Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΙΔΜΑ: Μεταβίβαση στοιχείων Ενεργητικού- Παθητικού €8 εκατ. από την Μπήτρος

Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι υπεγράφη μεταξύ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ («η Μεταβιβάζουσα») και της Εταιρείας, συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων («η Σύμβαση Μεταβίβασης»), δυνάμει του οποίου η Μεταβιβάζουσα ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στην Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων της Μεταβιβάζουσας, η καθαρή θέση των οποίων ανέρχεται σε 8.005.571,80 ευρώ (τα «Περιουσιακά Στοιχεία») προς κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των 4.584.000,60 ευρώ, δια της έκδοσης 3.395.556 κοινών, ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου μετοχών, (οι «Νέες Μετοχές») ονομαστικής αξίας 1,35 ευρώ εκάστης, που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας την 25η Μαΐου 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η συνολική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε σε 8.005.571,80 ευρώ, ήτοι 2,35766154476769 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 23 Σεπτεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης της από 25 Μαΐου 2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Περιουσιακών Στοιχείων και εντός των χρονικών πλαισίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα προχωρήσει σε πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της και την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ της Μεταβιβάζουσας ως αντάλλαγμα για την εισφορά των Περιουσιακών Στοιχείων.

Η ανακοίνωση της Μπήτρος

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (στο εξής «η Εταιρία»), σε συνέχεια της από 24.09.2020 Ανακοίνωσης, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 24.09.2020 υπεγράφη μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ») και της εταιρίας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΣΙΔΜΑ») το συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων (στο εξής «η Σύμβαση Μεταβίβασης»), δυνάμει του οποίου η μεταβιβάζουσα ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στην ΣΙΔΜΑ τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων της Μεταβιβάζουσας (εφεξής τα «Περιουσιακά Στοιχεία») προς κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ, που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση της ΣΙΔΜΑ την 25η Μαΐου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού των 4.584.000,60€, δια της έκδοσης 3.395.556 κοινών, ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου μετοχών, (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35€) εκάστης, και με τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο που ορίστηκε σε συνολικό ποσό € 8.005.571,80, ήτοι € 2,35766154476769 ανά μετοχή.

Η καθαρή θέση των Περιουσιακών Στοιχείων κατά την 31.12.2019 αποτιμήθηκε στο ποσό των 9.502.643,48€ βάσει της από 27/04/2020 έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και λόγω της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ μετά την 31.12.2019, διαμορφώθηκε την 31.08.2020 σε € 8.005.571,80, σύμφωνα με την από 22.09.2020 λογιστική κατάσταση της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton.

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μεταβίβαση των Περιουσιακών Στοιχείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις και την διαδικασία του ως άνω συμφωνητικού, μέχρι τις [23 Ιανουαρίου] 2021.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Περιουσιακών Στοιχείων και εντός των χρονικών πλαισίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ θα προχωρήσει σε πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της και την έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) νέων μετοχών (εφεξής «οι Νέες Μετοχές») υπέρ της μεταβιβάζουσας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ως αντάλλαγμα για την εισφορά των Περιουσιακών Στοιχείων. Οι Νέες Μετοχές θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25% του συνολικού αριθμού των μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου, όπως θα διαμορφωθούν μετά την αύξηση.

Related posts

Νέα υψηλότερα επίπεδα στο ΧΑ με την στήριξη των τραπεζών

banksnews

Σε αναζήτηση θετικού καταλύτη το ελληνικό χρηματιστήριο

banksnews

Παιχνίδι με τον χρόνο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά

banksnews

Leave a Comment