Image default
TOP STORIES

Οι ισπανικές τράπεζες υπό πίεση – και πάλι

spain-flag

Οι ισπανικές τράπεζες προετοιμάζονται για ένα νέο οικονομικό χτύπημα, εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης από την Τράπεζα της Ισπανίας να διαγράψουν οι δανειστές από το χαρτοφυλάκιο τους επισφαλή δάνεια αξίας € 200 δις προς προβληματικές εταιρείες της χώρας και νοικοκυριά.

Read more……

Read more……


Οι ισπανικές τράπεζες προετοιμάζονται για ένα νέο οικονομικό χτύπημα, εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης από την Τράπεζα της Ισπανίας να διαγράψουν οι δανειστές από το χαρτοφυλάκιο τους επισφαλή δάνεια αξίας € 200 δις προς προβληματικές εταιρείες της χώρας και νοικοκυριά.

Η κίνηση είναι πιθανό να προκαλέσει περαιτέρω αύξηση της αναλογίας επισφαλών δανείων σε ολόκληρο το σύστημα και να μειώσει τα κέρδη περαιτέρω σε μια εποχή που οι περισσότερες ισπανικές τράπεζες υποφέρουν ήδη από χαμηλή αποδοτικότητα.

Αναλυτές πιστεύουν ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να φέρει στο φως την δύσκολη κεφαλαιακή θέση μερικών από τις πιο αδύναμες τράπεζες, αναγκάζοντάς τις να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη για άντληση νέων κεφαλαίων.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την ανησυχία των ισπανικών ρυθμιστικών αρχών ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να συρρικνώνονται κάτι που διαφαίνεται από την πλήρη έκταση των ζημιών που υπέστησαν τα χαρτοφυλάκια δανείων τους μέσα από την μακροχρόνια οικονομική κρίση της Ισπανίας.

Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία ότι οι ισπανικές τράπεζες έχουν προσπαθήσει να αποφύγουν απώλειες, συμφωνώντας να αναχρηματοδοτήσουν δάνεια σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι οφειλέτες είναι απίθανο να αποπληρώσουν το χρέος τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ισπανικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε αναχρηματοδότηση κοντά στο 14 τοις εκατό του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων τους, ή  € 208.2 δις. Ωστόσο, οι δανειστές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πάνω από το 40 τοις εκατό του συνόλου των υπό-αναδιάρθρωση δανείων σαν να εκτελούνται  κανονικά, πράγμα που σημαίνει ότι αποφεύγουν τη λήψη μέτρων έναντι ενδεχόμενων μελλοντικών ζημιών.

«Μερικοί από τους πελάτες που έχουν αναδιαρθρωθεί τελικά θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, πιστεύουμε ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν σημαντικά αυξημένες μέτρα για την αντιμετώπιση των υπό-αναδιάρθρωση δανείων », δήλωσε ο Santiago López, αναλυτής της τράπεζας Exane BNP Paribas που εδρεύει στη Μαδρίτη.

Η Κεντρική τράπεζα της Ισπανίας έχει πλέον δώσει διορία σε δανειστές, όπως η Banco Santander και BBVA μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου για να φέρουν σε τάξη τα βιβλία τους και να προχωρήσουν σε εκ νέου ταξινόμηση όλων των υπό-αναδιάρθρωση δανείων, σύμφωνα με νέες αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, όλες οι εν λόγω οφειλές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως  επισφαλείς, εκτός και αν το δάνειο καλύπτει ένα ειδικό σύνολο των κριτηρίων. Επίσης, υπογραμμίζει τα κριτήρια για δάνεια που σήμερα αντιμετωπίζονται ως επισφαλή, αντί μη εξυπηρετούμενα.

Και στις δύο περιπτώσεις, η εκ νέου κατάταξη θα αναγκάσει τις τράπεζες να λάβουν νέες μέτρα.

Τόσο η Τράπεζα της Ισπανίας όσο και οι ίδιοι οι δανειστές λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να υπολογίσουν τις επιπτώσεις της νέας πραγματικότητας – αλλά οι υπολογισμοί των τραπεζικών αναλυτών δείχνουν μια ζοφερή εικόνα.

«Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα κάλυψης των υπό-αναδιάρθρωση δανείων τους και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές, πράγμα που σημαίνει ότι η αποδοτικότητα των ισπανικών τραπεζών θα συνεχίσει να τελεί υπό πίεση», ανέφερε ο Daragh Quinn, αναλυτής της Nomura.

Related posts

Οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν είναι υπερήρωες

banksnews

Ο ιταλικός προϋπολογισμός είναι πρόβλημα της Ευρώπης

banksnews

Μικρά κέρδη 0,33% για το ΓΔ …. Πτώση 0,41% στις τράπεζες….

banksnews

Leave a Comment