Image default
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

«Τρικλοποδιές» στον Ηρακλή βάζει η πανδημία

Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών πληροί τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, ωστόσο είναι «ευάλωτη» καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αναβαλλόμενο φόρο, τονίζει η έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία.

Η κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος είναι, σύμφωνα με την Επιτροπή, εύθραυστη και εκτεθειμένη σε μια ενδεχόμενη επιδείνωση, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων με αιχμή τα δανειακά χαρτοφυλάκια.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην Έκθεση για τα προγράμματα στήριξης που έχουν ανακοινώσει κυβέρνηση και τράπεζες για τη διευκόλυνση ιδιωτών και επιχειρήσεων και σύμφωνα με τους συντάκτες της Έκθεσης, σημαντική βοήθεια και στήριξη στις τράπεζες δίνει η ευελιξία που πρόσφεραν οι εποπτικές αρχές ως προς τους κεφαλαιακούς κανόνες, προκειμένου να μετριαστεί η αρνητική επίδραση της κρίσης στην ποιότητα των δανείων.

Ειδικότερα, ο επόπτης, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα δώσει σημαντική ευελιξία στις τράπεζες όσον αφορά την ταξινόμηση των δανείων σε αθέτηση πληρωμής αλλά και ειδική μεταχείριση στα εγγυημένα από το κράτος δάνεια που δίνονται εξαιτίας της κρίσης της Covid-19.

Ανθεκτική ρευστότητα

Η ρευστότητα, μετά τη βελτίωση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, έχει αποδειχθεί ανθεκτική μέχρι τώρα, υποστηρίζεται περαιτέρω από πρόσφατα μέτρα πολιτικής, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι τραπεζικές καταθέσεις συνέχισαν να αυξάνονται μετρίως παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν από την πανδημία Coronavirus, με φυσιολογικές εποχικές διακυμάνσεις. Η αγορά repo για όλους τους συμμετέχοντες μπορεί να μετριαστεί μετά την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στο Ευρωσύστημα, μέσω των φθηνών γραμμών χρηματοδότησης που άνοιξε η ΕΚΤ.

Τα κόκκινα δάνεια

Το τρέχον οικονομικό σοκ επηρεάζει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών και αρκετές στρατηγικές θα πρέπει να αναθεωρηθούν για έξι μήνες αργότερα, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2020, προκειμένου να αντικατοπτρίζει το νέο status quo, αναφέρει η Έκθεση. Δεδομένων των αναμενόμενων δυσμενών επιπτώσεων της κρίσης στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις τράπεζες να αναδιαρθρώσουν επιτυχώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέσω εσωτερικών διαδικασιών, προκειμένου να διατηρηθεί μια βελτιωμένη τάση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων.

Η ενίσχυση της εσωτερικής ικανότητας των τραπεζών για αναδιάρθρωση βιώσιμων δανείων κρίνεται, από την Επιτροπή, σημαντική μετά τη λήξη των αναστολών στην πληρωμή δανείων για τους πληγέντες δανειολήπτες. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2019, τα ποσά των νέων εξυπηρετούμενων δανείων ήταν μικρότερα από το ποσό των «θεραπευμένων» μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων για τα οποία έχει ξεκινήσει εκ νέου η αποπληρωμή.

Ηρακλής/πωλήσεις

Ο ρυθμός υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής» αναμένεται σύμφωνα με την Κομισιόν να επηρεαστεί, καθώς το προφίλ κινδύνου των Ελλήνων αλλά και ο ρυθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν πιθανότατα αλλάξει, με το ξέσπασμα της πανδημίας. Επίσης, η κρίση μείωσε την όρεξη των επενδυτών και δυνητικά ίσως οδηγήσει σε αυξημένο κόστος για τις τράπεζες καθώς ενδέχεται να επηρεασθεί η τιμολόγηση της εγγύησης που παρέχεται από το Δημόσιο.

Με εξαίρεση τη Eurobank, που βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης στις σχετικές συναλλαγές τιτλοποίησης, οι άλλες τρεις ελληνικές συστημικές τράπεζες ανέφεραν την πρόθεσή τους να αναβάλουν προσωρινά τα σχέδια τιτλοποίησης, λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας. Η μειωμένη όρεξη για επενδυτές επηρεάζει και τις πωλήσεις χαρτοφυλακίου δανείων που είχαν ήδη ξεκινήσει και προσωρινά βρίσκονται σε «παύση» καθώς υπάρχει μια ανησυχία ότι η ήδη αποδυναμωμένη νοοτροπία πληρωμών θα διαβρωθεί από τα μέτρα στήριξης που θεσπίστηκαν, όπως η αναστολή των δανείων, επηρεάζοντας την προθυμία των δανειοληπτών να προχωρήσουν αναδιαρθρώσεις βιώσιμων μέχρι πριν την κρίση δανείων.

Related posts

Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδότηση 4,9 εκατ. στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

banksnews

Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση για το APS των τραπεζών

banksnews

Καραμούζης: Mείωση των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό ως το 2021

banksnews

Leave a Comment