Image default
PIRAEUS BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Πειραιώς: Στα 370 εκατ. ευρώ η επίπτωση της Covid-19 το 1ο τρίμηνο

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο δημοσιοποίησε η Πειραιώς. Σύμφωνα με αυτά:

Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €360εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, σταθερά σε ετήσια βάση και μειωμένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Τα δάνεια ύψους €1,3δισ. που εκταμιεύθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καθώς και οι αυξημένες εκταμιεύσεις κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 2019 συνετέλεσαν στην ανθεκτικότητα των εσόδων τόκων. Το κόστος χρηματοδότησης (έξοδα τόκων) ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό, σημειώνοντας 14% μείωση σε ετήσια βάση και 11% σε τριμηνιαία βάση και αυτό παρά την έκδοση τίτλων Tier 2 στα μέσα του τριμήνου. Παράλληλα, η σημαντική συγκράτηση του κόστους καταθέσεων και η χρήση του μηχανισμού LTRO της ΕΚΤ απορρόφησε το κόστος της νέας έκδοσης Tier 2. Επιπλέον, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων περιορίσθηκε σε 23μ.β. το 1ο 3μηνο 2020, από 59μ.β. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) κατά το 1ο 3μηνο 2020 διαμορφώθηκε σε 239μ.β. από 248μβ το 1ο 3μηνο 2019 και 244μβ το 4ο 3μ.2019.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν στα €71εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 ή κατά 3% σε ετήσια βάση, παρά την πτώση τους τον Μάρτιο 2020 λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Σε αυτή την ετήσια αύξηση σημαντική ήταν η συνεισφορά από το bancassurance και τη διαχείριση περιουσίας. Η Τράπεζα κατέγραψε ζημιές ύψους €46εκατ. στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο εξαιτίας της μεταβλητότητας στις αγορές από την κρίση του COVID-19 στα τέλη Φεβρουαρίου 2020.

Τα λειτουργικά έξοδα το 1ο 3μηνο 2020 ανήλθαν σε €227εκατ., περιλαμβάνοντας την προμήθεια διαχείρισης προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ. Αν εξαιρεθεί αυτή η προμήθεια, τα λειτουργικά έξοδα είναι μειωμένα κατά 7% σε ετήσια και 16% σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης κόστους εξόδων προς έσοδα (εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19 στο εμπορικό χαροφυλάκιο) διαμορφώθηκε στο 50% το 1ο 3μηνο 2020 έναντι 56% το 4ο 3μηνο 2019. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 11% ετησίως, καθώς η Τράπεζα δέχτηκε το όφελος της απόσχισης της πλατφόρμας διαχείρισης ΜΕΑ και της εθελουσίας εξόδου του έτους 2019. Συνολικά, παραμένουμε εντός στόχων για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων thw με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό κατά το 2020, μετά από επαναλαμβανόμενη μείωσή τους κατά 6% το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €185εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 ή €231εκατ. εξαιρουμένων των ζημιών του εμπορικού χαρτοφυλακίου που σχετίζονται με το COVID-19, από €214εκατ. πριν ένα χρόνο, με αύξηση κατά 8% ετησίως. Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα τόκων συν τα καθαρά έσοδα προμηθειών μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα, ανήλθαν σε €204εκατ., 3% υψηλότερα σε ετήσια βάση και 11% σε τριμηνιαία, αποδεικνύοντας την ισχύ των κύριων λειτουργιών της Τράπεζας.

Οι προβλέψεις δανείων κατά το 1ο 3μηνο 2020, ανήλθαν σε €438εκατ. σε σύγκριση με €186εκατ. το 1ο 3μηνο 2019. Η σημαντική αύξηση των απομειώσεων το 1ο 3μηνο 2020 οφείλεται στην επαναξιολόγηση των μοντέλων του ΔΠΧΑ 9 ώστε να συμπεριλάβουν τα κατά πολύ δυσμενέστερα μακροοικονομικά σενάρια λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, οι απομειώσεις διαμορφώθηκαν στις 260μ.β. από τις οποίες οι 192μβ σχετίζονται με το οργανικό κόστος, ενώ οι 68μβ με την επίπτωση του COVID-19 (όχι ετησιοποιημένη). Οι προβλέψεις για άλλα στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν σε €72εκατ., επίσης περιλαμβάνοντας τις συνέπειες του COVID-19.

Το πρό φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου κατά το 1ο 3μηνο 2020 ανήλθε σε ζημία €340εκατ. έναντι προ φόρων κερδών €23εκατ. το 1ο 3μηνο 2019. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, εξαιρουμένων των συνεπειών του COVID-19, τα προ-φόρων κέρδη ανήλθαν σε €30εκατ. έναντι €23εκατ. το 1ο 3μηνο 2019. Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε ζημία ύψους €232εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους €14εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.

Σημειώνεται η επίπτωση λόγω COVID-19 για το 1ο 3μηνο 2020 ανέρχεται σε €370 εκατ. (€324 εκατ. απομειώσεις και χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα €46 εκατ.). Οι αντίστοιχες επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ανέρχονται σε €351 εκατ., εξαιρουμένου του κέρδους € 19 εκατ. που πραγματοποιήθηκε στα χρηματοοικονομικα έσοδα την περίδοο 01.01.20-21.02.20.

Related posts

Πουλά το 4,5% της Πειραιώς η Πορτογαλική BCP

banksnews

Στο δυναμικό της Πειραιώς ο Σπύρος Λορεντζιάδης

banksnews

Συμφωνία Bob Diamond με Viva για την Praxia

banksnews

Leave a Comment