένα πολύ διαφορετικό οργανόγραμμα θα διαθέτει ο όμιλος Alpha Bank σε βάθος έξι μηνών καθώς την ώρα που «τρέχει» η διαδικασία διάσπασης της μητρικής, με εισφορά του συνόλου των τραπεζικών δραστηριοτήτων σε νέα τραπεζική εταιρεία (hive down), ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός των διεθνών τραπεζικών δραστηριοτήτων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα προχώρησε στη σύσταση μιας νέας εταιρείας Συμμετοχών, η οποία ελέγχεται κατά 100% από την ίδια και θα παραμείνει σε αυτή μετά την ολοκλήρωση του hive down. Στη νέα εταιρεία μεταβίβασε τις διεθνείς δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δηλαδή, τo 99,92% της Αlpha Βank Romania και το 100% των Αlpha Βank Cyprus και Αlpha Βank Albania.

Η ενδοομιλική αναδιάρθρωση δεν συνεπάγεται και αλλαγές στο διοικητικό σκέλος. Οι χρηματοπιστωτικές θυγατρικές του εξωτερικού παραμένουν υπό την εποπτεία του Sergiu Oprescu, ο οποίος τοποθετήθηκε, προ διετίας, στη θέση του Γενικού Διευθυντή International Network της Αlpha Βank, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της Αlpha Βank Romania. 

Η ανάδειξη της αξίας αποτελεί ένα από τα προφανή οφέλη της κίνησης. Για τις ανάγκες της συναλλαγής διενεργήθηκε αποτίμηση των τριών προαναφερόμενων θυγατρικών από ελεγκτική εταιρεία. Από τη μελέτη προέκυψε εύρος δίκαιης και εύλογης αποτίμησης, μεταξύ 533 και 868 εκατ. ευρώ, με κεντρική αξία τα 700 εκατ. ευρώ. 

Σήμερα ο όμιλος διαθέτει κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ, εκ των οποίων αναλογούν στη μητρική μόλις 800 εκατ. ευρώ. Η συγκέντρωση των τριών χρηματοπιστωτικών θυγατρικών εξωτερικού υπό μια κοινή εταιρεία συμμετοχών εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στην ανάδειξη αξίας, ιδιαίτερα εφόσον η Alpha προχωρήσει σε περαιτέρω κινήσεις, αξιοποιώντας τη στρατηγική ευελιξία, που παρέχει το νέο σχήμα. 

Οδηγός των επόμενων κινήσεων, που θα αποσκοπούν σε «ξεκλείδωμα» αξίας, ήταν και παραμένει, σύμφωνα με στελέχη του ομίλου η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του εξωτερικού, με αξιοποίηση της ισχυρής παρουσίας στις αγορές Ρουμανίας και Κύπρου

Στην τελική ευθεία το hive down της μητρικής 

Υπενθυμίζεται ότι η Alpha έχει εισέλθει στην τελική ευθεία του σχεδίου μετασχηματισμού καθώς ολοκληρώνονται οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Davidson Kempner, για την πώληση ποσοστού της τάξης του 80% στη Cepal καθώς και «φέτας» ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy. 

Η σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA) αναμένεται να υπογραφεί εντός Ιανουαρίου. Αμέσως μετά θα υποβληθεί στους μετόχους της Alpha προς έγκριση το σχέδιο διάσπασης, το οποίο προβλέπει την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και την εισφορά του σε νέα τραπεζική εταιρεία. 

Η νέα τράπεζα θα διατηρήσει την επωνυμία Αlpha Βank, ενώ η εισηγμένη θα μετονομαστεί σε «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών», μετατρεπόμενη σε εταιρεία Συμμετοχών. 

Η νέα Αlpha Βank θα έχει μετοχικό κεφάλαιο 5.083.824.496,10 ευρώ διαιρούμενο σε 50.838.244.961 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η καθεμία. Η διάσπαση θα διενεργηθεί, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30η Ιουνίου 2020. 

Η Alpha Συμμετοχών θα κατέχει το 100% της Αlpha Βank και μέσω αυτής όλες τις υπόλοιπες θυγατρικές και συμμετοχές του ομίλου. Απευθείας θα ελέγχει τις εταιρείες πρακτόρευσης  «Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις» και «AlphaLife Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής» και το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy.  

Ταυτόχρονα, θα διατηρήσει, στην έκταση που απαιτείται, τις υπηρεσίες ενημέρωσης και επενδυτικών σχέσεων, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου καθώς και αυτές που σχετίζονται με θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. 

Η διάσπαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου 2020-2022, το οποίο περιλαμβάνει την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μικτής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ (project Galaxy), τη μεταβίβαση της διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τηςΑlpha Βank στη Cepal Hellas και την εν συνεχεία πώληση πλειοψηφικού πακέτου.

Related posts

Στον δείκτη Bloomberg Gender-Equality Index η Alpha Bank

banksnews

ΕΚΤ: Οι μισές τράπεζες της ευρωζώνης δεν θα άντεχαν εξάμηνο σοκ ρευστότητας

banksnews

BlackRock: Στο $1 δισ. υποχώρησαν τα κέρδη το δεύτερο τρίμηνο

banksnews

Leave a Comment