Image default
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Τράπεζες: Διευκολύνεται η ένταξη στο σχέδιο «Ηρακλής»

Χαμηλότερα, σε σχέση με το ιταλικό αρχέτυπο, θέτει τον πήχη για την παροχή κρατικής εγγύησης επί των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης ( senior notes) τιτλοποιήσεων, το σχέδιο νόμου, που κατέθεσε, χθες το βράδυ, στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr .  

Το πρόγραμμα κρατικής εγγυοδοσίας με την επωνυμία «Ηρακλής» θέτει, μεταξύ άλλων, ως προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της κρατικής εγγύησης τη μεταβίβαση, μέσω πώλησης, σε ιδιώτες επενδυτές, έναντι θετικής αξίας, τουλάχιστον του 50% πλέον μιας από τις ομολογίες χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) καθώς και ικανού αριθμού ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes), ώστε να επιτυγχάνεται η λογιστική αποαναγνώριση από τον μεταβιβάζοντα τραπεζικό όμιλο. 

Πρόκειται για ευέλικτη διατύπωση, σε σχέση με το ιταλικό μοντέλο, το οποίο προβλέπει πώληση σε ιδιώτες επενδυτές τουλάχιστον του 50% πλέον μιας των ομολογιών χαμηλής και ενδιάμεσης διαβάθμισης, για να τεθεί σε ισχύ η κρατική εγγύηση. Κατεβάζοντας τον πήχη, στο συγκεκριμένο σημείο, η κυβέρνηση επιδιώκει να διευκολύνει μεγάλες σε περίμετρο τιτλοποιήσεις. 

Επιπρόσθετα, η εγγύηση ενεργοποιείται εφόσον οι ομολογίες υψηλής διαβάθμισης (senior notes) έχουν λάβει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμίδα αξιολόγησης ( BB-) και η διαχείριση των τιτλοποιημένων απαιτήσεων έχει ανατεθεί σε διαχειριστή, που δεν ελέγχεται από τη μεταβιβάζουσα τράπεζα. Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά. 

Οι ομολογίες μπορούν να φέρουν κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο, θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες καθώς και δεκτικές εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές. Τα ποσά από τις εισπράξεις των τιτλοποιημένων απαιτήσεων εξοφλούν, κατά σειρά προτεραιότητας, φόρους, αμοιβές του διαχειριστή, τις προμήθειες προς το Δημόσιο για την παρασχεθείσα εγγύηση, απαιτήσεις αντισυμβαλλόμενων για τυχόν συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου και εν συνεχεία το κουπόνι των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης. 

Εν συνεχεία εισπράττουν τόκους οι επενδυτές που αγόρασαν ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης, ενώ για να ξεκινήσει η εξόφληση κεφαλαίου θα πρέπει να έχουν αποπληρωθεί οι ομολογίες υψηλής διαβάθμισης. 

Μπροστά όλο το κόστος των προμηθειών 

Παραμένει η υποχρέωση οι προμήθειες, που θα καταβληθούν στο Δημόσιο από τις εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs) για τις κρατικές εγγυήσεις, να υπολογίζονται στο μοντέλο χρηματοροών της τιτλοποίησης πριν την αξιολόγηση. Επομένως το συνολικό κόστος προϋπολογίζεται και η τράπεζα εγγράφει εφάπαξ τη -λογιστική- ζημιά, παρ ότι το SPV θα καταβάλει ετησίως την αναλογούσα προμήθεια.  

Πρόκειται για υπολογίσιμο κόστος, καθώς αντισταθμίζει ως και το σύνολο του οφέλους, που θα έρθει από το μηδενικό συντελεστή στάθμισης των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης, οι οποίες φέρουν κρατική εγγύηση, στο ενεργητικό της τράπεζας. Η ΕΚΤ φέρεται να έχει ενημερώσει προφορικά το υπουργείο Οικονομικών ότι οι ομολογίες υψηλής διαβάθμισης θα γίνονται αποδεκτές ως μηδενικού ρίσκου

Τα πέναλτι για τους servicers 

Αμετάβλητο έμεινε το σχέδιο νόμου και ως προς την επίτευξη ελάχιστων στόχων ανάκτησης από τους ανεξάρτητους διαχειριστές, που θα αναλάβουν τη διαχείριση των τιτλοποιήσεων με κρατική εγγύηση για τους τίτλους πρώτης διαβάθμισης και τις ποινές στις περιπτώσεις αποκλίσεων. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα αναβολής μέρους της αμοιβής του διαχειριστή, όταν υπάρχει απόκλιση των προβλεπόμενων εισπράξεων κατά τουλάχιστον 20%. Συμβατικά μπορεί να καθοριστεί και χαμηλότερο ποσοστό απόκλισης. Με τον τρόπο αυτό, ο διαχειριστής ενθαρρύνεται να ενεργεί με συνέπεια και να επιδιώκει ενεργά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, καθώς η απόδοσή του επιδρά στην καταβλητέα αμοιβή του.  

Στην περίπτωση που υπάρχει κατάπτωση της εγγύησης του Δημοσίου λόγω απόκλισης των προβλεπόμενων εισπράξεων κατά 30% σε δύο συνεχόμενες εκτοκιστικές περιόδους, αναστέλλεται η καταβολή της αμοιβής του διαχειριστή κατά 30%, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης. 

Επιπλέον, η απόκλιση των στόχων του διαχειριστή πρέπει να μπορεί να συνδέεται με την αναστολή καταβολής ποσοστού τουλάχιστον 20% του οφειλόμενου τοκομεριδίου στους κατόχους ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας. Οι παραπάνω διατάξεις τίθενται σε εφαρμογή ένα χρόνο μετά τη θέση σε ισχύ της εγγύησης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον διαχειριστή να θέσει σε εφαρμογή το επιχειρηματικό του σχέδιο (περίοδος χάριτος).

Ο κίνδυνος να απωλέσουν τη διαχείριση οι servicers αυξάνει το ρίσκο της συναλλαγής για τους επενδυτές. Η αγορά, πάντως, κρίνει λογικές τις δικλίδες που θέτει το σχέδιο νόμου καθώς πρόκειται για διαχείριση καλυμμάτων μέρος των οποίων θα φέρει κρατικές εγγυήσεις. 

Το ανώτατο όριο εγγυήσεων που δύναται να παράσχει το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται στα 12 δισ. ευρώ και μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με υπουργική απόφαση. Το πρόγραμμα Ηρακλής ισχύει για 18 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Επιτροπής (10.10.2019) 

Τέλος, το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ καθώς και οι φορείς, που υπάγονται στη γενική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο, δεν επιτρέπεται να αποκτούν junior και mezzanine note ομολογίες, εφόσον έχει παρασχεθεί στους senior note τίτλους κρατική εγγύηση.

Related posts

Σταϊκούρας: Τα οφέλη για το Δημόσιο από το swap ομολόγων με την Εθνική

banksnews

ΕΒΕΑ: Πλατφόρμα τραπεζικών παραπόνων από επιχειρήσεις

banksnews

Ερντογάν: Θα συζητήσω την υπόθεση της Halkbank με τον Τραμπ

banksnews

Leave a Comment