Image default
TOP STORIES

Το όριο προστασίας των €100.000 στις καταθέσεις μετά τις συγχωνεύσεις τραπεζών

money-during-hard

Ανατροπές στο πλαίσιο προστασίας των αποταμιεύσεων από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) έφεραν οι συγχωνεύσεις και διασώσεις τραπεζών τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα.

Read more……

Read more……


Ανατροπές στο πλαίσιο προστασίας των αποταμιεύσεων από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) έφεραν οι συγχωνεύσεις και διασώσεις τραπεζών τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα.

Πελάτες σε μία τράπεζα είδαν εν μία νυκτί τις αποταμιεύσεις τους να μεταφέρονται σε άλλο όμιλο, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασυγκρότησης του συστήματος, ενώ άλλοι καταθέτες βρέθηκαν να συνεργάζονται με άλλο πιστωτικό ίδρυμα λόγω εξαγοράς της τράπεζας στην οποία είχαν τα χρήματά τους.

Οι αλλαγές αυτές έχουν άμεση επίπτωση και στο βαθμό προστασίας των καταθετών από το ΤΕΚΕ, το οποίο εγγυάται τις πρώτες 100.000 ευρώ που έχει κατατεθειμένο ένα φυσικό πρόσωπο σε κάθε τράπεζα.

Δεν ήταν λίγοι οι καταθέτες που είχαν τοποθετήσει χρήματα σε δύο διαφορετικές τράπεζες ώστε να καλύπτονται από τη νομοθεσία με βάση το όριο των 100.000 ευρώ και λόγω των συνενώσεων πιστωτικών ιδρυμάτων βρέθηκαν να έχουν όλα τους τα χρήματα σε έναν όμιλο. Το «μυστικό» της προστασίας βρίσκεται στην ύπαρξη ή μη ξεχωριστής τραπεζικής άδειας.

Ο διαχωρισμός

Στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του τραπεζικού συστήματος, οι συνενώσεις ιδρυμάτων έως σήμερα έχουν γίνει με δύο τρόπους:

Α) Διασώσεις τραπεζών.

Όσες μη συστημικές τράπεζες δεν κατάφεραν να ανακεφαλαιοποιηθούν με ίδια μέσα, διασπάστηκαν.

Το υγιές τους τμήμα μεταφέρθηκε είτε σε μία τράπεζα γέφυρα (bridge bank) με μοναδικό μέτοχο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ή απορροφήθηκε από ένα συστημικό όμιλο.

Ο πρώτος τρόπος εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της banksnewsn Bank που έμειναν αυτόνομες και ο δεύτερος στην ΑΤΕBank που αποκτήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς και στην FBBank που απορροφήθηκε από την Εθνική.

Παρόμοια διαδικασία με τη δεύτερη εκδοχή διάσωσης ακολουθήθηκε και με τα δίκτυα των τριών κυπριακών τραπεζών, τα «καλά» κομμάτια των οποίων πέρασαν στον έλεγχο της Πειραιώς.

Οι πελάτες στο νέο ΤΤ και τη νέα banksnewsn Bank, οι οποίες λειτουργούν ως αυτόνομες τράπεζες συνεχίζουν να προστατεύονται από το ΤΕΚΕ μέχρι του ορίου των 100.000 ευρώ.

Αντίθετα, οι άδειες των ΑΤΕBank και FBBank ανακλήθηκαν, που σημαίνει ότι όλοι οι πελάτες τους ανήκουν πλέον στους ομίλους της Πειραιώς και της Εθνικής αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ λαμβάνεται υπόψιν το αθροιστικό σύνολο των αποταμιεύσεων που μπορεί να έχει κάποιος στις δύο τράπεζες.

Β) Συγχωνεύσεις τραπεζών

Από την άλλη πλευρά τους τελευταίους μήνες υλοποιήθηκαν μία σειρά από deal προς την κατεύθυνση συγκέντρωσης του κλάδου.

Ειδικότερα, η Alpha Bank απέκτησε την Εμπορική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς τη Geniki Bank και τη Millennium Bank.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι εξαγοραζόμενες τράπεζες παραμένουν έως σήμερα θυγατρικές με ξεχωριστή άδεια λειτουργίας.

Αρα, λογίζονται από το ΤΕΚΕ ως ξεχωριστές οντότητες και οι πελάτες της κάθε μία από αυτές προστατεύονται για τα πρώτα 100.000 ευρώ των καταθέσεών τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Α) Πελάτης διατηρεί 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, 50.000 ευρώ στην ATEBank και 30.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου.

Στην προκειμένη περίπτωση όλα τα χρήματά του βρίσκονται σε λογαριασμούς του ίδιου τραπεζικού ομίλου.

Ως εκ τούτου από τις 180.000 ευρώ των καταθέσεων προστατεύονται από το ΤΕΚΕ μόνον οι πρώτες 100.000 ευρώ.

Β) Πελάτης διατηρεί 100.000 ευρώ στην Alpha Bank και 100.000 ευρώ στην Εμπορική Τράπεζα.

Για το ΤΕΚΕ πρόκειται για δύο διαφορετική πιστωτικά ιδρύματα, από τη στιγμή που έχουν ξεχωριστή τραπεζική άδεια.

Οπότε στην προκειμένη περίπτωση το σύνολο των καταθέσεων του πελάτη, ύψους 200.000 είναι διασφαλισμένες.

Γ) Πελάτης διατηρεί 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, 80.000 ευρώ στη Γενική Τράπεζα, 50.000 ευρώ στη Millennium Bank, 90.000 ευρώ στην Alpha Bank και 50.000 ευρώ στην Εμπορική.

Όλες οι παραπάνω τράπεζες λειτουργούν με ξεχωριστή άδεια, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε ίδιους ομίλους, που σημαίνει ότι οι πρώτες 100.000 ευρώ κάθε πελάτη τους είναι διασφαλισμένες από το ΤΕΚΕ.

Άρα στο παράδειγμα αυτό ο καταθέτης είναι πλήρως καλυμμένος, μιας και σε καμία τράπεζα δεν έχει αποταμιεύσεις άνω των 100.000 ευρώ.

Ποιοι συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ και θεωρούνται ως αυτόνομες τράπεζες με εγγυημένες τις πρώτες 100.000 ευρώ κάθε πελάτη τους, είναι τα εξής:

Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. AEGEAN BALTIC BANK

2. ΑΛΦΑ ΤΡ-ΖΑ

3. ATTICA BANK.

4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ.

5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ (ΕΤΕ-FBBANK).

6. CREDICOM.

7. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ

8. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ

9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡ-ΖΑ

10. Νέα banksnewsN ΤΡ-ΖΑ .

11. ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

12.EUROBANK – ERGASIAS

13. MILLENNIUM BANK

14. PROBANK

15. ΤΡ-ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΡΩΗΝ ATEBANK, ΤΡ-ΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, CPB, ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

16. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.

17. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε

19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε B.

Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

29. BANK OF AMERICA

30. BANK SADERAT IRAN

31. KEDR

32. ZIRAAT

Related posts

Κέρδη 0,83% στις τράπεζες-Τζίρος κάτω των 30εκ ευρω

banksnews

Ολοκλήρωσε ανοδικά την εβδομάδα

banksnews

Σε ανοδική τροχιά επανήλθε η χρηματιστηριακή αγορά

banksnews

Leave a Comment