Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤτΕ: Πράσινο φως στη διάθεση κερδών €778,9 εκατ. στο δημόσιο

Στην 87η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 12 μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 8.137.544 μετοχές που αντιστοιχούν σε 108.429 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα ψήφου* , ήτοι ποσοστό 40,96% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

 Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2019 μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.137.544]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.429]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,96%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [107.909]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [520].|ΑΠΟΧΗ: [0].

 Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 842.313.498.-, ως εξής:

– Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.

– Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 50.000.000.

– Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 778.964.295.

– Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.137.544]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.429]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,96%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.429]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [0].

Επί του μερίσματος χρήσης 2019 θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 27 Μαρτίου 2020 [record date], τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος†**.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 26η Μαρτίου 2020.

Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 2α Απριλίου 2020, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 5.5), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος περιέχονται στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Μέρισμα χρήσης 2019».

 Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.137.544]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.429]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,96%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [107.909]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [520].

 Πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.137.544]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.429]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,96%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [107.909]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [520].

 Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.137.544]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.429]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,96%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [107.909]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [520].

 Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2019.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.137.544]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.429]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,96%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [107.909]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [520].|ΑΠΟΧΗ: [0].

 Εξέλεξε τον κ. Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, τον κ. Γεώργιο Καρανίκα, τον κ. Ιωάννη Ρέτσο και τον κ. Αθανάσιο Σαββάκη, ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.136.544]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.417]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,96%]. ΑΠΟΧΗ: [12].

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

Εκλεγέντα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας:

κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [104.507]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [3.910].

κ. Γεώργιος Καρανίκας: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [104.507]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [3.910].

κ. Ιωάννης Ρέτσος: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [104.507]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [3.910].

κ. Αθανάσιος Σαββάκης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [104.443]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [3.974].

Έθεσαν, επίσης, υποψηφιότητα οι ακόλουθοι:

κ. Ιωάννης Τζαμπάζης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [1.836]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [2.138].

κ. Γεώργιος Τσιάμης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [520]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [3.454].

 Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.137.544]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.429]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,96%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [107.909]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [520].

 Ενέκρινε τον διορισμό του Προέδρου και ενός (1) ακόμη μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

 του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Χαράλαμπου Σταματόπουλου, για τον διαδραμόντα χρόνο από την ημερομηνία απώλειας της παράλληλης ιδιότητας του μέλους του Γενικού Συμβουλίου (5.4.2019) μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση,

 του μέλους της Επιτροπής, κ. Διονύσιου Νικολάου, για τον διαδραμόντα χρόνο από τον διορισμό του με την από 11.10.2019 (Συνεδρία 9η) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.137.544]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.429]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,96%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.291]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [1.618].|ΑΠΟΧΗ: [520].

 Εξέλεξε τον κ. Χαράλαμπο Σταματόπουλο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, και τους κ.κ. Διονύσιο Νικολάου και Γρηγόριο Στεργιούλη, ως μέλη της Επιτροπής, με θητεία μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας του έτους 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.003.544]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [106.645]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,29%]. ΑΠΟΧΗ: [1.784]. Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: Εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας: κ. Χαράλαμπος Σταματόπουλος: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [105.027]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [1.618].

Εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας: κ. Διονύσιος Νικολάου: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [104.507]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [2.138]. κ. Γρηγόριος Στεργιούλης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [104.507]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [2.138]. Επίσης, έλαβε ψήφους ΥΠΕΡ [520] ο μέτοχος κ. Γεώργιος Τσιάμης.

Related posts

Ανάπτυξη για το Research & Development Hub της TeamViewer στην Ελλάδα

banksnews

EY: Απαραίτητος ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών υγείας

banksnews

Inform Λύκος: Αύξηση 14% στα aEBITDA το 2019

banksnews

Skroutz.gr: Τι προβλέπει και τι προοπτικές ανοίγει το deal με CVC

banksnews

Νέες πιστοποιήσεις ISO 22301 & ISO 14001 για την Profile

banksnews

Εξαγορά από την PZ Cussons παζαρεύει ο Σαράντης στην Πολωνία

banksnews

Εμφάνιση ομίλου Δουζόγλου με επενδυτικό σχέδιο άνω των 100 εκατ.

banksnews

Νέος WiFi εξοπλισμός και ταχύτητες έως 200 Μbps από Cosmote

banksnews

Pasal: Στις 2/12 η ΓΣ για reverse split και αύξηση κεφαλαίου

banksnews